(10.10 hodin)

Poslanec Jozef Kubinyi: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně a kolegové, význam dálnice D 47 pro Moravskoslezský kraj jako to, co je nejdůležitější pro žití, aby kraj mohl fungovat dál, tady nikdo nezpochybnil. Jediné, co se zpochybňuje, je způsob financování a způsob výstavby této dálnice.

Položím vám jenom jednu jedinou otázku: jak je potom možné, protože o tom problému se ví dlouho, že se tady v této sněmovně v rozpočtovém výboru při sestavování rozpočtu nenašly peníze, aby se dálnice budovala naprosto standardním způsobem? A protože se peníze na toto dílo, které je skutečně pro kraj nutné, nenašly, tak si myslím, že diskuse teď, tak jak je stavěna, není právě nejšťastnější, není právě nejvhodnější, a souhlasím s předřečníky v tom, že pokud dálnice postavena nebude, tak problém v kraji bude narůstat, protože víte dobře, jak těžká je restrukturalizace těžkého průmyslu.

To je všechno, co jsem chtěl říci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jozefu Kubinyimu. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Miroslav Beneš a připraví se pan poslanec Miroslav Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, když jsem dával přihlášku do diskuse, zeptal se mě pan předsedající: vždyť to k vám nevede. Já jednoduše říkám: Ano, D 47 je na severní Moravě, jsem si toho vědom. Patřím mezi ty, kteří nezpochybňují potřebu vybudování dálniční sítě na území celé České republiky. Usiluji samozřejmě intenzivněji o ten svůj kousek, o ten jižní. A kladu si otázku poněkud jinak: nikoliv co se stane, když dálnice nebude zrealizována podle tohoto modelu, ale kladu si otázku, co se stane, když dálnice bude zrealizována podle tohoto modelu. Odpověď na tuto otázku upřímně řečeno nemám tak jednoznačnou jako zastánci tohoto modelu. Proč nemám tak jednoznačnou odpověď? Je to přece jednoduché. Hledali jsme modelové řešení výstavby dálnice cestami jinými než rozpočtovými. To je odpověď na to, o čem hovořil před chvilkou předřečník.

A nyní tedy dovolte, abych já svýma očima popsal, jakou jsme nalezli cestu financování jinými než standardními metodami. Nalezli jsme cestu, která je velmi riziková. Je velmi riziková a riziko žádný z nás svým řečnickým vystoupením nesmaže. Nalezli jsme cestu, která je ne úplně jasně drahá. Odhady a spekulace se pohybují mezi 120 až 215 mld. a jedná se o 80 km, o osmdesátikilometrový úsek, a nemýlím-li se, tak bych použil příklad jiný než D 3. Použiji průchod D 8 Českým Středohořím, kde byla nabídnuta varianta průchodu tunelem, kde cena kilometru tunelu měla být zhruba 800 mil. korun. Když si vynásobím 80 krát 800, tak se dostanu k číslovce 64 mld. Ta se mi nevchází do intervalu 120 až 215, a proto tedy dovolte, abych řekl, že tento model financování povede k výstavbě nejdelšího tunelu v rámci dálniční sítě v České republice, že tento model financování povede k tomu, že už žádná dálnice na území České republiky nebude moci býti financována tímto způsobem prostě proto, že z šedého mýtného už nikdy na takto drahou stavbu nikdo nevybere.

Vážené dámy, vážení pánové, vždycky uzavřená smlouva znamená nějaké náklady. Vždycky uzavřená smlouva znamená nějaká rizika. Zcela jednoznačně říkám, že riziko 80 km dlouhého tunelu je příliš drahé a že stojí za to tuto smlouvu vypovědět. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Benešovi. Hovořit bude pan poslanec Miroslav Kapoun a připraví se pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych obrátit pozornost trošku někam jinam. Vy všichni, kteří jezdíte po silnicích České republiky a po dálnicích, jistě víte, že se něco děje a někde se staví, někde se nestaví. Chtěl bych upozornit, že se staví D 1. D 1 je naše nejdůležitější dálnice, která spojuje Čechy s Moravou a vlastně celé průmyslové aglomerace by měla propojit. Dříve se to všechno jmenovalo D 1. V pozdější situaci byl tento úsek z Lipníka do Ostravy a do Bohumína přejmenován na D 47.

Chtěl bych jenom upozornit, že pokud tam zůstane tato díra - stavět dálnici z prostředků republiky a nemít pokračování, že D 47 není důležitá pro Ostravu jako takovou, ale je důležitá pro celou Českou republiku, protože spojí Čechy s Moravou, dvě průmyslová velmi výkonná centra. Ale po propojení D 1 se vlastně spojí D 47 a propojí celou jižní Evropu, Rakousko, jižní Evropu se severní Evropou a celými severskými státy. To bude pro republiku nakonec i s Čechami, s Německem atd. Ten kříž bude pro republiku velmi důležitý, nejen pro Ostravu, ale pro celou zemi. Proto jestliže to dnes zablokujeme, a my jsme to nakonec na summitu v Helsinkách slíbili, že to postavíme, slíbila to naše vláda prostřednictvím našeho ministra, tak bychom měli uvažovat o tom, abychom to postavili rychle. Já si skutečně myslím, že míchat tady to, co se stalo předtím, náklady s údržbou a s provozováním je velmi populistické. Myslím, že bychom to neměli dělat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kapounovi. Hovořit bude pan poslanec Oldřich Vojíř. Myslím, že je poslední, jehož přihlášku mám.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, mám takový pocit, jako že si buď nechceme rozumět, nebo si možná vážně nerozumíme. Myslím, že není pochyb o tom, že dálnice, a je úplně jedno, jestli D 3, D 1, D 8 či D 47, má být stavěna. Myslím že je evidentní, že v této době, kdy potřebujeme propojovat jednotlivé oblasti, je to klíčová záležitost k tomu, aby se každý region rozvíjel, a každý region potřebuje mít spojení ať už vlakové, či kolejové. Je naprosto evidentní, že ta tělesa se stavět musí. Ale přece problém, který vnímám stejně jako mí kolegové, není v tom, jestli se má, nebo nemá stavět, problém je, jaký model se zvolil a zdali model je správný, a jestliže je správný, tak zda jeho cena nebo parametry byly dobře nastaveny.

Mně se zdá, že model, který byl zvolen, je sice možný, dokonce se používá ve světě, není pravdou, že by se tento model ve světě nepoužíval, ale používá se zřejmě s největší pravděpodobností za mnohem výhodnějších parametrů pro stranu, kde je stát; je to ta strana, která platí. My se přeme o to, že je velká škoda, že neproběhl veřejný tendr na principu tohoto modelu a že je samozřejmě evidentní, že jestliže neproběhl tento tendr, tak tam může být skryto velké nebezpečí toho, že stát zaplatí, potažmo občané zaplatí mnohem více, než by platit museli. My se tedy v podstatě přeme o to, zdali je v tomto čase ještě možné učinit krok, který by znamenal vypovězení této dle našeho názoru nevýhodné smlouvy se vším tím, že se zaplatí i jisté odstupné nebo jisté penále z takto uzavřené smlouvy, ale že přesto to může být mnohonásobně levnější než spustit tento model a v podstatě zaplatit mnohonásobně více, než tomu teď je.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vojířovi. Hovořit bude pan poslanec Martin Říman a připraví se pan poslanec a ministr Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Martin Říman: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem byl ten, kdo v úterý vystoupil s tím, že navrhuji zařadit tento bod programu na pořad jednání Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP