(10.30 hodin)
(pokračuje Říman)

Dále řekl - cituji: "Při sjednávání podmínek existoval zájem na nestandardním postupu." Rád bych slyšel odpověď, co míní slovem nestandardní postup.

A konečně citát: "Některé body z uzavřené smlouvy jsou pro stát tak nevýhodné, že k podezření z korupce samy navádějí. Zase by mě velmi zajímalo, které body uzavřené realizační dohody ho vedou k tomuto podezření.

A na závěr. Je naprosto evidentní, jakkoliv se mnozí zde vystupující, jak bych tak řekl, snažili celou tu věc přehrát do jiné roviny, do roviny stavění či nestavění, že uzavřená realizační dohoda není to nejlepší, co stát mohl pro urychlenou výstavbu dálnice D 47 udělat. Všimněte si: smlouva je sjednána podle anglického práva, to znamená, že každý problém, který se v průběhu vyskytne, bude řešen tímto způsobem. Myslí si někdo, že to urychlí výstavbu? Já myslím, že v žádném případě.

To znamená na závěr poslední dvě otázky. Nedomnívá se pan ministr, že ke všem rizikům, která tady byla řečena ať už jím, nebo mnou, nebo dalšími řečníky, by nebylo výhodnější od smlouvy odstoupit a penále, které samozřejmě by stát musel zaplatit, zaplatit?

Za druhé. Nedomnívá se pan ministr, že stavba dálnice D 47 by byla koneckonců rychlejší, kdyby smlouva byla rozvázána a postupovalo se standardními metodami? Dosavadní průběh, kdy po dvou letech vyjednávání s developerem fakticky příprava stojí, tomu podle mého soudu nasvědčuje.

Tento projekt podle mého soudu vejde do dějin stavebnictví jako moravský tunel. A je zapotřebí říct jasně, kdo za něj nesl, nese a potažmo ještě ponese odpovědnost. Jsou to ministři vlády ČSSD minulé a ministři vlády této.

Na závěr mi dovolte, abych přečetl návrh usnesení k tomuto bodu.

Za prvé. Poslanecká sněmovna konstatuje na základě informace předložené vládou České republiky, že smlouva podepsaná mezi státem a firmou Housing and Construction je nevyvážená v neprospěch státu.

Za druhé. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby usilovala o změnu této smlouvy tak, aby plnění státu bylo adekvátní zvyklostem a dobrým mravům. V případě, že na tento požadavek nebude druhá strana ochotna přistoupit, jednat o ukončení kontraktu.

Za třetí. Poslanecká sněmovna doporučuje Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, aby podmínky realizační dohody mezi státem a firmou Housing and Construction urychleně prošetřil.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Římanovi. Hovořit bude pan ministr Zdeněk Škromach a připraví se pan poslanec Jaromír Schling.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážené dámy a pánové, já jsem nechtěl vystupovat, ale vzhledem k tomu, že jsem byl v poslední době několikrát na severní Moravě, tak prostě mi to nedalo, když jsem poslouchal snůšku nesmyslů, kterou tady přednášel pan poslanec Říman, protože myslím, že na to, že má zkušenosti z této oblasti, tak by jeho informace a jeho prezentace měla skutečně odpovídat tomu, o čem hovoří, a nikoliv tady neustále ohlupovat lidi, kteří tomu nerozumí, kteří nemají dostatek informací, věcmi, které jsou naprosto nesmyslné. Já myslím, že samozřejmě pan Říman k tomu má svůj důvod. A nechci samozřejmě říkat a myslím, že o tom není potřeba příliš hovořit právě proto, že je ve hře taková částka, že jde o takové finance, tak samozřejmě těch zájmových skupin, ať již finančních, stavebních firem apod., je spousta. A chápu samozřejmě, že můžou určitým způsobem ovlivňovat i vystupování a chování některých poslanců tady mezi náma. To prostě tak je a musíme se s tím zřejmě smířit.

To, co je ale pro mě důležité a co je potřeba říct. Co tady pan poslanec Říman navrhuje? V podstatě říká, pokud tato smlouva bude zpochybněná, pokud nebude zrealizována, tak opět poběží možná soudní spory, tak jako v jiných věcech, a sděluje občanům severní Moravy, že prostě dálnice na severní Moravu nebude. Nebude v nejbližších letech a nebude možná vůbec. A to, co sdělili možná ještě jiní poslanci ze stejné strany jako pan Říman. Sdělili, že tady lobbují v podstatě za své silnice, za své dálnice v jiných krajích a v jiných regionech, protože tam se dálnice staví, tam se ty dálnice staví. A staví se za státní peníze.

Tady se hledal způsob zafinancování. Ten způsob může být lepší nebo horší. Já jsem v té vládě předchozí nebyl, ale vzhledem k situaci, která dneska je v tomto postiženém regionu, kde možná v blízké době dosáhne počet nezaměstnaných magického čísla sto tisíc, tak mi připadá tato debata jako naprosto impotentní a nesmyslná.

Měli bychom se bavit o tom, jak těmto lidem pomoci. A o tom samozřejmě, já myslím, že spousta těch otázek, které tady padly, byly stokrát zodpovězeny, ale neustále se bude nadnášet, tak aby se vytvářel pocit, že tady někdo něco ukradl nebo že tady někdo je zkorumpovaný. Ale to, že na tyto způsoby a na tuto politizace celé této záležitosti doplácí statisíce lidí na severní Moravě, to si myslím, že by si měl pan poslanec vyřídit ve svém regionu, který bohužel dost nešťastně tímto způsobem zastupuje. A samozřejmě můžeme cpát do severní Moravy miliony a miliardy, pokud nebude dostatečná infrastruktura, pokud tam nepovede pořádná silnice, pořádná dálnice, tak prostě ty peníze nebudou mít smysl. To jsem slyšel takové zajímavé porovnání, jak porovnávali to, proč nefunguje jedno zařízení erotické v jedné bývalé socialistické zemi. A pak to porovnávali a nakonec zjistili, že to bylo tím, že tam holt byly zasloužilé soudružky, které byly minimálně 40 let ve straně. Podobně tak nemůže fungovat systém třeba lepší, pokud nebude zajištěna infrastruktura v tomto regionu. A bohužel pan poslanec Říman - prosím, sdělte mu to, pane řídící - teď jsem nevěděl, jestli řídí žena nebo muž - tím svým postupem a neustálým zpochybňováním, byť dostává na to neustále odpovědi, vláda se snaží, snaží se, aby ta smlouva byla co nejlepší, ale aby se začalo stavět. Aby stála dálnice, aby tam mohli podnikatelé, aby tam šly investice, aby v tomto regionu konečně bylo možné efektivně bojovat proti nezaměstnanosti. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci a ministru Škromachovi. Hovořit bude jako poslední z přihlášených pan Jaromír Schling.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl v první řadě poděkovat panu ministru Šimonovskému za velmi obsáhlou a korektní informaci, kterou sněmovně podal. Kdyby vážení kritikové tohoto projektu dobře poslouchali, tak by nemohli říkat takové nesmysly, jaké zde prohlašují. Já dokonce bych chtěl vyzvat pana kolegu Římana, aby se ještě tady a dnes omluvil stovkám zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic za to, co tady řekl. On řekl, že příprava stojí po dobu vyjednávání o smlouvě. Samozřejmě že příprava nestojí a ti lidé na tom velmi usilovně pracují a dotáhli ten projekt o řádný kus dál. A to je jenom malý příklad těch nesmyslů, které tady zazněly.

Je to projekt, který je opravdu nestandardní a velmi rozsáhlý a komplikovaný a nese rizika. Nikdo ta rizika nepopírá a neskrývá. Celé to vyjednávání - relativně dlouhé, jak se někomu může zdát, ale v mezinárodním srovnání nepochybně krátké vyjednávání - ukázalo, že je to hlavně o tom rozložení rizik, že ani otázku ceny nelze posuzovat samostatně, že musí být posuzována v souvislosti s rozložením rizik.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP