Začátek schůze Poslanecké sněmovny
8. října 2002 ve 14.08 hodin

Přítomno: 190 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 6. schůzi Poslanecké sněmovny a srdečně vás vítám.

Nejdříve připomenu, že schůze byla svolána a návrh jejího pořadu stanoven na návrh organizačního výboru, který se sešel dne 26. září. Pozvánka vám byla rozeslána dne 27. září.

Poprosím vás nyní, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a eventuálně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Konstatuji, že náhradní kartu č. 9 má pan poslanec Cabrnoch, pan poslanec Martínek má náhradní kartu č. 8 a paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu č. 4.

Než přistoupíme k určení ověřovatelů 6. schůze Poslanecké sněmovny dovolte, abych umožnil našemu novému kolegovi složit poslanecký slib.

Vážené kolegyně a kolegové, úmrtím pana poslance Houzáka zanikl jeho poslanecký mandát, a proto je nutno učinit některé ústavní kroky. Prvním z nich je slib nového poslance.

Žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Dundáčkovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, představila nám nového poslance a pak přečetla ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dne 18. září 2002 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Josefa Houzáka úmrtím.

Mandátový a imunitní výbor na své 3. schůzi dne 26. září 2002 přijal usnesení č. 7, ve kterém konstatoval, že panu Houzákovi mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zanikl, a zároveň, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník, pan Zdeněk Maršíček. Dne 26. září 2002 pak předal předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek novému poslanci Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu.

V souladu s usnesením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí pan poslanec Zdeněk Maršíček nyní poslanecký slib. Žádám proto pana poslance Zdeňka Maršíčka, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. (Členové Poslanecké sněmovny povstávají.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

 

Poslanec Zdeněk Maršíček: Slibuji.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám, slib nového poslance končím. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych našemu novému kolegovi pogratuloval.

V tuto chvíli bych vás požádal, abychom minutou ticha uctili památku poslance, který nás opustil. (Poslanci a poslankyně povstávají a minutou ticha uctívají památku zesnulého poslance Josefa Houzáka.)

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP