(11.00 hodin)

Poslanec Michal Doktor: Vážená paní místopředsedkyně, zřejmě mě budete kárat za to, že jsem zneužil institutu technické poznámky, ale dovolte mi, abych vás korektně upozornil, že jste nevyzvala pana poslance Kubinyiho a nezabránila mu ve zneužívání jednacího řádu, který ho žádá, aby oslovoval poslance parlamentu jedině prostřednictvím předsedajícího.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Beru na vědomí. Nyní má slovo pan poslanec Petr Lachnit.

 

Poslanec Petr Lachnit: Paní předsedající, vaším prostřednictvím bych chtěl vzkázat panu poslanci Tlustému, že se skutečně podivuji, jak člověk - pokud myslel vážně to, co tady řekl - s těmito znalostmi mohl vůbec kdy řídit nějaký rozpočtový výbor, protože by měl více dbát na svou odbornou pověst.

A teď k tomu, kolik stojí kilometr dálnice. Zcela věcně. Ta dálnice je dlouhá 80,2 km, ale příjezdové cesty, které jsou součástí územního rozhodnutí, které se budou budovat zároveň s tímto úsekem dálnice, činí 150,1 km. Náklady v cenách roku 2002 jsou 300 milionů na kilometr dálnice, což je ověřeno Ředitelstvím silnic a dálnic. Pro srovnání, přátelé, okruh kolem Prahy v této cenové úrovni by měl náklady 500 mil. na kilometr, dálnice stavěné v Evropě v této době v okruhu 3500 km by měly náklady 350 mil. na kilometr. Takže to jsou prosím fakta a ne domněnky.

Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Karel Vymětal. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nikoho dalšího přihlášeného nemám.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, každý má právo na omyl. Mýlit se je lidské. A tak se mnozí řečníci také mýlí. V obecné rozpravě tady padly návrhy na usnesení. Ty jsou samozřejmě nehlasovatelné a podrobná rozprava ještě otevřena nebyla, takže já se těším na podrobnou rozpravu.

Zajímavé je, že ze strany poslanců Občanské demokratické strany tady padají zejména takové návrhy, že je nutno smlouvu vypovědět, že je nutno třeba vypsat výběrové řízení. A souběžně s tím říkají, že se ale nesmí zdržet výstavba dálnice. Nezlobte se, vyvolává to ve mně úsměv, a zcela určitě i mezi všemi rozumnými lidmi to vyvolává úsměv. Já si myslím, že to politikum z toho zde dělají někteří páni poslanci tím, že vědí, že hospodářský výbor se touto problematikou zabývá, také uložil úkol ministerstvu dopravy, budeme se k tomu vracet. Pan poslanec Říman je místopředsedou hospodářského výboru, takže to ví. Pan poslanec Sehoř je také členem hospodářského výboru, ví to. Zvedli pro to ruku. Já tomu nerozumím. Dávají to sem proto, aby z toho bylo to politikum.

Já si myslím, že je správné, aby Poslanecká sněmovna - samozřejmě může o tom jednat - to vrátila zpátky do hospodářského výboru, aby dál sledoval průběh šetření situace, vyjasňování, upřesňování a realizaci, a v případě, že vznikne problém, který je hodný toho, aby ho Poslanecká sněmovna řešila, nechť to hospodářský výbor do Poslanecké sněmovny předloží. Domnívám se, že to je správné řešení.

Mohu jenom znovu zopakovat - dělejme všechno pro to, aby se výstavba nezdržela. Zatím tady slyším, že padají návrhy s tím cílem, aby se výstavba zastavila, zdržela, odložila, aby se nerealizovala.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane poslanče. Nikoho dalšího do všeobecné rozpravy přihlášeného nevidím ani nemám písemnou přihlášku. Končím všeobecnou rozpravu.

Táži se pana ministra a poté pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Ano. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Já bych chtěl po vyslechnutí vaší rozpravy konstatovat, že se bavíme o tom, co by bylo nejlepší "kdyby". Já bych chtěl vrátit vaši pozornost k tomu, že existuje závazek státu, a to je uzavřená smlouva, která má svá pravidla. Myslím si, že bychom měli s pověstí českého státu zacházet opatrně.

Výpovědní možnosti této smlouvy - která je víceméně smlouvou na dobu určitou, která má jasná pravidla, kdy jednotlivé strany své povinnosti plní, do jakého termínu je druhý partner povinen vyčkat s plněním nebo se sankcemi proti neplnění - jsou dány. Hovořil jsem o tom, že tato základní smlouva vymezuje jeden rok plus dalších šest měsíců na vyjasnění problémů každého z partnerů. To znamená, že tato smlouva umožňuje výpověď nebo dohodu o vypořádání závazků až po uplynutí jednoho roku plus další lhůty. Hovořil jsem tedy ve zprávě o roku 2003, o 25. červnu. Tehdy a jen tehdy můžeme zcela odpovědně diskutovat o tom, jestli vypovíme smlouvu, jestli se nám podařilo dosáhnout nápravy ve věcech, které jsou předmětem jednání.

Chtěl bych všem říci, že ta jednání probíhají velmi otevřeně a že bychom neměli spoléhat na komentáře, které účastníci jednání prezentují v médiích. Tato jednání skončila tento týden. Dohodli jsme se, že budeme pracovat na zjasnění jednotlivých ustanovení realizační dohody, tak aby se nestala překážkou plnění povinností partnerů v budoucnu. To by byl právě problém, který by znamenal oddálení, přerušení výstavby. Proto je zájmem obou partnerů, nejen státu, vyjasnit sporné věci.

Chtěl bych také uvést trochu do kontextu diskusi o ceně. Skutečností je, že stavební náklady, které jsou definovány ve smlouvě - 49,8 mld. Kč - sestávají z určitých částí, a právě vazba těchto částí, které se jmenují rezervy, jako vedlejší náklady, a ty jsou čerpatelné za určitých podmínek, to je právě jedna z nejasností, kterou usiluji napravit. Protože bych byl velmi rád, abychom spouštěcí mechanismy pro využívání rezerv, které realizační dohoda definuje, uměli přiřadit právě k těmto rezervám, které obsahuje základní cena.

K té ceně do 125 mld.: V mé předkládací zprávě zaznělo, že tato cena je srovnána na časovou úroveň září 2001. K tomuto času se hovoří o 125 miliardách. Všechny další úvahy, které jsem slyšel v diskusi - 215 mld. a jiné, uvozují nebo přidávají k této srovnávací základně časovou hodnotu peněz, kterou budou tyto peníze mít za 25 až 30 let. A proto je zcela evidentní, že je potřeba uvažovat o tom, že v těch skutečných cenách za 30 let bude tento projekt stát jinou částku než 125 mld. Proto je zvolena ve smlouvě tato srovnávací časová hladina.

K Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Mohu sdělit, že jsem dostal písemné stanovisko pana předsedy, že výběrové řízení, o kterém zde bylo také hodně diskutováno, nebyla povinna vláda vypsat, že tehdejší legislativa, která už je v současné době upravena, umožňovala vládě, aby vyzvala jednoho zájemce o tuto zakázku. Toto stanovisko je písemné a diskutovat o něm je podle mého názoru nad rámec našich možností.

Některé vaše dotazy směřovaly do oblasti popsání nevýhodnosti podmínek pro Českou republiku. Zde skutečně je největší problém realizační dohody v její neurčitosti, přičemž jak partner, zhotovitel a investor v jedné podobě, tak my máme také pro ta ustanovení svůj výklad.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP