(17.00 hodin)
(pokračuje Orgoníková)

Tento zákon je přípravou pro jejich usnadnění a urychlení výstavby. Já bych vás žádala a prosila o podporu tohoto návrhu zákona ve druhém i ve třetím čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Haně Orgoníkové. Slova se ujme pan poslanec Karel Sehoř, připraví se pan poslanec Aleš Rozehnal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že se shodneme na tom - a paní předkladatelka i svým hlasem naznačovala - že vlastně stojíme před jakýmsi zoufalým pokusem pomoci stavbě dopravní infrastruktury ve zdejším právním prostředí. To, že jsme takové právní prostředí vytvořili, je ale náš problém.

Já dnes chci vystoupit velmi krátce. Mezi prvním a druhým čtením byla předložena jakási komplexní úprava. Musím říci, že v té komplexní úpravě - pro toho, kdo to třeba nečetl - jsou některé instituty zavedené, které jsou chvályhodné, ale musím říci, že tyto chvályhodné instituty bychom se měli snažit zavést do norem, které již máme, to znamená do normy o ochraně přírody a krajiny a hlavně do stavebního zákona. Já bych je alespoň chtěl vyjmenovat, aby bylo jasné, které instituty jsem třeba i ochoten podpořit.

Například se mi líbí institut souhrnného povolení ze strany Ministerstva životního prostředí. Dále nemožnost prodeje pozemku v době vyvlastňovacího řízení, což velmi komplikuje přípravu stavby. Potom upravení předkupních práv, to znamená soudní vyrovnání těch lidí, kteří měli předkupní právo na pozemek. Potom také řešení problémů, když je neznámý vlastník, a nakonec i to, že soudní žaloby, které jsou většinou spekulativní v těchto věcech, nemají odkladný účinek.

Chci říci, že ty návrhy jsou opravdu docela chvályhodné, ale doporučoval bych, aby - znovu to říkám - byly předkládány, nebo abychom si to uvědomili, až bude předložen nový návrh stavebního zákona, abychom se všichni snažili tam tyto instituty zavést. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Karlu Sehořovi. Slova se ujme poslanec Aleš Rozehnal, připraví se pan poslanec Oldřich Vojíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Vážené dámy a pánové, asi je překvapení, že k tomuto návrhu zákona vystupuji já, který se spíše zabývá tématy jinými. Ale žiji v městské části Prahy, která je asi nejvíce ze všech městských částí zatížena absencí dálničního pražského okruhu. Byl jsem zde také léta starostou. Absence tohoto dálničního systému, toho okruhu, který je vlastně natrasován, a léta je ta trasa vyřešena, už asi osm let, tak když si vzpomenu, tak před pěti lety proběhlo EIA této stavby, která je v tomto zákoně uvedena, to znamená Slivenec - Lahovice přes Radotín, přes tunel. Je to neuvěřitelné, ale do dneška ta stavba nebyla zahájena, a pokud jsem zjistil, minulý týden byla slavnostně zazděna soška Barbory k ražbě tohoto tunelu. Těch pět let trvala odvolání všech možných ekologických organizací, které vlastně prodloužily dobu té výstavby a přípravy. To znamená, z tohoto pohledu naprosto chápu předkladatele tohoto zákona, že je leckdy bezmocnost místních komunálních politiků, lidí, kterých se to týká. Z tohoto hlediska to chápu.

Na druhé straně je pro mě velice nepřijatelné a mé srdce liberála nemůže přijmout to, že v tomto zákoně jsou natrasovány části dálnic, které naprosto nejsou vyřešeny a naprosto nejsou přijaty těmi, kterých se to týká, to znamená lidmi, kteří tam bydlí. A není to jedna trasa, je to více než jedna trasa. To mi velice vadí a myslím si, že je to důvod, proč by tento zákon měl být vrácen nebo přerušen. Domnívám se, že takto důležitá norma, velice složitá a komplikovaná, by neměla být projednávána a podávána jako poslanecký návrh, ale že by to mělo být z dílny Ministerstva dopravy.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane poslanče, ještě se zeptám - v tom svém vystoupení jste řekl "vrácen návrh". Myslel jste to procedurálně, nebo to byla vaše úvaha? (Rozehnal: Úvaha.) Děkuji, čili zůstáváme u procedurálního návrhu na přerušení.

Nyní se slova ujme pan poslanec Oldřich Vojíř, připraví se pan poslanec Pavel Hrnčíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, když se tato norma projednávala i v hospodářském výboru, jehož jsem členem, tak jsme se dostali do situace - a dnes i mí předřečníci tuto situaci popisují - kdy je zřejmé, že důvodem, proč asi takováto norma vznikla, je ta zkušenost, a řekl bych spíše negativní zkušenost, že existují určité osoby či sdružení, které díky svému přesvědčení si nepřejí dálnice, nepřejí si rychlostní komunikace, nepřejí si možná ani železniční koridory. A tak využívají ustanovení platných zákonů, ať už stavebního zákona, nebo zákona o ochraně přírody, případně samozřejmě logicky toho nejvyššího zákona, a to je ústava, která zaručuje nedotknutelnost soukromého majetku. A já si myslím, že je to věc velmi problematická, protože na druhé straně existuje logický požadavek a logická potřeba především výrobců, obchodníků, ale nakonec i občanů samotných nebo většiny občanů, kteří např. dojíždějí za prací či za obchodem z jednoho města do druhého, že potřebují rychlé, kvalitní spojení mezi těmito městy. A rychlé a kvalitní spojení prokazatelně zaručují dálnice, rychlostní komunikace, či případně rychlostní koridory železniční. To je zjevné.

Jak se s takovýmito protiklady ovšem vyrovnat. Má se skutečně přijmout zákon, který pouze části vyjmenovaných staveb, o kterých jsem se zmínil, upřednostní, a upřednostní je v podstatě tak, že s jistou nadsázkou lze říci, že bude-li takovýto zákon přijat, tak bude nadřazen zákonu stavebnímu a zákonu o ochraně životního prostředí včetně zrychleného institutu vyvlastnění soukromého majetku? A to je ten zákon ústavní, kdy říkám, že to je záležitost velmi citlivá.

Myslím si, že návrh, který zde už také padl - a já se k němu přikláním - je, že skutečně se nalezly určité prvky, které by měly být zobecněny a neměly by platit pouze pro liniové stavby, ale měly by platit pro stavby obecně, a tyto prvky by určitě měly být zužitkovány a měly by být zakomponovány do novely stavebního zákona. To na straně jedné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP