(16.10 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Jestli to byl nějaký doopravdy dobrý učitel statistiky, potom tedy ať vyzve pana kolegu Tlustého k vrácení té známky, kterou obdržel za zkoušku ze statistiky na vysoké škole.

Já jsem přesvědčen o tom, že ona statistika, o které tady byla řeč, je velmi špatnou statistikou, protože vychází z naprosto mylných předpokladů. Poslanecký klub KSČM je součástí opozice v této Poslanecké sněmovně, ale nikoli opozice, která by za každou cenu hlasovala pro úplně všechno, co se předloží, jenom proto, že koukáme, že to předloží někdo, nějaká konkrétní osoba. Já prohlašuji, že poslanecký klub KSČM hlasoval ne o tom, kdo co předložil, ale o obsahu těch návrhů, o tom, co to přinese občanům České republiky, co to přinese občanům jednotlivých obcí a měst, co to přinese jednotlivým zájmovým skupinám, a přiznám se, především těm občanům těch skupin, které podle našeho volebního programu máme tu čest hájit a jejich zájmy rovněž tak.

A tak se stalo, a považuji za docela normální, že jsme podpořili mnohé pozměňovací návrhy vládních poslanců, když jsme usoudili, že jsou dobré a prospěšné pro občany, ale také se stalo to, vážené kolegyně a kolegové, že jsme například podpořili všechny pozměňovací návrhy obsažené v materiálu B221, protože jsme prostě usoudili, že jsou to dobré návrhy. Pro osvěžení unavené paměti uvádím, že jde o soubor pozměňovacích návrhů předložených panem kolegou Tlustým. (Smích. Potlesk koaličních poslanců.)

Prohlašuji, že řada pozměňovacích návrhů, které z našeho pohledu znamenaly fatální důsledky pro občany, pro města a pro obce schválena nebyla. Z tohoto důvodu - z důvodu celkového přístupu vládní koalice k návrhu státního rozpočtu, proto také, že ani poté, co proběhlo třetí čtení, schvalování pozměňovacích návrhů, není rozpočet prorůstový, je navržený a schvalovaný rozpočet asociální, není ani sociální, ani demokratický, poslanecký klub KSČM návrh státního rozpočtu v závěrečném hlasování nepodpoří. Chováme se tak jako autentická levicová opoziční strana.

Děkuji vám za pozornost. (Poslanci KSČM tleskají.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu KSČM. Musím podotknout, že jsme mimo rozpravu, ale s procedurální připomínkou se hlásí pan kolega Exner. Pokud pan kolega Ransdorf se hlásí také s procedurální poznámkou, pak mu mohu dát také slovo, pokud s faktickou, tak žel nemohu nikoho připustit, protože nevedeme rozpravu.

Procedurálně - pan kolega Václav Exner. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, dámy a pánové, mám námitku proti tomu, že bychom nyní mohli přistoupit k závěrečnému hlasování. Rozdělili jsme celou problematiku na čtyři samostatné části. Tři z nich jsme prohlasovali, a máme-li v jednom jediném usnesení přijmout zároveň zákon a současně tři další věci, jeden úkol pro vládu, jeden úkol pro rozpočtový výbor, a dále schválit přerozdělení prostředků pro samosprávné územní celky, potom musíme ještě část 1 usnesení podrobit samostatnému hlasování a poté hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Exnerovi. Ptám se pana zpravodaje, jak na to bude reagovat. Já myslím, že nejjednodušší bude, pane zpravodaji, když to necháme takto prohlasovat, asi to bude nejrychlejší procedurálně.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, já sice nejsem téhož názoru, ale o jedno hlasování víc je lépe než zpochybňovat postup. Takže respektuji návrh pana poslance.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takto vykládám i já tu situaci.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Takže nyní navrhuji hlasovat o A.I: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu.

Jakkoliv po tomto hlasování budou podrobeny hlasování všechny body návrhu usnesení, tak poté ještě budeme hlasovat o návrhu usnesení jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Myslím, že slovo zpravodaje odpovídá na připomínku kolegy Exnera, která procedurálně má význam. Já jsem vás všechny odhlásil, požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými registračními kartami. Požádám pana zpravodaje, aby přednesl návrh na usnesení.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme tedy hlasovat o bodu usnesení:

"A.I. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2004, podle sněmovního tisku 460, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, podle přílohy 1 a 2 tohoto usnesení."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Všichni rozuměli, o čem budeme hlasovat? Pokud jste se všichni přihlásili, zahájím hlasování pořadové číslo 673 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 673 z přítomných 194 pro 99, proti 94. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní, pravděpodobně až proběhne kontrola hlasovacího zařízení, budeme ještě hlasovat o návrhu usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pane zpravodaji, ponechám čas kontrolorům jednotlivých politických klubů, aby porovnali výsledek hlasování se zájmem klubů.

Vidím, že procedurálně se hlásí pan kolega Tomáš Dub. Prosím, pane poslanče. Prosím o klid ve sněmovně.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji, pane předsedající. Je to záhada, hlasoval jsem proti, ale na sjetině mám ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to je vážná připomínka v tomto hlasování, které bylo o jeden hlas.

 

Takže bez rozpravy zahájím hlasování číslo 674 a ptám se, kdo je pro přijetí výhrady proti výsledku hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 674 z přítomných 194 pro 176, proti jeden. Návrh byl přijat. Výhradu proti hlasování sněmovna přijala.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu, který přednesl pan zpravodaj, ke schválení státního rozpočtu na rok 2004.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 675 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 675 z přítomných 194 pro 98, proti 95. Návrh byl přijat.

 

Předpokládám, že v tuto chvíli bude asi vše v pořádku, protože představitelé klubů nevyslali své kontrolory. Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní nám zbývá poslední hlasování, kde o návrhu usnesení, kde jsme odhlasovali všechny předložené body, budeme hlasovat jako o celku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP