(Jednání pokračovalo v 15.35 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené dámy, vážení pánové, prosím vás, abyste zaujali svá místa.

Prosím o vystoupení určených ověřovatelů, kteří vám pravděpodobně sdělí výsledek hlasování. Prosím o klid!

Pana poslance Bratského prosím, aby se ujal slova. Věnujte mu pozornost.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, vážená vládo, kolegyně a kolegové, hlasování se zúčastnilo 200 poslanců. Pro návrh se vyslovilo 101 poslankyň a poslanců (potlesk), proti návrhu se vyslovilo 99 poslankyň a poslanců. (Potlesk.) Návrh usnesení byl přijat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane poslanče. Dovolte mi, abych jen konstatoval, že Poslanecká sněmovna vyslovila vládě důvěru. Já jí gratuluji k tomu, že takto reprodukovala svoji pozici ve sněmovně.

O slovo se hlásí pan premiér.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, dovolte mi, abych poděkoval Poslanecké sněmovně za vyjádření důvěry vládě. Je to pro mne a pro celou vládu jasný signál k tomu, důsledně realizovat vládní prohlášení v průběhu volebního období tak, aby ani jedno písmenko nezůstalo nenaplněno. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Schůzi končím.

 

(Schůze byla ukončena v 15.41 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP