Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
21. května 2003 v 9.03 hodin

Přítomno: 184 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji šestý jednací den 16. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, abych měl o vás detailní přehled a aby si vás také naše veřejnost mohla zkontrolovat.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na dnešním jednání tito poslanci: Pavel Svoboda z důvodu služební cesty do Evropského parlamentu, z vlády se omlouvá Pavel Rychetský, a to z důvodu jednání Senátu, a to částečně dnes a zítra.

Pro vaši informaci sděluji, že jsme rozhodli o pevném zařazení dvou bodů na začátek dnešního jednání, to je bod č. 76 a bod 25, a poté budeme pokračovat v projednávání mezinárodních smluv a dalších bodů podle schváleného pořadu.

 

Upozorňuji, že bod číslo 76 je

 

76.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 165/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně zdravotnictví Součková a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní kolegyně Lucie Talmanová. Dále sděluji, že pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 165/2.

Otevírám rozpravu v rámci třetího čtení. Ani paní ministryně, ani paní zpravodajka se nechtějí přihlásit do rozpravy, nikdo další se také nehlásí, proto rozpravu končím.

Dávám ale ještě slovo paní zpravodajce, ať nás seznámí s postupem hlasování.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážený pane předsedající, páni a pánové, procedura bude velmi jednoduchá, neboť máme jen jeden pozměňovací návrh, který posunuje účinnost tohoto zákona, takže po jeho odhlasování můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kolegyně a kolegové, přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku 165/2. Prosím o stanoviska. (Ministryně: Souhlasím. Zpravodajka: Souhlasím.)

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 156 a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 120 poslanců hlasovalo pro návrh 115, proti nebyl nikdo, takže návrh byl přijat.

 

Nyní můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 165, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 157. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 134 hlasovalo pro 130, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce a paní ministryni.

Pan poslanec Vávra má náhradní kartu č. 7.

 

Dalším bodem, jak jsem již avizoval, je bod číslo

 

25
Návrh poslanců Milady Emmerové, Vlastimila Tlustého, Miroslava Kalouska,
Vlastimila Ostrého a Josefa Janečka na vydání zákona o přijetí úvěru
Českou republikou na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice Motol v Praze
/sněmovní tisk 220/ - první čtení

 

Při projednávání tohoto bodu byla přerušena obecná rozprava a odročena do přítomnosti paní ministryně zdravotnictví, tak aby se k němu mohla vyjádřit. Znovu otevírám obecnou rozpravu a slovo má paní ministryně. Prosím o klid v sále.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, byla bych velmi ráda, kdyby se věnovala pozornost tak závažné otázce, jakou je rekonstrukce Fakultní nemocnice Motol. Fakultní nemocnice Motol je skutečně ojedinělým zařízením, které v sobě koncentruje péči o dětské pacienty a které je vlastně nadstandardním centrem v rámci celé republiky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, paní ministryně, ale chci požádat vaše kolegy z vlády, z poslaneckého klubu, ale i z jiných poslaneckých klubů, aby vám věnovali pozornost. Tajně doufám, že je nebudu muset žádat.

Prosím, pokračujte paní ministryně.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Chtěla bych, aby Poslanecká sněmovna věnovala skutečně pozornost tomuto návrhu, který předkládají poslanci na základě určité plné rozvahy a závažných okolností, které se týkají takového zařízení, jakým je Fakultní nemocnice Motol.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP