Stenografický zápis 27. schůze, 20. února 2004


(Jednání zahájeno v 9.45 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Jarmila Boháčková


172. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/7/ - vrácený Senátem

Náměstek primátora hlavního města Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Eduard Vávra


173. Návrh zákona o válečných hrobech a o pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 196/6/ - vrácený Senátem

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Senátor Václav Jehlička
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Miloslav Kučera


174. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 343/5/ - vrácený Senátem

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Schling
Senátorka Jitka Seitlová
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek


175. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 419/5/ - vrácený Senátem

Poslanec Tomáš Kvapil
Senátor Tomáš Julínek
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross


176. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 447/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Ouzký
Senátor Tomáš Julínek
Ministryně školství ČR Petra Buzková


8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 526/1/ - zamítnutý Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kraus
Senátor Ivan Adamec
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání bylo přerušeno v 10.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.23 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


39. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb. /sněmovní tisk 387/ - druhé čtení

Senátor Jiří Skalický
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Václav Exner
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Eduard Vávra
Senátor Jiří Skalický


40. Návrh poslanců Pavla Svobody, Vladimíra Laštůvky, Libora Roučka a Jaroslava Lobkowicze na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995/Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec David Šeich
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec David Šeich
Poslanec Václav Exner
Poslanec Stanislav Křeček


41. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 418/ - druhé čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Oldřich Němec
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Václav Exner
Poslanec Eduard Vávra
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


167. Vládní návrh na vyslání sil a prostředků Armády České republiky do Afghánistánu v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda a mise ISAF (International Security Assistance Force) /sněmovní tisk 565/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Marian Bielesz
Poslanec David Šeich
Poslanec Alexander Černý
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Kavan
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Šulák
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 16.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP