(Jednání pokračovalo v 18.36 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o klid sněmovnu. Měli bychom pokračovat. V zastoupení předsedy klubu pan poslanec Ostrý.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, žádám o přestávku na poradu klubu US-DEU v délce 30 minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Omlouvám se sněmovně, ale vzhledem k tomu, že jde o první žádost klubu Unie svobody o přestávku na jednání klubu, tomuto požadavku vyhovím. Zároveň se omlouvám panu ministru informatiky Vladimíru Mlynářovi, protože jsem opravdu měl ambici projednat bod číslo 14, který jsme přerušovali do 17.45, než uplynula lhůta. Nepodařilo se nám to. Nyní má požadavek na přestávku na klub Unie svobody do 19 hodin a nejsem schopen ani odhlasovat pokračování s tím, že po 19. hodině v předloženém návrhu programu toto odhlasováno nebylo. Aspoň nevím o tom, že bychom se tím zabývali.

Omlouvám se sněmovně, ale ještě než přeruším jednání sněmovny, poradím se s předsedou a místopředsedy o dalším pokračování schůze. (Krátká porada s předsedou a místopředsedy.)

Po poradě s předsedou sněmovny a místopředsedy přerušuji jednání do zítřka do devíti hodin ráno. První bod jednání bude tento rozjednaný bod, to znamená bod č. 18, a budeme pokračovat, ale hlasováním o podmíněném návrhu na zamítnutí tohoto návrhu. Poté jako druhý bod, po dokončení bodu č. 18, budeme pokračovat bodem č. 14, to je tisk 508, a potom bodem 19 a dalšími druhými čteními.

Přeji vám hezký večer a loučím se do zítřka do rána do 9 hodin.

 

(Jednání skončilo v 18.40 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP