(18.00 hodin)
(pokračuje Říman)

Je to stejné, jako když hovoříme o investičních pobídkách a říkáme, že chceme, aby výhody měli všichni, např. nízkými daněmi, a ne tím, že jedni budou platit 35% daň a druzí žádnou. V tom je spor, který tady dnes vedeme.

Proto platí to, co jsme říkali na začátku dnešní debaty: vraťme se k novele stavebního zákona. Jestliže bylo řečeno, že má být na stole do poloviny letošního roku, jde o tři měsíce. To v těch letech, o nichž se tady bavíme, není žádná doba. Donuťme Ministerstvo pro místní rozvoj a sami sebe, aby se pracovalo. Tím, že to dnes vrátíme, novela stavebního zákona by neplatila až od 1. ledna 2006, ale jde o to, aby platila nejpozději od 1. ledna 2005. Neuškodíme ani výstavbě dálnic a rychlostních silnic a velmi pomůžeme všem ostatním.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Římanovi. Připraví se zpravodaj pan Jaromír Schling, poté předseda klubu ODS Vlastimil Tlustý. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, k předchozímu vystoupení bych chtěl říci, že můžeme vést jakékoliv spory, můžeme tady diskutovat o tom, jestli investiční pobídky jsou dobře, nebo špatně. Naštěstí zákon o investičních pobídkách existuje, naštěstí opravdu kohosi upřednostňuje. Upřednostňuje ty, kteří mají desítky a stovky milionů na investice, a způsobuje, že tyto peníze jsou investovány v České republice, a ne jinde, jako se to dělo do roku 1998. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní s přednostním právem pan poslanec Vlastimil Tlustý jako předseda klubu ODS. Zatím posledním přihlášeným je Václav Mencl. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, do této diskuse bych chtěl vnést novou otázku, která zní takto - obracím se na nepřítomného ministra Němce, či jiného kompetentního ministra této vlády -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, přeruším vás, musím znovu oznámit, že pan ministr Němec je na dnešní jednání řádně omluven. Několikrát jsem to individuálně vysvětloval. Ohlašoval to předsedající na začátku schůze. Opakuji - pan ministr Pavel Němec je řádně omluven z dnešního jednání.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ve své otázce jsem naznačoval, že je ve vládě někdo jiný kompetentní k otázce, kterou chci položit: Je v tuto chvíli evropskou komisí akceptována novela zákona o zadávání veřejných zakázek? Prosím o odpověď, pak bych dovysvětlil, kam směřuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Byla to otázka pana předsedy klubu ODS vůči členům vlády. Než se členové vlády dohodnou, jestli na to chce někdo odpovědět, je řádně přihlášen pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Mám obavu, že nebudu odpovídat za vládu.

Protože mám obavu, že se zde problematika zesložitila, zauzlovala, rád bych ujasnil, o čem rozhodujeme. Myslím si, že to do značné míry řekl kolega Říman, ale aplikoval bych to přímo na zákon.

Pan poslanec Schling a další zde konstatovali, že hlasování pro tento zákon nás rozdělí na ty, kteří jsou pro výstavbu dálnic a rychlostních silnic, a na ty, kteří jsou proti. Chtěl bych říci, že tomu tak není. Jsem přesvědčen, že když se dívám a znám názory už při jiných zákonech, nemyslím si, že je zde někdo, kdo by byl proti výstavbě dálnic a rychlostních silnic a torpédoval příslušné zákonodárství. Toto rozhraní zde není.

Za druhé si myslím, že zde ani není v převážné míře rozhraní typu, jestli má být usnadněna výstavba dálnic a rychlostních silnic. Zcela určitě má. Prosím, abychom nebyli děleni tímto rozhraním.

Rozhraní, o kterém zde rozhodujeme, je to, jestli rozhodneme pouze o této dílčí věci, nebo jestli učiníme pokus přinutit Ministerstvo pro místní rozvoj, které se k tomu staví zatím velmi laxně, a nepřítomnost odpovědných představitelů ministerstva, ať už pana ministra Němce, či náměstků nebo dalších na jednání okolo této věci je toho jasným důkazem, aby dělalo to, co podle kompetenčního zákona dělat má. Jestli to dělat nemíní, jestli nemíní dělat to, co má v popisu práce, pak jsem pro to, abychom se na kompetenční zákon vážně podívali a svěřili tuto úlohu jinému vládnímu orgánu, který tuto kompetenci je ochoten vykonávat vážně a odpovědně.

Rozdíl je v tom, jestli upravíme obecně pro všechny stavby toto zjednodušení, nebo jestli se spokojíme pouze s tím, že to uděláme pro dálnice, a to pouze pro některé vybrané úseky a pro omezenou dobu. To je to rozhraní, o kterém budeme hlasovat.

Prosím všechny, aby znovu nevnášeli do rozpravy jiná rozhraní, protože to tak není. Chtěl bych všechny požádat, abychom tento zákon zde zaparkovali, abychom jeho ustanovení brali velmi vážně. Za sebe oceňuji to, co zde kolegové vykonali, protože si myslím, že to vyžaduje jistou dávku odvahy se takto postavit v jistém smyslu nepopulárně. Osobně konstatuji, že jsem připraven pomoci, pokud to neudělá pan ministr Němec, jeho ministerstvo, do stavebního zákona řadu ustanovení pomoci začlenit v okamžiku, kdy stavební zákon sem přijde.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Menclovi. O slovo se přihlásil ministra dopravy vlády ČR Milan Šimonovský. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych odpovědět na vznesené otázky. Ve svém slovu k tomuto zákonu jsem se snažil vysvětlit, že nepřijatý správní řád blokuje dokončení návrhu stavebního zákona. Pokud jsem to neřekl jasně, říkám to znovu otevřeně, že právě to, že správní řád nebyl přijat, a nechť si každý zváží, proč to tak bylo, tak proto také nebyla tato norma předložená dříve. Legislativní plán počítá s tím, že bude na vládu předložen nový stavební zákon v červnu tohoto roku. Bude postoupen do sněmovny. Okolo této normy bude asi hodně výhrad, protože řeší stav, který při výstavbě v České republice existuje. Je to stav konfrontační. To je první odpověď.

Druhá odpověď je k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Myslím si, že místopředseda vlády a ministr Sobotka odpoví, protože šel pro konkrétní písemnosti. Jak mě informoval, jedna výhrada Evropské komise k tomuto návrhu zákona je a parlament bude muset tuto normu doplnit tak, aby ji Evropská komise projednala bez výhrad. To je věc, kde se odpovědi sněmovna v krátké době dočká.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl poslední přihlášený. Vnímám přihlášku předsedy klubu ODS, že své vystoupení rozdělil. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Děkuji za odpověď panu ministru Šimonovskému. Řekl to něžně, já to doplním tak, jak to ve skutečnosti je a jak to bude probíhat.

Novela, která byla tímto parlamentem schválena, nebyla akceptována evropskou komisí, je požadována její další novelizace. V tuto chvíli je velmi pravděpodobné, že od prvního května nebude moci začít čerpání prostředků EU nejen na stavby dálnic, ale i na řadu jiných akcí, které jsou akceptováním našeho nového zákona o zadávání veřejných zakázek podmíněny. Jinými slovy - pokud padají návrhy, aby bylo zaparkováno, přerušeno, odloženo, formálně to může vypadat různě, projednání tohoto textu zákona, tak jeho odložením žádné zpoždění nehrozí, protože rozhodující zpoždění je dáno nutností novelizovat zákon o zadávání veřejných zakázek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP