(9.30 hodin)

Poslankyně Milada Emmerová: Já vám děkuji, pane místopředsedo. Já měla za to, že i připomenete situaci nemocného u nevzdělaného lékaře. Proto o tom hovořím tak, jak se říká, "od podlahy".

Nikomu nic zlého nepřeji, ale nevzdělaný, nezkušený lékař je katastrofa. A pokud se nebudeme této problematice věnovat se vší vážností, a to všichni, nejenom zdravotníci, pak se dočkáme propadu, to znamená vážného ohrožení zdraví a života. A to říkám zcela vážně. Dokonce na adresu svého stavovského stavu.

Systém, který jsem zde líčila, představuje i sociální jistotu pro zdravotníka, poněvadž nebyl vychován v lékaře typu handicapovaného specialisty, jehož úzce zaměřený postgraduální vývoj zmrzačil dobré teoretické předpoklady, získané během studia na vysoké škole. Věřím, že budete se mnou souhlasit, když řeknu, že na takové lékaře se budete s důvěrou obracet a nebudete si připadat jako hadrový míč, kterého si - byť superspecialisté - přehazují, konají možná i neúčelná a duplicitní vyšetření, jeho stav nezlepšují, spíše naopak, a plýtvají vlastně penězi ze solidárního pojištění.

Z těchto důvodů se domnívám, že přepracování předloženého návrhu zákona je v rukou právě našeho výboru - zdravotně-sociálního - a této sněmovny. Zde působí celá řada zkušených lékařů a zdravotníků jiného typu, kteří v týmové práci s odbornými společnostmi, s lékaři v Senátu a s pracovníky ministerstva, včetně zkušených právníků, mohou tuto normu přiblížit k relativní dokonalosti. I když za vylíčených okolností tomu tak zcela nikdy nebude. Věřím v týmovou práci a v dobrou vůli nás všech, kteří jsme na dané téma včera i dnes hovořili a již několikrát se osvědčili v podobných jiných případech. Mám tím na mysli zejména kolegu Cabrnocha-zpravodaje, kolegu Janečka. A nechci nikoho urazit - to jsou ti kmenoví, kteří se vždycky se vší odpovědností každé zákonné normě věnovali. Kdo jiný může lépe tvořit zákonné normy ve zdravotnictví než ti, kteří zažili mnoho radostných i méně příznivých situací ve výkonu tohoto krásného povolání, a to ve spolupráci s odborníky z oblasti práva? Ti dovedou naše cíle, poznatky a zkušenosti zobecnit a vyjádřit řečí právnickou. Jsem přesvědčena, že to společně dokážeme, a to zcela bez ohledu na to, za jakou politickou stranu jsme byli do parlamentu zvoleni. Vždyť na nemocničním lůžku jsme si všichni rovni! A tak je také nutno k našim záležitostem přistupovat. A navíc - rychle. V nemocnici jde o zdraví a někdy život pacienta. V parlamentu a ve vládě jde o zdraví našeho chronicky chorého zdravotnictví.

Děkuji vám za pozornost a některým i za nepozornost. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Slovo má paní poslankyně Talmanová. Připraví se pan kolega Janeček.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, moje vystoupení bude stručné. Nemusím ohlašovat střet zájmů, nejsem lékař.

Paní ministryně nám zde včera podrobně zdůvodnila potřebu přijetí zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Zdůvodnila také záměr rozdělit tento zákon na zákony dva, to znamená - jeden pro lékaře, stomatology a farmaceuty a druhý pro ostatní, tedy nelékařská povolání.

Jako jeden ze spolupředkladatelů návrhu zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, poslaneckého návrhu zákona v minulém volebním období, mám pro toto rozdělení velké pochopení, ale současně se domnívám, že tyto zákony spolu souvisí natolik, že si dovolím navrhnout přerušení projednávání tisku 53 do doby předložení zákona o způsobilosti k výkonu pro ostatní zdravotnická povolání.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Chci si jenom upřesnit váš návrh - zda chcete, abych o tomto přerušení nechal hlasovat teď, nebo před koncem rozpravy. Před koncem rozpravy. Dobře.

Pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, musím říci, že s řadou připomínek k tomuto návrhu zákona se prostě musím ztotožnit, protože to jsou připomínky pravdivé. Na druhou stranu je skutečností, že je to návrh zákona, který je zákonem nezbytným pro náš přístup k Evropské unii.

Domnívám se, že onen správný prostor by byl - vytvořit prostor pro to, abychom zjistili, zda je možné nedostatky odstranit, či nikoliv, a proto navrhuji, abychom v souladu se zákonem o jednacím řádu, nemýlím-li se § 91 odst. 2, využili své možnosti a prodloužili dobu k projednání o dvacet dnů, tak abychom mohli dostát své povinnosti, a to je projednat všechny zákony potřebné pro náš přístup do Evropské unie a umožnit našim lékařům, aby oblast Evropské unie se stala pro ně přístupná a aby mezi ostatními kolegy v Evropské unii byli na srovnatelné úrovni.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Opět drobné upřesnění. Znamená to, pane kolego, že se připojujete k pozměňovacímu návrhu pana zpravodaje - prodloužit lhůtu k projednání o třicet dnů?

 

Poslanec Josef Janeček: O dvacet dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O dvacet dnů. Dobře.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, moje otázka je zjevná. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan poslanec Urban. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych chtěl požádat jménem klubu sociální demokracie před hlasováním o přestávku na poradu klubu, a to zhruba, tedy ne zhruba, ale přesně, na 15 minut.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vzhledem k tomu, že jsem chtěl nechat hlasovat o návrhu na přerušení a odročení, znamená to, že přestávka začíná v tuto chvíli, pane kolego. A jestli umím správně počítat v této dopolední hodině, vyhlašuji přestávku do 9 hodin 51 minut.

 

(Jednání přerušeno v 9.36 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP