(16.50 hodin)
(pokračuje Fajmon)

Chtěl bych rovněž říci to, že je velký rozdíl mezi manažerem, který působí v soukromém sektoru, a tím, který působí ve státním sektoru. Domnívám se, a to pan premiér také naznačil, že vycházím z pravicového přesvědčení, a k tomu se také hlásím, že je možné, aby v soukromém sektoru každá firma platila manažery podle svého uvážení, to je jejich svobodné rozhodnutí. Nicméně ve státním sektoru je třeba, aby byla určitá platová hierarchie, která bude odpovídat společenské hierarchii. (Předsedající: Upozorňuji na čas.) Myslím si, že takto by to mělo být. Zajímalo by mě, jak se k té věci staví premiér.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, pan poslanec Hynek Fajmon, musím říci, hovoří velmi systematicky a důsledně pro tarifní katalog. Proto předpokládám, že už nebude z pravicových lavic zaznívat kritika tohoto systému, který já považuji za důležitý. Vždycky jsem zaslechl z této strany kritiku, že tarifní katalog neumožňuje ocenit brilantní výkony a mimořádnou zdatnost. Očekávám, že tato kapitola je už z této strany spektra uzavřena.

Pokud jde o názor, zda mzdové rozdíly a platové rozdíly jsou v rozporu s koncepcí sociálního státu, tak musím konstatovat, že ty rozdíly, které popsal pan poslanec Fajmon, nejsou v rozporu s koncepcí sociálního státu. Koncepce sociálního státu říká, že z veřejných prostředků jsou zajištěna základní práva, jako je právo na vzdělání, na zdravotnictví, na zajištění v důchodu, ale naprosto neříká, že mzdové rozdíly mají být nivelizovány. Povinností jakéhokoli manažera je zorganizovat odpovídající vedoucí tým. Cesta, kterou navrhuje pan poslanec Fajmon, k tomu prostě nevede.

Do čela Českých drah, do čela jakékoli takovéto významné instituce, musí být postaven brilantní člověk s velkými manažerskými zkušenostmi. Musím říci jasně, že nevidím v tomto směru zásadní rozdíl mezi spravováním obtížného veřejného podniku a podnikem soukromým. Povinností správce tohoto podniku, kterým je v zásadě stát, je zajistit kompetentní vedení. Jestliže se ukáže pro řešení tohoto úkolu potřeba jisté mzdové úrovně, je správné tuto mzdovou úroveň poskytnout. Není správné na základě poněkud nedomyšleného a abstraktního systému nezajistit kvalifikované manažerské vedení. Chci konstatovat, že do těchto špičkových funkcí jsou lidé jmenováni, aby mohli být v případě selhání okamžitě odvoláni, bez jakýchkoli vedlejších hledisek. A proto je klíčové, zda jsou kvalifikovaní. K tomu slouží mzdová politika.

Mohu mít v některých okamžicích výhrady, mohu při posouzení jednoho každého manažéra usuzovat, zda příjmy nejsou přehnaně vysoké. Sám osobně jsem přesvědčen, že existuje jistá hranice, která je oprávněná, ale v žádném případě nemohu opustit základní povinnost, to je docílit toho, aby šéfy těchto důležitých institucí byli velmi kompetentní lidé.

To je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády panu Vladimíru Špidlovi.

Oznamuji vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, že v 17 hodin začneme s druhým blokem interpelací, a to s interpelacemi na jednotlivé členy vlády.

 

(Jednání přerušeno v 16.56 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP