(13.00 hodin)

Poslanec Pavel Hojda: Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 530 z 10. června letošního roku zřídila vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human a stanovila, že tato komise bude mít deset členů volených na základě paritního zastoupení, to je dva zástupci poslaneckého klubu ČSSD, dva zástupci ODS, dva zástupci KSČM, dva zástupci KDU-ČSL a dva zástupci US-DEU.

Ve stanovené lhůtě předložily poslanecké kluby tyto návrhy: Milan Cabrnoch - ODS, Svatopluk Karásek - US-DEU, Jan Kasal - KDU-ČSL, Jan Klas - ODS, Zdeněk Koudelka - ČSSD, Hana Marvanová - US-DEU, Jiří Maštálka - KSČM, Hana Šedivá - ČSSD, Ladislav Šustr - KDU-ČSL, Ladislav Urban - KSČM. Návrhy byly zaslány poslaneckým klubům 24. června.

Podle ustanovení § 115 odst. 3 jednacího řádu o způsobu volby rozhoduje Poslanecká sněmovna. Volební komise navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení. Volba je dvoukolová.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům na členy vyšetřovací komise a k návrhu způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a slovo vám vracím.

 

Poslanec Pavel Hojda: V rozpravě nebyly předneseny žádné návrhy. Budeme volit veřejně s tím, že bych jenom poprosil tajemníka volební komise, který je přítomen zde v sále, aby postupně i kontroloval volby, abychom došli potom k závěru při konečném konstatování o tom, kdo byl zvolen.

Nyní bychom nechali hlasovat o jednotlivých členech.

Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Milan Cabrnoch - ODS.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 105. Kdo podporuje kandidaturu Milana Cabrnocha, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Hlasování skončilo. Poslanec Cabrnoch získal 124 hlasů.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Svatopluk Karásek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 106. Kdo podporuje Svatopluka Karáska, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Hlasování skončilo. Poslanec Karásek získal 103 hlasů.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Jan Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s tímto kandidátem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování pořadové číslo 107.

Jan Kasal získal 129 hlasů ze 156 přihlášených.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Jan Klas - ODS.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 108. Kdo souhlasí s kandidaturou Jana Klase, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Ze 156 přihlášených Jan Klas získal 124 hlasů.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dále je za člena vyšetřovací komise navržen poslanec Zdeněk Koudelka - ČSSD.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 109. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Hlasování skončilo. Ze 157 přihlášených Zdeněk Koudelka získal 133 hlasů.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dále za členku vyšetřovací komise je navržena poslankyně Hana Marvanová.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo podporuje kandidaturu Hany Marvanové, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 110.

Ze 157 přihlášených získala 112 hlasů.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Jiří Maštálka - KSČM.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování pořadové číslo 111 bylo zahájeno. Kdo s kandidaturou Jiřího Maštálky souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Ze 157 hlasujících Jiří Maštálka získal podporu 128.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za členku vyšetřovací komise je navržena poslankyně Hana Šedivá - ČSSD.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s touto kandidaturou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 112, které jsem zahájil.

Hlasování skončilo. Ze 157 hlasujících získala Hana Šedivá 137 hlasů.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Ladislav Šustr - KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 113. Kdo souhlasí s Ladislavem Šustrem jakožto kandidátem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Hlasování skončilo. Ze 157 hlasujících bylo pro 136.

 

Poslanec Pavel Hojda: Jako poslední v abecedě z navržených je navržen za člena vyšetřovací komise Ladislav Urban - KSČM.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 114. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Hlasování skončilo. Ze 155 hlasujících bylo pro 127.

 

Poslanec Pavel Hojda: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna zvolila členy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human. S ohledem na to, že počty hlasů pro byly zcela jednoznačné a není zapotřebí dále kontrolovat, tak konstatuji, že byli zvoleni následující členové této komise: Milan Cabrnoch, Svatopluk Karásek, Jan Kasal, Jan Klas, Zdeněk Koudelka, Hana Marvanová, Jiří Maštálka, Hana Šedivá, Ladislav Šustr a Ladislav Urban.

Tímto je tento bod skončen. Vyčerpali jsme projednávání všech volebních bodů, a proto prosím, pane předsedající, abyste přerušil jednání na konání tajných voleb. Navrhuji dobu na vydávání hlasovacích lístků na 20 minut, to znamená do půl druhé, a na zpracování výsledků potřebujeme cca 40 minut.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasovací lístky se vydávají ihned po příchodu předsedy volební komise do prostoru k hlasování. Hlasovat se bude do 13.30 hodin a my budeme pokračovat v odpoledním jednání ve 14.15 zákonem o veřejných zakázkách.

Přeji vám dobrou chuť a šťastnou volbu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.09 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP