(10.00 hodin)
(pokračuje Melčák)

To pak může mít další potenciálně negativní dopady na příjmy státního rozpočtu a také na zaměstnanost v České republice s ohledem na pravděpodobnou tendenci firem přesouvat své výrobní aktivity do lokalit, kde cash-flow dopady spojené s placením DPH budou co nejmenší.

Na závěr mi dovolte, abych uvedl stručné vyčíslení dopadů navrhovaného opatření na státní rozpočet České republiky. Je známo, že celní příjmy České republiky za rok 2003 na dovoz třetích zemí, to je ze zemí mimo Evropskou unii, činily 6 miliard a více než 300 milionů korun. Po vstupu České republiky do Evropské unie budou příjmy ze cla ze 75 % příjmem rozpočtu Evropské unie, jak jsem se již zmínil, a 25 % příjmů z vybraného cla bude příjmem rozpočtu státu, ve kterém bude clo vybráno. V případě stejného objemu vybraného cla z dovozu ze třetích států i po vstupu České republiky do Evropské unie s ohledem na snížení sazby cla dle sazeb uplatňovaných v Evropské unii na jedné straně a na zvýšenou motivaci k dovozu zboží po vstupu České republiky do Evropské unie na straně druhé jedná se tedy o částku přibližně 1,5 miliardy korun. Tato, případně i vyšší částka by mohla být příjmem státního rozpočtu v případě, že Česká republika bude mít dostatečně atraktivní režim dovozu zboží. Pokud Česká republika dostatečně atraktivně režim dovozu zboží mít nebude, je velmi pravděpodobné, že bude zboží dováženo do jiných států, kde bude propuštěno do volného oběhu a bude realizován příjem státního rozpočtu z titulu vybraného cla, a potom pochopitelně zboží následně dovezeno do České republiky, kde již žádný zisk z toho stát mít nebude.

Děkuji vám za to, že jste mě vyslechli, a v podrobné rozpravě doporučím stručnou novelu předkládaného zákona o DPH.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Musím uznat, že vaše dnešní vystoupení bylo skutečně kratší než včerejší. Dodávám ale, že zase tak kratší o moc nebylo.

Slovo má pan kolega Kohlíček, připraví se pan kolega Kott, po něm pan poslanec Doležal a zatím posledně přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, milé kolegyně, slyšeli jsme zde mnoho slov na téma daň z přidané hodnoty. Bylo by dobré, abychom si řekli, jaká je legislativní báze v rámci Evropské unie. V zásadě jsou dvě číselná omezení. Jedno číselné omezení nám říká, že u sociálně citlivých položek lze tyto položky mít v sazbě 5 až 8 %, druhé omezení nám říká, že od 1. ledna 2004 by měla být vyšší sazba minimálně na výši 15 %.

Pokud jste dobře poslouchali a pokud jste se podívali na tisk, o kterém se zde hovoří, tak jste zřejmě zjistili, že je zde určitá disproporce mezi tím, co nám vláda předkládá, a mezi tím, jaké jsou mnou citované částky. Co se s tím dá udělat? Chápu, že vláda potřebuje naplnit pokladnu, ale nechápu, kam se poděli z vlády unionisté, a volám po tom, aby pokud nejsou schopni plnit svůj mandát a svůj program, odstoupili a aby znovu tady byl kolega Kořistka, který navrhoval, aby stravovací a ubytovací služby byly přeřazeny do nižší sazby. Kam se vytratili tito duchové? Změnil se tak radikálně jejich program? Já vím, že tady není kolega Kořistka, proto marně volám po jeho návratu. Ale znamená to, že s odchodem kolegy Kořistky Unie svobody ztratila svůj program, že už nehájí co nejnižší sazby daně z přidané hodnoty? To je velmi zajímavé, to je velmi významné, a myslím si, že naši voliči by si to měli uvědomit, protože to je obrovský obrat.

Domnívám se, že je dále zarážející, když v současné době největší průmyslové odvětví na světě je průmysl turistický, a ten potřebuje pro svůj zdárný rozvoj kvalitní stravovací a ubytovací služby, pokud možno v co nejlepší cenové poloze. Co dělají vlády Evropské unie ve stravování a v ubytování? Snaží se o to, aby - ať už pod jakýmikoliv záminkami - tyto služby byly zařazeny do nižších částí daně z přidané hodnoty, to znamená do sazby 5 až 8 %. Co dělá naše vláda? Naše vláda, a to ústy zástupce ministra financí, odmítá o takovéto výjimce diskutovat.

Já se domnívám, že to je důvod, proč bychom měli tuto předlohu zamítnout v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, domníváte se, nebo navrhujete?

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Navrhuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní udílím slovo poslanci Petru Kottovi, připraví se pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Petr Kott: Vážený pane předsedající, vážená členko vlády, bavíme se konečně o tématu, které skutečně zajímá občany této země, a to je DPH, to znamená zdražení či nezdražení jistých služeb.

Nechci opakovat slova pana Kohlíčka, nechci opakovat slova někoho jiného, ale proč dnes se jedná… Mám mluvit víc nahlas?

Myslím si, že ministr financí pan Sobotka řekl své jednoznačně: chci na DPH vybrat o 9 miliard víc a 9 miliard rozpustit sociálně potřebným. Dobře. Je to politika. Ale já se ptám, jestli tato vláda, a pan ministr zvlášť, ví, kde mu utíkají peníze, kde má daňové úniky, a kromě toho, že dvojí sazba DPH je vysoce nemravná, protože samozřejmě podnikání s jednou sazbou DPH a druhou sazbou je úplně jiné. Tak se ptám, jestli pan ministr ví - asi mě neposlouchá v tuto chvíli - jestli ví, že do této republiky se dováží od roku 2002 tabák za téměř nulovou sazbu spotřební daně a že od roku 2002 přišel státní rozpočet o 3 miliardy korun.

V podrobné rozpravě přednesu pozměňovací návrh, aby toto skončilo, protože jestliže pan ministr chce vybrat 9 miliard na DPH - a on ví, že je nevybere - tak bych mu chtěl ukázat jednu miliardu, která se dá vybrat naprosto jednoznačně na spotřební dani tabákových výrobků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo pan poslanec Doležal, připraví se pan kolega Kocourek.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, dámy a pánové, tady už zazněla věcná kritika z úst kolegy Doktora, proto bych ji dále nerozvíjel. Spíš bych se věnoval otázce projednávání tohoto návrhu a jeho zpracovávání. To jsme tady ještě pořádně neprobírali.

Představte si, že vláda se dohodla na určitém návrhu, ten předložila do Poslanecké sněmovny. Paradox je ten, než jsme se několikrát vyspali, tak vláda se zamyslela, sešla se v Kolodějích - a návrh byl úplně o něčem jiném.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP