(11.20 hodin)

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, sněmovna právě schválila důležitý zákon, důležitou normu, která, uvedena v život, umožní pokračovat v politice investičních pobídek i po našem vstupu do Evropské unie. Tento zákon velmi přispěje k hospodářskému růstu České republiky do budoucna. Chtěl bych za to sněmovně poděkovat. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím projednávání bodu č. 117.

 

Dalším bodem je

 

118.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
/sněmovní tisk 355/ - třetí čtení

 

Prosím pana ministra i pana zpravodaje, aby setrvali na svých místech. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 355/3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Ptám se, jestli někdo má příspěvek do rozpravy ve třetím čtení. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Není ani zájem pronést žádné závěrečné slovo, takže přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a pak přednášel návrhy a stanoviska.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážený pane předsedo, u tohoto zákona máme ještě jednodušší úlohu než u minulého zákona. Existují pouze pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v usnesení hospodářského výboru č. 123 z 18. schůze konané 11. září, označené písmenem A ve sněmovním tisku 355/3.

Procedura je jednoduchá. Doporučuji, abychom hlasovali o všech pozměňovacích návrzích hospodářského výboru jako celku a pak přistoupili k usnesení o celém zákonu, pokud nebude mít sněmovna námitky.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Hlásí se opět o slovo pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Dovolím si navrhnout, aby se o bodu A8 hlasovalo zvláště.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Miloš Melčák: Doporučuji tedy hlasovat o bodech A1 až A7 dohromady a potom o bodu A8 zvláště.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je nějaká námitka proti tomuto postupu? Není. Nic nebrání tomu, abychom hlasovali. Budeme nyní hlasovat o návrzích A1 až A7. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 201 z přítomných 181 poslanců pro hlasovalo 178, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A8. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 202 z přítomných 181 poslanců pro hlasovalo 93, proti 24. I tento návrh byl přijat.

 

Pravděpodobně vyčkáme několik vteřin na kontrolu hlasování. - Můžeme pokračovat? Ano. Můžeme nyní hlasovat o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 355, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 203 z přítomných 179 poslanců pro hlasovalo 127, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji předkladateli i zpravodaji a končím projednávání bodu č. 118.

 

Dalším bodem je

 

119.
Vládní návrh zákona o ochranných známkách a o změně některých zákonů
(zákon o ochranných známkách)
/sněmovní tisk 288/ - třetí čtení

 

Prosím pana ministra Urbana a zpravodaje hospodářského výboru poslance Karla Vymětala, aby zajali svá místa.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 288/3. Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Jelikož se do ní nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli navrhovatel nebo někdo ze zpravodajů nám chce něco sdělit. Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana poslance Vymětala, aby nám sdělil, jak budeme postupovat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, myslím si, že zákon je tak dobře připraven hospodářským výborem, že mohu navrhnout proceduru, aby se hlasovalo o všech pozměňovacích návrzích jedním hlasováním a potom o zákonu jako celku, pokud nejsou námitky.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jste návrh. Má někdo námitku proti takovému postupu? Zdá se, že nemá. Můžeme takto postupovat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Budeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích, které jsou uvedeny pod bodem A. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 204 z přítomných 181 poslanců pro hlasovalo 169, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o ochranných známkách a o změně některých zákonů (zákon o ochranných známkách), podle sněmovního tisku 288, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP