(9.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr vnitra, místopředseda vlády pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Já samozřejmě odpovím na otázku, kterou tady položil pan místopředseda Langer. A když tady hovořil o špičce ledovce, tak jelikož jich bylo několik v jeho proslovu, tak jsem si začal dělat čárky jak v hospodě za pívo, takže třikrát v jeho projevu se objevilo konstatování, že se jedná o špičku ledovce, tak jsem čekal na nějaký argument, čím toto podpoří, ale bohužel žádný argument nezazněl. Nicméně věcně.

Na otázku, zda znám metodiku, odpovídám ano, znám metodiku. A na otázku, kolikrát se měnila, tak dílčích změn v metodice bylo více, ale jedna zásadní platí od 1. 1. loňského roku. A ta zásadní metodická změna spočívá v tom, že policie již nesleduje objasněnost trestných činů tak jako za celé uplynulé desetiletí, ale sleduje žalovatelnost trestných činů, to znamená, v kolika případech se státní zástupce ztotožní s názorem policie, resp. policejního orgánu s tím, jak bude konkrétní případ ukončen.

Asi v 97 % případů byl názor státního zástupce se závěry policie stejný v loňském roce. Ta konkrétní čísla, kolik to bylo v absolutních hodnotách, ta vám samozřejmě dodáme ve zprávě o bezpečnostní situaci za rok 2002. A myslím si, že tato zásadní změna v metodice, která odstranila do značné míry nebo skoro úplně ten čárkovací systém, na který poukazoval také pan poslanec Vávra, si myslím, že je krok správným směrem.

V té metodice se po vzoru některých západoevropských států poprvé promítá i názor veřejnosti v dané lokalitě, to znamená, je to jakési vícekriteriální hodnocení, a myslím si, že je to prostě správně, že to takto je.

Takže ta zásadní změna byla jednou. A myslím si, že je dobře, že se přechází od vyloženě jenom policejního zkonstatování - trestný čin byl nebo nebyl objasněn - do té sféry justice, jestli skutečně s tím policejním závěrem se ztotožní i státní žalobce, resp. státní zástupce. A myslím si, že tato změna, která byla provedena, je i dost jasným argumentem, že neplatí věta, kterou pan místopředseda Langer vyřkl, to jest to, že cílem policejních statistik je pouze mlžit, mlžit a mlžit, aby nad mlhou jak jasné sluníčko vzešla tvář jednoho funkcionáře.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji ministrovi vnitra. Slovo má místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer a poté pan poslanec Eduard Vávra.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jestli dovolíte, kolegyně a kolegové, já bych zareagoval na vystoupení pana ministra. Já myslím, že není sporu o tom, že nová koncepce metodiky vykazování nápadu trestné činnosti, resp. objasněnosti trestné činnosti v souvislosti s posouzením činnosti policejního orgánu státním zástupcem je změna k lepšímu. Nepochybně nikdo nenamítá nic proti tomu, aby byl opuštěn, a že byl opuštěn ten prostý čárkový systém a hodnocení policie by se mělo i nadále odebírat směrem k tomu vícekriteriálnímu včetně pohledu veřejnosti. To jsou fakta, která zde nikdo nezpochybňuje.

Nicméně moje otázka zněla, kolikrát za dobu působení pana ministra ve funkci ministra vnitra se změnila metodika, a všimněte si, že odpověděl způsobem jemu vlastním, že si přidal jedno slovíčko a o změně najednou hovořil jako o zásadní změně a o dalších změnách jako o drobných změnách.

Já prosím, aby jeho odpověď zněla tedy naprosto jasně a konkrétně, kolikrát došlo ke změně metodiky vykazování nápadu trestné činnosti a objasněnosti trestných činů za dobu jeho působení. A z jeho odpovědi potom si sami udělejte názor, zda moje věta o tom, že cílem policejních statistik je mlžit, mlžit, mlžit, aby potom z oné mlhy vysvitla jako zářící sluníčko tvář ministra vnitra, je věta pravdivá, či nikoli.

Pane ministře - kolikrát.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se pana minstra, zda chce odpovědět na tento dotaz. Dám dříve slovo panu poslanci Eduardu Vávrovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, já bych chtěl jenom potvrdit vaše slova, a to "špička ledovce", a říkám to jenom jednou, protože na závěr své nespokojenosti jsem sdělil, že jsem získal určité informace od různých policistů, a nejenom na jižní Moravě, které mi potvrzují, a nemohu říci samozřejmě kteří, že docházelo k tomuto zkreslování tím, že se přesouvaly činy z trestných do činů pochybení, a dále samozřejmě, že docházelo také k tomu, že se využívaly zvláštní metody k tomu, aby si policisté dělali tzv. čárky za to, že něco dokázali nebo nedokázali. Takže potvrzuji tím tato vaše slova, teď říkám podruhé již, špička ledovce.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane poslanče. Slovo má pan ministr vnitra.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Nejprve odpověď na to, co se ptal pan poslanec Langer. Myslím, že ty změny mohly být tak třikrát, ale to jsou tak dílčí změny typu vykazování pokračujících trestných činů, protože v minulosti se stávalo poměrně častokrát, že když bylo sériové vykrádání chat, do okamžiku, kdy to nebyl objasněný trestný čin, tak když bylo vykradeno 30 chat, tak se to vykazovalo jako pokračující trestný čin s jednou čárkou, když se objevil pachatel, tak se to třeba rozsekalo na 30 čárek, protože bylo 30 objasněných trestných činů. Takže v takovýchto detailech skutečně ke změnám v metodice docházelo. Ale to jsou změny, které vždy vedly podle mého názoru k lepšímu a omezovaly prostor pro manipulaci.

A co se týče té druhé záležitosti, otázek špičky ledovce, nešpičky ledovce. Myslím si, že se tady o tom debatovalo, ale je zapotřebí říci ještě jednu základní věc. V mnohých případech zkreslování statistik vedlo ke zhoršování ukazatelů - ke zhoršování ukazatelů. Protože je-li jedním z ukazatelů počet trestných činů a tím, čím se jasné sluníčko chlubilo, byl počet klesajících trestných činů, tak v mnohých případech byly případy, které zcela evidentně trestným činem nebyly, ale byl znám pachatel, byly vykazovány policejně jako trestné činy. Například ona rvačka školáků, která byla ukazována v televizi, která byla policisty vedena jako trestný čin výtržnictví, i když to byla prostě normální dětská potyčka a nikdy nebyla být v policejních statistikách zavedena. A toto byly případy, které vedly naopak ke zhoršování té prezentace policejních statistik.

Takže samozřejmě pohledy na to mohou být různé, ale nechť si každý udělá obrázek sám, protože tady hovoříme o skutečně desítkách případů, někde kolem stovky případů maximálně, a ten celkový počet je 358 tisíc. Ale rozumím tomu, že politicky se hodí úplně všechno.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: My děkujeme vám, pane ministře. Řekl jste - pohledy mohou být různé. Teď s dalším pohledem Ivan Langer, místopředseda sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně, kolegové, dvě poznámky k vystoupení pana ministra.

První poznámka se týká toho, co před chvílí řekl, a to je, že zkreslování policejních statistik vedlo ke zhoršování jejich výsledků. Přiznám se, že pro mě je to zajímavé sdělení, protože vždycky jsem si myslel, že se falšuje proto, aby výsledky vypadaly lépe, protože podle lepších výsledků je také lepší hodnocení a podle lepšího hodnocení jsou také lepší mzdy. Zde se dozvídáme, že policisté falšovali proto, aby byli hůře hodnoceni. Přiznám se, že to nemohu nazvat nijak jinak než policejní masochismus. Zvláštní, pane ministře, toto je opravdu novinka, se kterou jsem se dosud nesetkal. A přiznám se, že je toho ještě hodně, co neznám a s čím jsem se nesetkal.

Druhá věc. Děkuji panu ministrovi za konečně konkrétní odpověď na moji otázku, kolikrát se za dobu jeho působení ve funkci ministra vnitra, tedy za poslední tři roky, měnila metodika vykazování nápadu trestné činnosti a její objasněnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP