(12.50 hodin)
(pokračuje Kučera)

Žiji na venkově. Na venkově neexistuje alternativa, aby se zaměstnanecká místa tvořila pomocí investic a daňových úlev pro zahraniční investory. Skutečně tam lze získat obživu pro naše spoluobčany pouze zemědělstvím, živnostmi v řemeslech, službách, především v cestovním ruchu, a pak už jsou tito občané odkázáni pouze na dopravu do měst. Evropská unie na rozdíl od této vlády si programově hlídá každé místo na venkově a programově podporuje vytvoření každého samotného místa na venkově. Tam skutečně alternativa není.

Teď se vrátím k tomu, co postrádal pan ministr. Žiji na obci, která má pět set obyvatel. Máme tam malé rekreační středisko. Tím, že pan ministr navrhl převést DPH do zvýšené sazby u poskytovaných služeb v ubytování a stravování, vyrve ze schváleného rozpočtu obce - takto malé obce - více než 260 000 Kč bez toho, abych sem započítával případné doplatky a penále za špatný odvod.

Abychom se tomu vyhnuli, tak já se vás ptám, pane ministře, jak má obec letošní příjmy účtovat. Se sníženou pětiprocentní sazbou DPH, nebo se zvýšenou? Protože ubytování, pokud to nevíte, se platí podle smluv rok dopředu. Rok dopředu obec a další podnikatelé v této sféře inkasují za dohodnuté služby peníze. Samozřejmě, že podle smluv bylo i zaplaceno se sníženou DPH, s pětiprocentní. Ale protože plnění bude až po 1. květnu, to znamená, že by mělo být ve zvýšené sazbě 19 %, tak je to ze 14 % vyrvání čistého zisku podnikání této naší obce a podnikání dalších poctivých, slušných podnikatelů. Pane ministře, já se vás ptám, jak to máme účtovat, abychom zabránili dodatečným odvodům a dodatečným penále a postihům, ať už obce, nebo dalších podnikatelů. Pokud mi řeknete, že to může zůstat ve snížené dani, tak vám pokládám ještě jednu otázku: Můžeme ještě v rámci svých smluv prodat ubytování v rekreačním středisku na další rok dopředu?

Není to jenom obec a její příjem, kterou konkrétním způsobem trestáte. Jsou to samozřejmě další podnikatelé. A kromě těch, kteří tam podnikají také v ubytovacích a stravovacích službách, jsou to ještě zemědělci, kteří vyrábějí a prodávají rostlinný materiál. Tam se také, pane ministře, prodává na více než půlleté smlouvy, většinou roční smlouvy, dopředu s pevnou dohodnutou cenou. S pevnou dohodnutou cenou jenom kvůli tomu, aby obě dvě strany nesly riziko za uskutečnění tohoto obchodu. A dneska, pane ministře, je bezohledně přesazujete v půli roku, bez dostatečného avíza, do zvýšené sazby.

Já musím říci, že na venkově se nepodniká s větším rabatem než kolem 10 %. A vy bezohledným způsobem ničíte tyto podnikatele, a já vám říkám, že je vrháte do šedé ekonomiky. Nuceným způsobem. Protože v momentě, kdy jim dalších 14 % vyrvete z jejich ceny, tak jste je vědomě poslal do ztráty, a oni nemají šanci se bránit. Buďto seriózním způsobem dodrží své smlouvy, anebo ukončí hospodaření a budou prodávat své výrobky již mimo regule oficiálního podnikání.

Pokud vám nestačí ani tento příklad, řeknu ještě další, co se u nás na vesnici stane. Je to malá obec, je nás tam 500. Měli jsme tam dvě hospody. Od příštího měsíce tam nebude žádná hospoda, ale budeme mít klub. Pane ministře, jestli nevíte, jaký je rozdíl mezi hospodou a klubem, tak já vám to zde řeknu. Pokud je schválený provoz - a tím je hospoda, tak je to samozřejmě o legálním zaměstnání, pracovním místě, je to o daních, ať už z příjmů, nebo odvodů na zdravotní a sociální, je to o právu hygieny a dalších kontrolních orgánů sem vstupovat a kontrolovat, aby se dodržovaly všechny potřebné směrnice. Ale je to také bohužel o jakémsi standardu cen za spotřebované výrobky. Zatímco klub, přestože tam budou chodit titíž spoluobčané z této vesnice, už nebude předmětem kontrol ani hygieny, ani dalších orgánů, protože to nebude legální provoz pro veřejnost. Už to bude o nižších cenách. Ale bohužel to nebude o zaměstnanosti a bohužel pro vás to nebude o odvodech daní do vaší státní kasy. Je snad tohle váš zájem? Je skutečně vaším zájmem vrhnout všechno podnikání na vesnici do šedé ekonomiky? Vždyť vy de facto programově to činíte. Ženete podnikatele do šedé ekonomiky a nutíte je podvádět.

Já si myslím jediné - pokud nedokážete tyto věci zodpovědět teď a hned, není zákon připraven ke schvalování, není připraven k hlasování. Proto jej navrhuji vrátit do druhého čtení.

A jenom na závěr řeknu to, co si opravdu myslím. Říkali jste, že tyto převody do vyšší sféry daní jsou nutné kvůli tomu, aby stát mohl hradit zdravotní systémy, sociální systémy, školní systémy. Ale snad jsem vám dost markantně řekl, že vy vyrváváte malé obci s 500 občany 260 000, které skutečným způsobem - to už má zkalkulováno - bude používat na údržbu zdravotního střediska, údržbu dvoutřídní školy, provoz kina, provozní náklady s veřejným osvětlením a komunikacemi. Vy tyto peníze nejdřív z těchto systémů vyrvete. a pak je tam s opožděním zčásti chcete vrátit. To přece nemá logiku, a jestli chcete dál zdůvodňovat své nápady tím, že to děláte pro stát, tak já si myslím, že u nás na vesnici každý už dobře ví, že dokud jsou na živnostenském úřadu fronty u okénka, kde se "živnosťáky" vracejí, tak to není o dobrém barometru vývoje ekonomiky v tomto státě, a vy nemáte právo říkat, že něco dobrého pro tento stát děláte. Snažte se tak, aby fronty na "živnosťáku" nebyly u okénka, kde se "živnosťáky" vracejí, ale tam, kde se na jejich vydání bude čekat. Pak bude tento národ věřit, že děláte něco dobrého pro jeho budoucnost.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost. (Poslanci ODS tleskají.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Já vaše vystoupení beru jako odůvodnění zásadního návrhu - vrátit tento návrh zpět do druhého čtení, nicméně ve smyslu svého včerejšího jednání, respektive řízení sněmovny apeluji na každého, kdo vystupuje ve třetím čtení, aby jeho vystoupení nemělo charakter opakování de facto obecné rozpravy ve druhém čtení. Ovšem nejsem oprávněn k tomu, abych posuzoval, kde začíná a kde končí hranice odůvodnění konkrétního návrhu, který padne.

Slovo má paní kolegyně Rujbrová, poté se mi hlásil pan kolega Martínek.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, já mám v této chvíli jedinou příležitost, jak vás ještě předtím, než budete rozhodovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, seznámit se stanoviskem 9779 petentů, kteří k včerejšímu dni podali petici v počtu 329 archů, a lze předpokládat, že další ještě obdržíme, ve které vyjadřují nesouhlas se zvýšením daně z přidané hodnoty z 5 na 19 % u hoteliérské a restaurační činnosti a poukazují na to, že to povede ke zdražení, nezaměstnanosti a úpadku cestovního ruchu.

Omlouvám se, pokud jsem svým vystoupením překročila rámec toho, co do třetího čtení patří, ale skutečně jinou příležitost do této chvíle vás seznámit s peticí jsem neměla. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP