(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru dopravy Milanu Šimonovskému. Slova se ujme pan poslanec Pavel Hrnčíř, připraví se pan poslanec Martin Říman. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji vám, pane místopředsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych se vyjádřil a sdělil své stanovisko k návrhu zákona, k jeho důvodům a také k jeho praktickému řešení.

Plně chápu a ctím motivaci předkladatelů. To, co je vedlo k předložení návrhu, je již více než neúnosná situace v oblasti přípravy a projednávání investic a staveb ve složitosti, změti a vzájemné neprovázanosti právních předpisů těch zákonů, které vláda současná a minulá předložila a Parlament schválil.

Dovolím si citovat větu z důvodové zprávy tohoto legislativního návrhu. Důvodem pro předložení návrhu je neustálé prodlužování procesu přípravy prakticky všech dálnic a rychlostních silnic, a to z důvodů nikoliv věcných či technických, problémů navrhovaných řešení těchto staveb, ale z titulu nedostatků v právním řádu nebo z důvodů procesních chyb v obrovském množství podkladových řízení při jejich výstavbě. Nutno podotknout, že s ohledem na jejich množství nelze vinit pouze úředníky příslušných úřadů, neboť je v podstatě statisticky nemožné v tomto množství řízení neudělat chybu.

Dámy a pánové, souhlasím s tvrzením předkladatelů. Je to přesně tak, jak píší. Zajímavé je ale složení předkladatelů - zástupců stran, které v minulosti byly autory či nadšenými podporovateli zákonů, které právě tento stav způsobily. Mohu tedy jejich reakci brát jako jakési prozření či vystřízlivění z legislativní kocoviny poslední doby? Mohu to tedy brát tak, že paní poslankyně Orgoníková lituje svého rozhodnutí o podpoře zákona o posuzování vlivů na životní prostředí z roku 2001, který situaci více než zkomplikoval? Mám mít za to, že pana poslance Hanuše mrzí jeho souhlas s nedávno schváleným zákonem o Natuře 2000, který situaci ještě více zkomplikuje, a právě u dálnic a rychlostních silnic? (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, jinak upozorňuji, že oslovovat jednotlivé poslance můžete pouze prostřednictvím předsedajícího.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nepoužil jsem oslovení, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem vás, pane kolego, upozornil dopředu, abychom tady nezkomplikovali situaci v projednávání.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Úmyslně jsem dával pozor, abych nepoužil oslovení, pane místopředsedo, a určitě ho ani nepoužiji.

V kladném případě beru jejich snahu jako upřímnou. Zjednodušení zákonů je opravdu nutné.

Bohužel omezení platnosti jen na některé vybrané investice je nešťastné a jejich snahu určitě degraduje. Jak to, že úlevy a zjednodušení neplatí pro všechny? Proč občané, soukromí investoři, města, obce a kraje mají mít situaci zkomplikovanou a stát sám sobě na své vlastní akce si situaci zjednodušuje? Jak to, že nebude platit, že před zákonem jsme si všichni a všechno rovni?

Dámy a pánové, nepřijatelná je také blokace dispozičního práva vlastníka s jeho majetkem od začátku vyvlastňovacího řízení. Tak významné omezení vlastnického práva je nepřípustné a také podle mého názoru neústavní.

Dovolte mi nyní zajímavou aktuální poznámku. Zajímavé je, že Poslanecká sněmovna včera hlasy poslanců vládní koalice odsouhlasila nový správní řád. Pan ministr Gross sděloval, a citovaly ho i dnešní některé deníky (poslanec ukazuje kopie některých deníků), že zákon má urychlit správní řízení a zabránit tomu, aby se rozhodnutí oddalovala různými námitkami. Jestliže platí Grossova slova a jsou podle vašeho názoru pravdivá, pak setrvání na této poslanecké iniciativě je jasným vyjádřením nedůvěry ministru Grossovi. Je jasným vyjádřením nedůvěry vašemu včerejšímu hlasování o správním řádu.

A ještě poslední poznámka k slovům pana ministra Šimonovského. Já celkem jeho stanoviska chápu s tím, že konstatuje, že situace v této oblasti je tak složitá, že ji není schopna vyřešit vláda, a proto dává volný průchod poslanecké iniciativě. Toto stanovisko považuji za velmi alibistické.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Hrnčířovi. Slova se ujme pan poslanec Martin Říman. Připraví se paní kolegyně Hana Orgoníková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Dámy a pánové, já jsem nechtěl k této materii vystupovat, nicméně slova člena vlády, ministra dopravy Šimonovského mě vyprovokovala k dvěma snad stručným poznámkám.

Za prvé mně připadá - nebo před závorkou, za nulté - mně připadá neuvěřitelné, že člen vlády, vlády, která je v tomto státě zodpovědná za to, jak vypadá právní řád, jak vypadá legislativa, jak vypadají administrativní postupy, ať už na úrovni obce, krajů nebo centrálních orgánů, že člen této vlády osobně volá po tom, aby džungle ne před tabulí, ale před tabulí práva, kterou v tomto státě vláda za posledních několik let vytvořila, tak aby byla řešena tímto nestandardním postupem, který není v duchu "padni komu padni", ale je v duchu "padni, kdo si vylobbuješ lepší podmínky".

Teď k těm dvěma poznámkám. Pan ministr tady řekl, že mají peníze, mám na mysli Ministerstvo dopravy, respektive pravděpodobně Státní fond dopravní infrastruktury, respektive vláda a státní rozpočet, že zdroje jsou a nejsou projekty, prostě proto, že se je nedaří připravit díky oné džungli právního řádu. Tak především to určitě není pravda. Když se kdokoliv z nás podívá na stav našich silnic, což nejsou jenom dálnice a rychlostní komunikace, ale dalších 55 tisíc kilometrů silnic první třídy a bývalých silnic druhé a třetí třídy, dnes silnic krajů, tak mně dá jistě za pravdu, že když se podívá na jejich stav, na díry, které v enormní míře po každé, ať dobré, nebo špatné zimě se na nich objevují a vyžadují ne záplatování těch děr, protože ty se za rok objeví znovu,ale velkoplošné opravy, takže kdyby toto všechno chtělo Ministerstvo dopravy napravit, tak peníze, které dneska má a se kterými neumí hospodařit, o čemž svědčí například to, že za loňský rok zůstalo v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury neproinvestováno 14 miliard korun, a samozřejmě už slyším a vidím ministra financí, jak v letošním roce s úsměškem říká dopravákům: "proč chcete další peníze, vždyť nedokážete proinvestovat ani to, co jsme vám minulý rok dali", tak kdyby tyto peníze Ministerstvo dopravy vzalo a vložilo do oprav a rekonstrukcí stávající silniční a dálniční sítě, tak nepochybně všech 5 milionů řidičů v této zemi by panu ministru poděkovalo.

To tedy za prvé. Dámy a pánové, nestrašme se tím, že nemáme do čeho vložit peníze v dopravní infrastruktuře. Opak je stoprocentně pravdou a každý to dnes a denně na každém kilometru, když po něm jede, tak to vidí.

Za druhé, pan ministr dopravy tady hovořil o obrovských průtazích při vyvlastňování pozemků. Už samo slovo vyvlastňování musí každému pravověrnému ochránci demokratických hodnot a vlády zákona, musí při něm naskakovat husí kůže. Doufám, že v této sněmovně není, snad s výjimkou těch, co sedí nalevo od řečniště, není nikdo, u koho by tak nebylo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP