(12.40 hodin)
(pokračuje Páralová)

Z této povinnosti se mohou zaměstnavatelé vyplatit tak, že za každého chybějícího zaměstnance se zdravotním postižením odvedou ročně do státního rozpočtu 1,5násobek průměrné měsíční mzdy v České republice. Výbor ale navýšil odvod z 1,5násobku na 2,5násobek, což znamená nárůst odvodů do státního rozpočtu o 67 %. Na zvýšení odvodů do státního rozpočtu tak opět doplatí zaměstnanci, protože o tento odvod se zkrátí zdroje na jejich mzdy a na sociální výhody. Nebo si někdo myslí, že zaměstnavatelé mají nějaké virtuální fondy nebo utajené finanční prostředky, z kterých to vezmou? Není tomu tak.

Vláda udělala před Vánoci pogrom na živnostníky, chystá nové a nové byrokratické klacky na podnikatele, přidává sankce, pokuty, zákazy, omezení a vyvolává atmosféru strachu. Řada živnostníků zamířila na úřad práce, řada se jich k tomuto kroku chystá, protože už jsou unaveni neustálými změnami zákonů a obávají se, že něco přehlédnou a dostanou pokutu.

Mezi zaměstnavatelem a státem není rovnoprávný vztah. Státní podniky neplatí odvody na zdravotní a sociální pojištění a neplatí firmám, které se díky tomu dostávají do konkursu. Schopným a pracovitým lidem vláda brání v práci. Vláda příliš zvýšila minimální mzdu a chystá se povinně zavést registrační pokladny. Vláda uvaluje vysoké sankce na využívání švarcsystému, a tím brání rozvoji firem. Vláda zvýšila DPH na celou řadu služeb, vláda nevytvořila podmínky pro to, aby se naše firmy stačily včas připravit na nemilosrdné konkurenční prostředí Evropské unie. Například dopustila, aby se zavíraly desítky potravinářských podniků. Vláda zapracovává směrnice Evropské unie do našich zákonů neohrabaným způsobem a nenaslouchá přitom odborníkům. Vláda nezvládá administraci čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu. Vláda bohužel nechápe, že nová pracovní místa nevzniknou sankcemi, ani omezováním osobní svobody, ani omezováním smluvní volnosti mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

ODS nemůže hlasovat pro zákon, který občany, kteří pracují a chtějí pracovat, pouze omezuje, a dokonce jim hrozí za omyly a pochybení vysokými pokutami.

Nový zákon omezí prostor pro svobodné rozhodování zaměstnanců i zaměstnavatelů a růst nezaměstnanosti ještě podpoří. Proto dávám návrh na jeho zamítnutí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové. Byla poslední přihlášenou do obecné rozpravy. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, budu velmi stručný. V našem výboru jsme tento zákon projednávali víceméně informativně, proto jsme vlastně vzali na vědomí zprávu o obsahu tohoto zákona.

Jsem přesvědčen, že tento zákon přináší celou řadu pozitiv do vývoje, řešení řady problémů, které byly léta kritizovány, je v tomto zákoně obsaženo. Typickým příkladem je boj proti zneužívání sociálních dávek. Myslím si, že je to zákon, který je opravdu zdařilý. Proto trochu nechápu, proč paní kolegyně Páralová, která se bezesporu setkává ze stejnými názory starostů měst a obcí a dalších, navrhuje to, co navrhuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Radko Martínek byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, obecnou rozpravu končím.

Prosím pana zpravodaje, aby nás provedl dalším postupem, který bude velmi jednoduchý, protože padl jenom jediný návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Antonín Zralý: Vážená paní místopředsedkyně, paní a pánové, v obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pokusím se přivolat všechny, kteří chtějí hlasovat o tomto návrhu. Opakuji, pro ty kteří přicházejí, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona.

Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili znovu svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 26 z přítomných 157 pro návrh hlasovalo 40, proti 82, tento návrh nebyl přijat.

 

Kolegyně a kolegové, protože do podrobné rozpravy mám sedm písemných přihlášek, předpokládám, že bychom nestačili doprojednat tento návrh zákona do polední přestávky. Vyhlašuji proto nyní přestávku na oběd do 14.15. Zároveň připomínám členům organizačního výboru, že za deset minut začíná jednání organizačního výboru. Přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno v 12.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP