(Jednání pokračovalo ve 14.54 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste se opět usadili do lavic, abychom mohli pokračovat v přerušeném jednání. (V sále je velký hluk, předseda zvoní.) Prosím, usedněte a já požádám o slovo dalšího přihlášeného do rozpravy k návrhu programu dnešní schůze. Je to pan poslanec Kováčik. Dalším diskutujícím pak bude pan poslanec Milan Cabrnoch. Nyní prosím o klid a poslance Kováčika prosím o slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedo. Přiznám se, že jsem docela rád, že mohu vystupovat ve chvíli, kterou předznamenala vzrušená atmosféra, protože můj návrh o to lépe bude možná slyšet a o to větší, širší, hlubší a lepší podporu potom při hlasování následně bude mít.

Chci požádat ctěnou sněmovnu o zařazení nového bodu našeho programu, a to bodu, jehož podstatou je problém, o kterém se zde v této síni i na všech úrovních veřejných i mediálních bavíme již hezky dlouhou dobu. Já se pokusím být stručný, ale přece jen chci trochu odtažitě uvést tento návrh dnešním ránem. Mnozí z nás chodíme ráno docela brzy, včas, a dnes ještě dozníval noční mráz minus 3 až minus 7 stupňů. Mnozí z nás dokonce přijížděli do Prahy z venkovských oblastí a viděli, že mnohá pole jsou čerstvě zorána a že to, co na polích po letošní špatné zimě zbylo, je dále decimováno nástupem neobvykle silného aprílového mrazu.

Chci poprosit, aby se Poslanecká sněmovna na této schůzi zamyslela nad tím, že naši zemědělci, jak jsme na minulé řádné schůzi Poslanecké sněmovny tady spolu svým usnesením konstatovali, jsou skutečně ve velmi vážné situaci. Vývoj posledních týdnů tuto situaci ještě dále zhoršil. Jsou v situaci, kdy - mají-li být připraveni na vstup do Evropské unie, mají-li mít "nahraný" nějaký bod dopředu, aby byli konkurenceschopní - neexistuje žádný polštář, existují jen dluhy, existují jen problémy, existuje jen velký průšvih, ve kterém české a moravské zemědělství je.

Chtěl bych, abychom na této schůzi Poslanecké sněmovny projednali bod, který bych si dovolil - a teď už mohu, už je tady i předseda zemědělského výboru - nazvat následujícím způsobem: "Zpráva vlády o způsobu řešení situace zemědělců". Je to právě v souvislosti s tím, až budu odůvodňovat tuto zprávu, až bude zařazena, řeknu "dámy a pánové, poslankyně a poslanci, prosím, pomozte, máme poslední možnost velkou řadu zemědělských podniků skutečně zachránit před náhlou smrtí, kterou nezpůsobily tím, že by špatně hospodařily, která je prostě způsobena souběhem těch okolností, o kterých jsme tady už hovořili - ceny, odbyt, navíc ještě zima, počasí, vyzimování ozimů, a to bylo ještě před nástupem těchto mrazů leckde i sedmdesátiprocentní až osmdesátiprocentní, a tyto mrazy to ještě dokončí".

Prosím, abychom vzali zcela vážně tuto prosbu a abychom se rozhodli velmi rychle a velmi účinně našim zemědělcům pomoci. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, kam bychom tu zprávu zařadili?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Do bloku zpráv jako první zprávu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. O slovo se hlásí ministr zemědělství Jaroslav Palas.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, byl bych velmi rád, aby moje vystoupení bylo chápáno jako věcná připomínka k vystoupení předsedy poslaneckého klubu KSČM. Chtěl bych ujistit pana předsedu, že před vstupem do Evropské unie, tedy do doby referenda, velmi intenzivně jednám s našimi zemědělci a hledáme cesty k řešení složité situace, ve které se zemědělství nachází. Velmi mě mrzí, že předseda poslaneckého klubu a klub KSČM jako by si brali zemědělskou veřejnost jako rukojmí v jejich kampani proti vstupu do Evropské unie. Velmi mě to mrzí, a obzvláště mě to mrzí na pana předsedu poslaneckého klubu KSČM. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. O slovo se přihlásil pan poslanec Cabrnoch, pak bude mluvit pan poslanec Michal Kraus. Ale ještě bude reagovat pan předseda Kováčik.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP