(14.30 hodin)
(pokračuje Říman)

A já se ptám: Co čeká ministry vlády, kteří spáchali totéž? Není možné, aby členové vlády mohli doslova úplně všecko. Když zapálí Pražský hrad a pak ho uhasí, máme jim snad tleskat za to, že hasili? Nebo je máme potrestat za to, že zapálili? Já se nesmířím - a myslím, že nikdo by se neměl smířit - s tím, že v české vládě sedí pět žhářů, byť se tváří jako hasiči. (Potlesk pravé části Poslanecké sněmovny.)

Dámy a pánové, to, že smlouva na stavbu D 47 je tunel, jsme věděli a říkali už hodně dávno. Je jasné, že dnes už také víme, kdo jsou tuneláři. Celou kauzu, jak jste se mohli dočíst ve sdělovacích prostředcích, šetří česká policie. Myslíte si snad, že si troufne na tyto největší ryby - na ministra vnitra nebo na ministerského předsedu? Dámy a pánové, pokud nechcete, aby tento podvod století skončil někde v autu, pod stolem, pochytáním rybek, které jenom plnily příkazy shora, hlasujte pro zřízení vyšetřovací komise. Česká společnost potřebuje znát pravdu. Musí vědět, že dělat lumpárny se nevyplácí ani jim, ale ani politikům. Jen tak zabráníme tomu, aby se případ podobný tomuto neopakoval velmi brzy znovu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk pravé části Poslanecké sněmovny.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má ministr vnitra Stanislav Gross a já vás žádám, abyste nevyužívali tohoto bodu, ve kterém máme předkládat návrhy programu schůze, k podobným rozsáhlým extempore.

Prosím pana ministra. Má slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejprve mi dovolte, abych se vyjádřil k tomu, co jsme zde vyslechli, z procedurálního hlediska.

Myslím si, že je nade vši pochybnost, že pan poslanec Říman zneužil jednacího řádu, protože při projednávání pořadu schůze se mají předkládat návrhy a mají se odůvodňovat, ale nemá se vést věcná debata. Vždy v minulosti tady toto v této sněmovně platilo. To je první věc.

Druhá věc, která z toho vyplývá, je to, že pan poslanec Říman vůbec nemá zájem na tom, co zde prezentuje, vůbec ho nezajímá, jaký je věcný vztah k této záležitosti, jaký je věcný stav, ale jde pouze o politickou exhibici. (Potlesk levé části Poslanecké sněmovny.)

A jen bych poprosil pana poslance Římana, aby stejně razantně vystoupil i na jednání výkonné rady ODS a tato slova směřoval k panu hejtmanovi Tošenovskému, jehož dopis byl na jednání vlády předkládán jako argument, proč by se nemělo toto vypovězení smlouvy předkládat. Tolik k té věci procedurálně.

Fakticky. Chci říci, když pan poslanec Martin Říman tady hovořil o mně a o mém výroku "trhněte si nohou", že můj výrok "trhněte si nohou" nebyl směřován vůči občanům České republiky, jak zde pan poslanec Říman citoval, ale byl směřován vůči Občanské demokratické straně. (Potlesk levé části Poslanecké sněmovny.) A na tomto si opět trvám. Jestliže se mě zeptáte, proč si na tom trvám, odpověď bude jednoduchá: pan poslanec Říman i Občanská demokratická strana ignorují fakta nebo prostě fakta nechtějí znát.

A když mluvím o faktech, tak fakt, který je nezpochybnitelný, je a) to, že pan ministr Stanislav Gross nehlasoval před dvěma lety nebo před rokem pro tuto záležitost a stejně tak konzistentně hlasuje i v tuto chvíli. Nicméně vláda rozhoduje ve sboru a já ctím většinové rozhodnutí vládního kabinetu, tak jak se musí ctít v každé normálně fungující zemi, z jednoho prostého důvodu - musí být zachována kontinuita, máme-li mít nějakou normální tvář ve světě jako Česká republika.

Důvod, proč vláda hlasovala nyní tak, jak hlasovala, je ten, že vyvstaly některé nové skutečnosti. Takže to je jeden fakt, který pan poslanec Říman zcela úmyslně zamlčel, a dopustil se věci, které by se seriózní politik dopouštět neměl.

Druhá věc, které by se seriózní politik dopouštět neměl, se týká výroku, že si policie netroufne. Já vás musím ubezpečit, pane poslanče Římane, prostřednictvím pana předsedajícího, že si policie troufne. A troufne si na každého. Možná vás to některé bude mrzet. (Potlesk levé části Poslanecké sněmovny.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan místopředseda Langer se hlásí o slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, členové vlády, kolegyně a kolegové, po vystoupení pana ministra vnitra by se chtělo říci: slova, slova, slova.

Pane ministře, nejlepší odpovědí na otázku, zda se bojíte, nebo nebojíte zveřejnění všech fakt, důkazů a skutečností, které souvisejí a souvisely s rozhodováním vlády o tomto severomoravském tunelu, je vaše hlasování pro zřízení vyšetřovací komise. Budete-li hlasovat proti, odpověď je jasná: bojíte se a chcete všechna fakta a skutečnosti zatemnit. (Potlesk pravé části Poslanecké sněmovny.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan ministr Gross se hlásí o slovo a pak paní místopředsedkyně Němcová.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, možná že pana místopředsedu Langera překvapím. Já s chutí podpořím návrh na vznik vyšetřovací komise. Nemám s tím sebemenší problém. (Potlesk z pravé části Poslanecké sněmovny.) Jenom vás chci upozornit, že zatím všechny vyšetřovací komise, které paralelně probíhaly s šetřením Policie České republiky, vedly k tomu, že šetření policie bylo výrazně brzděno. Je-li ale toto váš úmysl, já nemám problém s tím, abych tento návrh podpořil. (Potlesk levé části Poslanecké sněmovny.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní místopředsedkyně Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych vaším prostřednictvím vzkázala panu ministru vnitra jednu velmi důležitou větu. Jestliže říká, že nevzkazoval občanům České republiky, aby si trhli nohou, že to vzkazoval pouze Občanské demokratické straně, tak musím uvést, že Občanská demokratická strana má 20 tisíc členů. Včetně nás tady jsme všichni občané České republiky. Mimoto nás volilo 25 procent našich občanů. Těm všem jste vzkázal, pane ministře, aby si trhli nohou. (Potlesk pravé části Poslanecké sněmovny.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, já se domnívám, že debata, která tady vznikla a rozpoutala se, překračuje rámec a úkol, který jsme měli v tomto bodu Návrh programu.

Dovolte mi, abych v této chvíli přerušil jednání sněmovny. Svolávám grémium. Sněmovna bude pokračovat za deset minut patnáct hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 14.38 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP