(9.30 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Já v tuto chvíli neumím odpovědět na otázku, zda je pravda, že hlasovací karta je identifikována s hlasovacím místem. Já se domnívám, že není, nicméně vyčkejme na odborné stanovisko pracovníků Poslanecké sněmovny. Podle mého názoru hlasovací karta může být použita z jakéhokoliv místa v Poslanecké sněmovně, a tak v tuto chvíli nelze do nalezení odpovědi na otázku, kterou jsem tady vyřkl, jednoznačně říci, zdali bylo hlasováno, z jakého místa a kým.

Poslanecký klub ODS si přeje stejně jako vy, aby byla hypotéza nahrazena zjištěnými fakty. My se obrátíme - a doufáme, že nás v tom podpoříte - na všechny zdroje dostupné ve sněmovně k tomu, aby bylo objasněno, jak k této politováníhodné záležitosti došlo. V tuto chvíli je kromě poslance Kotta totiž podezřelá celá Poslanecká sněmovna. Já vím, a vy stejně dobře víte, že v Poslanecké sněmovně s hlasováním bývají často velmi složité problémy a nejasnosti. My si přejeme stejně jako vy, aby v tomto případě byly vyjasněny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní předseda poslaneckého klubu KSČM poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Já bych nerad dále "ohýbal" jednací řád, protože se tady dost často a dost podstatně "ohýbá" ještě více než teď, ale v řadě případů při hlasování se stává, že se poslanec zmýlí, že na sjetině je něco jiného, než má být. Domnívám se, že tento precedens se dá použít i pro tento případ. Je to zcela mimořádná situace. Přestože je to už od 18. února, si dovolím požádat, abyste přistoupili na řešení, které teď nabízím, a to je řešení, že zpochybňuji toto hlasování a žádám, aby se o tomto mém zpochybnění hlasovalo. Tím se s tím vyrovnáme okamžitě.

Současně navrhuji zařadit nový bod ještě na tuto schůzi, a to je bod "Zpráva mandátového a imunitního výboru o vyřešení situace kolem hlasování o zamítnutí DPH číslo 137 ze dne 18. února 2004."

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane předsedo. Nyní má slovo místopředseda vlády Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, já myslím, že kolega Tlustý ukázal, že je mistr ve vysvětlování nevysvětlitelného, a položil si tady otázku, na kterou předem zná odpověď.

Já bych prosil, paní předsedající, abyste uklidnila rozvášněného pana místopředsedu Langera, aby na mě nekřičel. (Smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím, abychom v tuto chvíli všichni krotili své vášně.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Děkuji. V každém případě otázka, tak jak byla položena, má jednoduchou odpověď, o které vědí všichni poslanci v této sněmovně, to je, že poslanec je přítomen v okamžiku, kdy je přítomen v jednacím sále a je zaregistrován identifikační kartou, hlasovací kartou, z kteréhokoliv místa v Poslanecké sněmovně. Tato otázka je vcelku jasně zodpovězena a je jasné, že záběr na prázdnou lavici neznamená, že poslanec je nepřítomen.

Na druhé straně si ale myslím, že situace je daleko složitější, a popsal ji tady pan předseda Kováčik - protože já jsem zaznamenal ve sdělovacích prostředcích, že pan poslanec Kott sám říkal, že přítomen nebyl. Pokud je toto tvrzení pravdivé, a já nemám důvod pochybovat, že pan poslanec Kott neříkal pravdu, tak je jasné, že se tady někdo dopustil podvodu. Myslím si, že je zapotřebí to nazývat pravým jménem, a ne to halit do nějakých slov, která se možná v tuto chvíli někomu hodí.

Myslím si, že není třeba na nic čekat. Pan poslanec Kott je tady přítomen. Pokud v tuto chvíli vystoupí a řekne "byl jsem přítomen", je věc jednoznačně vyřešena a je jasné, že mohl hlasovat z kteréhokoliv místa, které nebylo v záběru kamery. Pokud řekne to, co jsem si přečetl v novinách, že přítomen nebyl - a na to má každý právo nebýt přítomen ve sněmovně, protože buď to může být také projevem vůle příslušného poslance - tak pak je to podvod a nemá smysl to tady "balit do jiných obalů".

Doporučuji tu věc řešit rychle. Pan poslanec Kott se může v tuto chvíli vyjádřit a myslím si, že pak bude jasné, jaká je situace.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní se hlásí o slovo pan poslanec Kott, poté pan poslanec Ransdorf, poté pan poslanec Jičínský.

Musím upřesnit, že nevedeme rozpravu, ale myslím, že je v zájmu věci, aby pan poslanec Kott slovo dostal. Proto pan poslanec Kott slovo dostane. Vám dvěma, které jsem jmenovala, se omlouvám, rozpravu nevedeme.

 

Poslanec Petr Kott: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi především se omluvit za to, že jsem já způsobil tuto nemilou situaci z minulé středy. Já jsem tady skutečně při hlasování fyzicky přítomen nebyl. Přesto mám na sjetině "ano".

Nedomnívám se, že to je důkaz podvodu. Myslím si, že jsme tady zažili mnohokrát, že hlasovací zařízení selhalo. (Smích v sále.) Já si také dovolím zpochybnit hlasování číslo 137.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Ještě se s přednostním právem hlásí o slovo místopředseda vlády Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, já bych chtěl nejprve poděkovat panu poslanci Kottovi za to, že za prvé vyslyšel moji výzvu, protože ji vyslyšet nemusel, a za druhé, že říká pravdu. Myslím si, že to je dobré ocenit.

Nesouhlasím však s jeho závěrem, že to podvod není, ale na to může mít každý jiný názor. V každém případě si myslím, že každý, kdo trochu ví, jak funguje parlamentní procedura a jak fungují parlamentní mechanismy, si umí odpovědět na otázku, zda to podvod byl, nebo nebyl, umí si odpovědět na otázku, komu ten aktivní hlas sloužil a komu nesloužil. Není asi zapotřebí, abychom na tuto otázku dávali odpověď od tohoto mikrofonu. Myslím si, že ti, kterým tento hlas sloužil, by se měli za takové způsoby stydět, ale zřejmě jsou pro ně takové praktiky vyhovující a budou je možná používat i nadále.

(Velký hluk v sále.)

Myslím si, že v tuto chvíli je k řešení ve sněmovně jediná věc, a to je hlasovat o námitce, která sice byla vznesena pozdě, a pokud předsedající tuto námitku připustí -přestože si myslím, že by ji připustit neměla - tak si myslím, že je v tuto chvíli ve sněmovně situace taková, že nemusíme dodržovat ono džentlmenské vyhovování námitce, a nikdo se nemůže zlobit na ty poslance, kteří nebudou souhlasit s vyslovením souhlasu s touto námitkou, protože každému je zcela zřejmé, že ta námitka je velmi účelová, že sněmovnu blokuje a brání jí v řešení problémů, které potřebujeme normálně v této zemi řešit a ke kterým je tato sněmovna povolána z ústavy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP