(11.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Má někdo námitku proti tomuto návrhu? Vidím přihlášku pana poslance Michala Doktora, prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte, abych požádal pana zpravodaje, aby z části usnesení rozpočtového výboru byla samostatně hlasována pasáž č. 7 - jednorázové sociální kompenzace. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, samozřejmě vyhovím.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Hlásí se někdo další? Pan poslanec Svatomír Recman. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Já rovněž souhlasím s touto procedurou, abychom hlasovali po blocích. A mimo už zmíněného bodu A17 bych požádal ještě o určitou korekci, to znamená, abychom samostatně hlasovali o jedné části návrhu pana poslance Krause, je to B4 na straně 16 a týká se to spotřebních daní. Ještě hlasovat samostatně B4 pana poslance Krause. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za tento návrh. Hlásí se někdo další? Pane poslanec Eduard Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Navrhl bych hlasovat C1 a C6 zvlášť a dohromady C2, C3, C4 a C5. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Hlásí se ještě někdo další? Pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Poprosil bych pana zpravodaje, aby zvlášť nechal hlasovat bod F3.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Jsou další návrhy k navržené proceduře? V tuto chvíli se již nikdo nehlásí.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Paní předsedající, všechny tyto žádosti samozřejmě akceptuji, takže prosím o odsouhlasení navržené procedury, která zahrne automaticky všechny přednesené žádosti.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O návrhu této procedury rozhodneme v hlasování pořadové číslo 476. Zahajuji hlasování. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 476 z přítomných 164 pro 149, proti jeden. Tento návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy pokračovat prvním návrhem, o němž je možno hlasovat, a já předám ještě řízení schůze. (Řízení schůze se ujímá místopředseda PSP Vojtěch Filip.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vzhledem k tomu, že jsme si odsouhlasili, že nejprve budeme hlasovat o návrzích přednesených ve druhém čtení, prosím na žádost pana poslance Recmana, abychom nejprve hlasovali o návrhu B4 pana poslance Krause na straně 16. Zpravodaj souhlasí. (Ministr rovněž souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nebudu vás odhlašovat, myslím, že jsme zde přítomni v potřebném počtu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 477 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 477 z přítomných 165 pro 112, proti 45. Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o všech dalších pozměňujících pod písm. B pana poslance Krause. Zpravodaj souhlasí. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 478 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 478 z přítomných 164 pro 86, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní přejdeme na stranu 18 nahoře. Pan poslanec Vávra písm. C, C1 varianta A. Zpravodaj nesouhlasí. (Ministr také nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 479 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 479 z přítomných 164 pro 49, proti 106. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: C1 varianta B. Zpravodaj nesouhlasí. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 480 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 480 z přítomných 164 pro 50, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní s laskavým souhlasem pana poslance Vávry budeme en bloc hlasovat o bodech C2 až C5. Zpravodaj nesouhlasí. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 481 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 481 z přítomných 164 pro 50, proti 106. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. C6 varianta A. Zpravodaj nesouhlasí. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 482 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 482 z přítomných 164 pro 50, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: C6 varianta B. Nesouhlasím. (Ministr také nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 483 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 483 z přítomných 164 pro 53, proti 102. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní písm. D, pan poslanec Býček. Nesouhlasím. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 484 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 484 z přítomných 164 pro 30, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní písm. E, pan poslanec Doktor, advokát advokátů - sleduji ho očima, zda mohu nechat hlasovat o celém návrhu současně. Souhlasí.

Písm. E, pan poslanec Doktor, zpravodaj souhlasí. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 485 z přítomných 164 pro 110, proti 42. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o písm. F1 pana poslance Ježka. Zpravodaj souhlasí. (Ministr rovněž souhlasí.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP