(16.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji toto hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 59 z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro bylo 118, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy přistoupit k hlasování o zákonu jako celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, podle sněmovního tisku 44."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 60. Táži se, kdo souhlasí s předneseným návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 60 bylo přítomno 190 poslanců, pro se vyslovilo 109, proti 60. Návrh byl přijat.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi a paní zpravodajce.

 

Přecházíme k bodu číslo

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 45/ - zkrácené jednání

 

Zahajuji rozpravu ve třetím čtení a táži se, kdo se do této rozpravy hlásí. Nevidím žádnou přihlášku, proto rozpravu končím.

Počkám, až se vymění zpravodajky, a ptám se zatím pana ministra, zda chce využít práva závěrečného slova. Nechce. Paní zpravodajka také ne, takže ji poprosím, aby nás provedla hlasováním.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, pokud vím, tak nepadl žádný pozměňovací návrh ani žádný návrh na zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je tomu tak, paní zpravodajko. Proto můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku a já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 45."

 

Zahajuji hlasování číslo 61, v němž rozhodneme o tomto návrhu. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 190 poslanců pro bylo 95, proti 35. Návrh nebyl přijat.

 

Vidím rozruch. Počkám chvilku, než zkontrolují zástupci klubů hlasovací zařízení. (Krátká pauza.) Táži se, zda je nějaká námitka proti tomuto hlasování.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, chtěl jsem hlasovat ano, mám tam křížek, nepodařilo se mi to zmáčknout. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O této námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 62. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti této námitce?

V hlasování s pořadovým číslem 62 se z přítomných 190 poslanců pro vyslovilo 141, proti bylo 10. Námitka byla přijata. Budeme tedy opakovat předchozí hlasování.

 

Ptám se v hlasování pořadové číslo 63, které zahajuji, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 188 poslanců se pro vyslovilo 95 v hlasování s pořadovým číslem 63, proti bylo 36. Návrh byl přijat.

 

Vidím, že bude následovat opětovná kontrola, proto ještě chvilku počkám. (Krátká pauza.) Nevidím, že by byla vznesena námitka, proto konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání bodu č. 8, sněmovní tisk č. 45.

 

Zahajuji třetí čtení bodu číslo

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření
při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců,
a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003
/sněmovní tisk 46/ - zkrácené jednání

 

Otevírám rozpravu v tomto třetím čtení. Táži se, kdo se do ní hlásí. Nikdo, proto rozpravu končím.

Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr ani paní zpravodajka nechtějí mít závěrečné slovo. Proto požádám pani zpravodajku Alenu Páralovou, aby nás provedla následujícím hlasováním. (Hluk v sále.) Prosím o klid ve sněmovní síni!

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, nebyl podán žádný pozměňovací návrh ani návrh na zamítnutí předlohy, pouze bylo předneseno doprovodné usnesení, které předložil pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, o tomto doprovodném usnesení budeme hlasovat až na závěr. Přistoupíme nyní k hlasování o celém předloženém návrhu zákona.

Přednesu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádná opatření při určení výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003, podle sněmovního tisku č. 46."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 64, v němž rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 187 poslanců pro se vyslovilo 154, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Budeme nyní hlasovat o doprovodném usnesení, které navrhl pan místopředseda Ivan Langer, v hlasování číslo 65. Ptám se ještě paní zpravodajky, zda chce přečíst toto doprovodné usnesení. Ano, máte slovo. Prosím o klid!

***
Přihlásit/registrovat se do ISP