Stenografický zápis 14. schůze, 17. dubna 2003


(Schůze zahájena v 9.07 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


70. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - třetí čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.47 hodin.)
(Jednáníopět zahájeno v 10.12 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Milan Cabrnoch
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Milan Cabrnoch
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Kühnl
Poslankyně Květoslava Čelišová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze přerušena v 10:33 hodin.)
(Schůze opět zahájena po prodloužené přestávcev 11.52 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Milan Cabrnoch


86. Návrh zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2003 a Vyjádření vlády ke zdravotně pojistnému plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2003 a Hodnocení jednotlivých zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2003 /sněmovní tisk 184/

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Jaroslav Krákora


87. Teze střednědobé koncepce resortní politiky Ministerstva zdravotnictví ČR v letech 2003 - 2006 /sněmovní tisk 238/

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Maštálka
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena ve 13:11 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 14:15 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Jozef Kubinyi


102. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Braný
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Braný
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 15.51 hodin)
(Jednání opět zahájeno v 16:02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


103. Ústní interpelace

Poslanec Hynek Fajmon
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze přerušena v 16:08 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Hynek Fajmon
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Hynek Fajmon
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Josef Šenfeld
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena v 18.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP