(15.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Souhlasím s vámi, že bychom nejprve měli hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu (bod 49) navrhovateli k dopracování, tak jak to bylo navrženo v rozpravě.

Na žádost kolegy Karla Vymětala jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 116. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování. Kdo je proti?

Z přítomných 156 pro návrh 45, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh přednesl pan kolega Plachý, má charakter návrhu na odročení - tedy přerušit a odročit projednávání tohoto bodu do doby přijetí příslušných směrnic Evropské unie.

Zahájil jsem hlasování s pořadové číslo 117. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro návrh 42, proti 85. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Pan kolega Martínek navrhl výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo ještě jiný návrh? Nikdo.

 

Nejprve tedy rozhodneme o přikázání hospodářskému výboru, a to v hlasování pořadové číslo 118, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ze 159 pro návrh 136, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 119. Kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí? Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro 100, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat navrženou lhůtou k prodloužení projednávání. Lhůta, kterou navrhl pan kolega Plachý, byla podmíněna souhlasem pana ministra, který nebyl dán.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem prodloužit lhůtu k projednání tak, jak to navrhl pan poslanec František Beneš, tedy o 20 dnů. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 120. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro návrh 152, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme ještě zabývat sněmovním tiskem 364, což je návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách (bod 50). Troufám si navrhnout jednak rozšíření projednání tohoto návrhu zákona také o výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a také navrhuji prodloužení lhůty o 20 dnů tak, aby tyto návrhy měly shodné podmínky k projednání. Je námitka? Není. Aby byla...

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 121. Kdo souhlasí s přikázáním hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí - spojuji hlasování v jedno. Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro 130, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 122. Kdo souhlasí s prodloužením lhůty o 20 dnů? Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro návrh 123, proti 5. I tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 50.

 

Nyní máme před sebou bod číslo 51, kterým je zjednodušeně řečeno návrh zákona o rozpočtovém určení daní. Je 15.35 hodin, troufám si tvrdit, že za zbývajících 25 minut nejsme schopni tento návrh zákona projednat. Myslím, že bychom měli dát příležitost předsedovi vlády, aby se dobře soustředil na další bod, kterým jsou interpelace na předsedu vlády a vládu České republiky. Znamená to tedy, že přerušuji jednání sněmovny do 16 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.36 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP