(11.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené kolegyně a kolegové, obdržela jsem žádost poslaneckého klubu ČSSD o prodloužení přestávky, a to na jednání jejího klubu. Tuto přestávku tedy vyhlašuji. Začneme jednat ve 12.10 hodin.

 

(Jednání pokračovalo ve 12.13 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abychom naše jednání uvedli do souladu s jednacím řádem, navrhuji zařadit nový bod, který bude mít název Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku jednání k podnětu předsedy Poslanecké sněmovny o přešetření souvislostí s hlasováním č. 137 ze dne 18. února 2004. Tento bod navrhuji zařadit ihned.

Prosím vás, abyste se usadili do svých lavic. Všechny vás odhlásím a prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, že budeme hlasovat o mém návrhu na zařazení bodu s názvem Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku jednání k podnětu předsedy Poslanecké sněmovny o přešetření souvislostí s hlasováním č. 137 ze dne 18. února 2004.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 184, z přítomných 187 poslanců pro návrh hlasovalo 184, proti jeden, tento návrh byl přijat.

 

179.
Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku jednání k podnětu předsedy Poslanecké sněmovny o přešetření souvislostí s hlasováním č. 137 ze dne 18. února 2004

 

Prosím, předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní Evu Dundáčkovou, aby nás seznámila se stanoviskem výboru. Paní předsedkyni zde nikde nevidím. Prosím kolegy z ODS, aby se pokusili paní předsedkyni sehnat. Chviličku posečkáme.

Mezitím vám sděluji, že pan poslanec Martin Říman má kartu č. 1 a pan poslanec Ladislav Skopal má náhradní kartu č. 4.

Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Prosím vážené kolegy ještě o shovívavost. Mandátový a imunitní výbor nedošel zatím ke konečnému závěru. Jednání bylo přerušeno s tím, že během zhruba dvou hodin budou k dispozici ještě další materiály, které by mohly osvětlit další okolnosti. Nicméně stanovisko mandátového a imunitního výboru, které se týkalo hlasování samotného, jsem vám sdělila již před prodlouženou přestávkou.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Domnívám se, že pro náš další postup je důležité právě to první stanovisko, které jste, paní předsedkyně, sdělila předtím. Prosím vás, abyste stanovisko mandátového a imunitního výboru přednesla teď, když jsme zařadili bod. Prosím ještě jednou o přednesení stanoviska.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Mandátový a imunitní výbor nemůže v tomto případě přijímat žádná konečná rozhodnutí, čili je to pouze stanovisko, které má doporučující charakter.

Členové mandátového a imunitního výboru se shodli na tom, že doporučují sněmovně, aby hlasování č. 137 - to znamená to inkriminované hlasování, které bylo zpochybňováno - považovala za platné, neboť jeden hlas pana poslance Kotta nemohl žádným zásadním způsobem hlasování ovlivnit. Jeho prohlášení, že v té chvíli nehlasoval, považujeme pouze za prohlášení ve smyslu zápisu do stenozáznamu o tom, že hlasoval jinak, než je na stenozáznamu uvedeno.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Prosím paní poslankyni Evu Dundáčkovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů a společně se mnou sledovala rozpravu.

Rozpravu otevírám. Hlásí se pan poslanec Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kott: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout řešení, které by nás doufám vyvedlo z tohoto bludného kruhu, z problému, který je hoden spíše Sherlocka Holmese než sněmovny.

Navrhuji, a vlastně tím i beru zpět svůj návrh na zpochybnění hlasování, a dovoluji si navrhnout, abychom moje hlasování při hlasování č. 137 na této schůzi vyškrtli. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji za toto oznámení. Hlásí se pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Já sice mohu přivítat vstřícnost pana kolegy Kotta, který skutečně chce, aby ta věc už byla vyřešena a nějakým způsobem smetena se stolu, nicméně jsem hluboce přesvědčen, že tímto způsobem postupovat nelze, že nějaké vyškrtnutí hlasu nelze. Nedovedu si představit, jakým způsobem by to podle všech zvyklostí, které v této sněmovně panují, bylo možno udělat. Naopak jsem přesvědčen o tom, že lze toto hlasování revokovat. Pokud bychom to udělali například teď hned, máme záležitost skutečně smetenou se stolu, vyřešenou, čestně vyřešenou.

Jsem bohužel nucen trvat na svých návrzích. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP