(10.40 hodin)
(pokračuje Vymětal)

Dámy a pánové, omlouvám se, že jsem udělal takovou analýzu pozměňovacích návrhů. Já jsem čekal a žádal jsem paní předsedající schválně, abych vystoupil jako poslední v rozpravě. Myslel jsem si totiž já bloud, že legislativně technickými úpravami budou navržena řádná znění těchto odstavců a paragrafů. Bohužel, nestalo se tak, takže jsem přesvědčen o tom, že tento návrh není schopen být hlasován a přijímán ve třetím čtení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, vám, pane poslanče. Nyní se hlásí o slovo předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý. Zaregistrovala jsem přihlášku pana zpravodaje, pana poslance Křečka.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych se také chtěl pokusit o hledání konsensu a kompromisu ve věci, ve které je zřejmé, že by všichni měli mít společný zájem.

Za prvé mi dovolte vás všechny upozornit, že soustřeďovat své názory na dočasné postavení příslušníků vlády či opozice je nesmyslné, a připomněl bych uplynulých 12 let. A každému z těch, kteří tady vehementně vystupují z jedné či druhé pozice, bych doporučil, aby si sečetli období, ve kterých byli v jedné či ve druhé roli. Takže myslím, že je to špatné kritérium. Mělo by být zájmem celé sněmovny, aby to uspořádání bylo funkční, a měla by také sněmovna umět to nové uspořádání obhájit před veřejností. A já bych poprosil všechny z vás, abyste si představili důsledky návrhu, který zpochybňuje kolega Vidím.

Bude-li ten návrh přijat, jinými slovy, nebude-li přijat návrh kolegy Vidíma, proti dnešnímu stavu bude jednání sněmovny rozděleno do dvou částí. Do té, která je identická s průběhem dosavadním, a do části druhé, ve které to tady bude připomínat spíše interpelace, ve které bude přítomna velmi omezená část Poslanecké sněmovny, diskutující nebudou moci vystupovat ke svým kolegům, ale spíše k prázdnému sálu. A já myslím, že tím svou pozici vůči veřejnosti rozhodně nezlepšíme, ale zhoršíme. Pokud je toto vedeno snahou usnadnit pozici vlády, obávám se, že to je mimoběžka, že bude dosaženo něčeho úplně jiného.

Já bych poprosil, aby pan místopředseda Kasal pochopil, že jde i o toto, nebo především o toto, aby vzal na vědomí, že návrh, o který se tady teďka dohadujeme, byl návrh doplněný do toho konceptu konsensuálního na poslední chvíli při posledním jednání, a má-li být tento nový jednací řád opravdu schválen celou Poslaneckou sněmovnou, požádal bych ho, aby pochopil - a znovu opakuji proč - že je v zájmu celé Poslanecké sněmovny, aby návrh kolegy Vidíma byl přijat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo. Nyní se hlásí zpravodaj k tomuto tisku pan poslanec Stanislav Křeček. Poté pan předseda sněmovny.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Kolegové a kolegyně, k vystoupení pana poslance Vymětala musím říci, že ASPI je důležitý pomocník, ale není jediný. To, co namítal pan poslanec, je změněno novelami, které on bohužel na ASPI ještě nemá. Je to sice smutné, ale na kvalitě zákona to nic nemění. Pozměňovací návrhy jsou správně podle znění současných zákonů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní se hlásí předseda sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážení kolegové, já nesouhlasím s panem kolegou Vymětalem, že není jasné, k čemu jsou vztahovány moje pozměňovací návrhy. Stejně jako nesouhlasím s panem místopředsedou Langerem, který hájí to, že v tuto chvíli je ten okamžik, kdy říkat výhrady vůči jednacímu řádu, který tady - vůči té novele, kterou předkládáme.

Především proto, že na všech schůzkách toho podvýboru pro jednací řád se neustále znovu opakovalo, že chceme vytvořit normu, na které bude shoda průřezem skrz všechny politické strany. To bylo to, co jsem opakoval tady v průběhu druhého čtení. Opakoval jsem důvody, proč jsem přesvědčen, že to není návrh, který by měl preferovat koalici nebo opozici, a že byl neustále prostor pro to, abychom se o tom bavili. Takže mě ta situace, která tady vznikla, připadá nešťastná především proto, že si představuji sérii situací, kdy bylo možné tuto diskusi vést.

Ale protože nechci dneska vypadat jako ten, který zapomněl na to, co tady pořád vyhlašoval, tak mi dovolte, abych přes to, co tvrdím, navrhl v této chvíli v průběhu třetího čtení vrácení tohoto návrhu do opakování druhého čtení. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto návrhu zákona. Takovou přihlášku nevidím, a proto končím rozpravu.

Nejprve tedy budeme hlasovat - a já přivolám naše kolegy - o návrhu, který přednesl předseda Poslanecké sněmovny, tedy návrhu na opakování druhého čtení.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 475, které zahajuji. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 475 přítomno 167, pro 149, proti 6. Tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání bodu číslo 127, sněmovního tisku 418, s tím, že bylo rozhodnuto o opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona.

 

Nyní budeme pokračovat dalším bodem schváleného pořadu schůze a tímto bodem je

 

105.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty
/sněmovní tisk 497/ - třetí čtení

 

Prosím, aby - teď ale registruji… (Ve sněmovně sílí hluk.) Nyní se hlásí ale pan poslanec Plachý s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že poslední včerejší bod 27. schůze "Odpovědi členů vlády na písemné interpelace" nebyl řádně dokončen pro neusnášeníschopnost sněmovny, předpokládám, že tento bod by měl pokračovat nyní hlasováním o procedurálních návrzích, které v něm byly podány, s tím, že já svůj procedurální návrh na přerušení projednávání mé interpelace na ministra Dostála do dnešního rána jako bezpředmětný stahuji a žádám vás, paní předsedající, abych mohl ve své interpelaci pokračovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já vám děkuji. Já poprosím - a on se sám hlásí, pan místopředseda Jan Kasal, protože jsem neřídila schůzi při včerejších interpelacích, tak nevím, do kterého bodu jsme se dostali.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Dámy a pánové, pro tu část sněmovny, která tady nebyla, chci říct, že jsem řídil tu část odpovědí na písemné interpelace. Je pravdou, že nebylo možno hlasovat, a je pravdou, že projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do doby nového zařazení. Tak je to pravda.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Takže do doby nového zařazení. Bohužel tou dobou možnosti nového zařazení, pokud je tomu takhle… Ještě tedy má slovo pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Já se velmi omlouvám, ale není třeba nic zařazovat, bod zařazen byl a nebyl ukončen ani tím, že by byly všechny jeho interpelace projednány, a stejně tak nebyl ukončen ani procedurálním hlasováním. Čili tento bod pokračuje.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ještě nejprve pan místopředseda Jan Kasal, poté se hlásí - (Sílící hluk ve sněmovně.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP