(10.40 hodin)
(pokračuje Schling)

Vůbec soukromé financování dopravní infrastruktury přeci není záležitost nová a ani v České republice nepřišla na přetřes poprvé. Pokud vím, tak už při přípravě dálnice D 5 tehdejší vláda vážně uvažovala o tom, že by "dépětku" stavěl soukromý kapitál. Tehdy od toho nakonec ustoupila a financovala se tato stavba z veřejných prostředků.

Po zkušenostech, které máme s projektem D 47, musím dát tehdejší vládě za pravdu a musím říci, že udělala rozumný krok. Proč? Protože v tehdejší situaci, kdy byly v pohybu, ve výrazném pohybu ceny a především úrokové sazby, si nedovedu představit, že by takový projekt mohl dopadnout dobře.

Dnes jsme v situaci jiné, situace je mnohem stabilnější, předvídatelnější, a domnívám se, že minulá vláda udělala správný krok, když se rozhodla do tohoto pilotního projektu jít. A ani dnes po těch zkušenostech si nemyslím nic jiného. A jsem přesvědčen, že ten projekt bude úspěšný, protože kritika, která tady zaznívá, jak se pokusím ještě dokázat, je jednak nesmyslná a jednak motivována něčím jiným, než čím se tady argumentuje. Protože jiné vysvětlení nemám, já ho nakonec podám.

Chtěl bych ještě říci, že vyjednávání o smlouvě bylo velmi obtížné, velmi obtížné. Na samém počátku jsme neměli tušení, jaká všechna rizika budou muset být posuzována a jak těžce se bude vyjednávat o tom, kdo toto riziko ponese nebo v jaké míře ho ponese. To není jenom otázka pozemků, otázka přípravy území. Otázka výkupu pozemků a předání investorovi bude vždycky na státu. Tohoto rizika se stát prostě zříci nemůže. Není nikdo jiný, kdo by investorovi měl zaručit, že dostane území k dispozici.

Ale byly i jiné věci, které se mohou zdát směšné, například kácení zeleně. Kdo ponese riziko, že nebude možno ve vegetačním období kácet zeleň a že dojde k několikaměsíčnímu skluzu. Byla otázka archeologických nálezů a řada dalších a dalších problémů, o kterých bych zde nechtěl podrobně mluvit, bylo by to příliš dlouhé. Jenom začínám o tom proto, že ta jednání byla tak úporná, že v určité fázi došlo k úplnému zablokování a nebylo možno pokročit dál jinak, než že na obou stranách byli vyměněni vyjednavači. Na obou stranách. Na naší strany to byla firma Mott MacDonald, která skončila jako vyjednavač. A možná, i když předtím odvedla obrovský kus práce a já si její práce vážím, možná právě proto dnes někteří její pracovníci poskytují zkreslené údaje o tom, že dálnice bude stát 215 miliard! Je to naprostý nesmysl.

A proč tedy se argumentuje takovýmito nesmysly? Proč pan kolega Beneš, který nepochybně má analytické myšlení, tady směšuje náklady stavební s celkovými náklady projektu a z toho dovozuje jakési závěry? Proč se vydává částka z břicha vytažená, 215 miliard, za cenu stavby? Proč se mluví o trojnásobných nákladech na kilometr, když je to nesmysl? A proč a proč další a další nesmysly?

Dámy a pánové, já se obávám, velmi se obávám, že důvod je prostý. Někteří kritikové, kteří hovoří o ceně, kteří hovoří neustále o tom, že nebylo výběrové řízení, mají motivaci jinou.

Mimochodem, výběrové řízení. Já nejsem odpůrcem výběrových řízení, ale výběrové řízení může dát dobrý výsledek, když je správně zadáno. Přeci řada z vás jste tady bývalí starostové, primátoři. Vy přeci dobře víte, jak dopadne špatně zadané výběrové řízení. Po dlouhých tahanicích skončí zrušením anebo ostudou. A my jsme opravdu na začátku neměli dostatek znalostí o rozložení rizik a o tom, jak má smlouva vypadat, abychom mohli vypsat kvalitní výběrové řízení. Dnes bychom to asi dokázali, dnes ano. A nepochybně při dalších takových projektech bude vypisováno výběrové řízení. Ale tehdy bylo přímé oslovení jednoho investora jedinou schůdnou možností. Jedinou, nebyla jiná.

Proto tedy přímé oslovení v souladu se zákonem, nikoliv v rozporu se zákonem, a žádné tahanice s nekvalitním výběrovým řízením, za které by pak vláda byla právem kritizována.

Kde jsou tedy důvody té kritiky? Důvod je jediný, a jde opět o veliký omyl, jako u všech předchozích věcí. Ten důvod je, že někteří lidé, možná i pan kolega Říman, nechtějí, aby investorem - stavebníkem ne, stavět budou jiní - byla izraelská firma. To je ten důvod.

A vážení přátelé, vy se i v tomto hluboce mýlíte. Tato projektová společnost je jenom z jedné čtvrtiny izraelská. Tam jsou Rakušané - Strabag, tam jsou Britové - Brown and Root, tam jsou Američané. Hlavním financujícím ústavem je americká City Bank. A zajišťující bankou je největší zajišťovací banka světa MB IA (?), která má rating 3A+.

Domníváte se, že tyto instituce by šly do tak špatného projektu, jak ho vy posuzujete? Ne. A vy to víte také. Čili jediný důvod těch hysterických výpadů nemůže být racionální uvažování, ale musí to být iracionální důvod, musí to být to, že nechcete, aby investorem byla izraelská firma.

Je to důvod zavrženíhodný, a já jsem přesvědčen, že projekt nakonec bude úspěšný a že konsorcium, které se spojilo k výstavbě této dálnice, dokáže, že přišlo do České republiky realizovat vzorový projekt, který bude příkladem pro další země tohoto regionu, protože v jiných zemích se takto již staví běžně.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaromíru Schlingovi. Teď jsou přihlášeni dva, kteří mají přednost. Je to pan zpravodaj a pan předseda klubu a potom ještě pan poslanec Říman.

Nyní vystoupí pan poslanec Sehoř s faktickou poznámkou, pak pan předseda klubu Vlastimil Tlustý a potom pan poslanec Říman.

 

Poslanec Karel Sehoř: Dámy a pánové, nepřihlásil jsem se kvůli tomuto neuvěřitelnému osobnímu napadání, protože mně to úplně vyrazilo dech a nechci o tom mluvit, myslím si, že o tom budou mluvit ještě někteří další.

Přihlásil jsem se jenom kvůli tomu, abych navrhl ještě i v rozpravě jedno usnesení, protože při registraci usnesení, které mám před sebou, tak si myslím, že tam chybí.

Navrhuji tedy usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby urychlila přípravu výstavby dálnice D 47 včetně možných alternativ financování tak, aby nedocházelo k dalšímu zdržování této stavby.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Sehořovi. Hovořit bude pan poslanec Vlastimil Tlustý a připraví se pan poslanec Martin Říman.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, vážení hosté. To, co tady posloucháme od zástupců vládní sociální demokracie, tak to už je opravdu moc. Výběrové řízení prý nebylo proto, aby nemuselo být zrušeno, aby nedopadlo špatně. Argumenty o skandálním neorganizování výběrového řízení v takovéto dominantní vládní zakázce, argumenty o násobku ceny, kterou chce zaplatit bývalá a současná vláda místo skutečných nákladů, jsou tady označovány za snůšku nesmyslů, ohlupování a dokonce za lobbismus.

To je opravdový skandál, protože to jsou správná slova, ale slova pro postup pánů ministrů, pro postup minulé a současné vlády, pro vás, vážení, kteří se tady pokoušíte o nemožné, zdůvodnit, že je správné nekonat výběrové řízení, a zdůvodnit, že je správné zaplatit násobek ceny.

Tady přeci vůbec nejde o to, kdo z nás dálnici D 47 chce nebo nechce. My, poslanci ODS, tady jasně říkáme: Chceme nejenom rychlou výstavbu dálnice D 47, chceme rychlou výstavbu i ostatních dálnic, a to, že to chceme, jsme ostatně v minulosti prokázali, a to rychlou výstavbou dálnice Praha - Rozvadov.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP