(15.20 hodin)
(pokračuje Gross)

Termín 25. 9. je nehnutelný kvůli třetinovým volbám do Senátu a vládní návrh posouvá termín pro registraci ze současného 14. 9. na 21. 9., protože si vláda myslí, že ty čtyři dny pro kandidující subjekty, pro nominaci do okrskových volebních komisí, jsou dobou, kdy se to dá zvládnout. Pokud by se to překročilo, tak by se v podstatě volby nemohly uskutečnit, protože bude popřena jedna část volebního zákona, kdy my bychom prodloužili lhůtu podle návrhu ODS na to, že bude moci být provedena registrace před nominací do okrskových volebních komisí.

Částečně by se ta věc dala řešit, pokud bychom třeba zasáhli i do volebního zákona do Senátu Parlamentu České republiky, ale já si v tuto chvíli vůbec netroufám otevírat volební zákon pro volby do Parlamentu České republiky, protože ten text v tak krátké době je těžko schopen někdo napsat. Mohu vás ujistit pouze o tom, že se vláda snažila co možná nejvíce prodloužit lhůtu pro podávání kandidátních listin, ale kdybyste nám řekli, že se to mohlo udělat ne o sedm, ale o osm nebo devět dní, tak to ještě ano, že by doba pro nominaci do okrskových volebních komisí byla třeba dva dny nebo jeden den - teoreticky to možné je - ale o tři týdny je to z tohoto důvodu podle mého názoru nemožné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Grossovi. Doufám, že se mnou bude souhlasit a že po mně nechce, abych prohlásil ten návrh v souladu s tím, co on tu před chvílí řekl, za nehlasovatelný. Já si to udělat netroufnu a nechám to na sněmovně, jak rozhodne.

Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, musím potvrdit slova pana ministra. I já se domnívám, že za této situace je pozměňovací návrh klubu ODS jen těžko hlasovatelný, nicméně ani já netrvám na tom, aby předsedající tuto záležitost řešil. Myslím, že by to mělo být vyřešeno hlasováním sněmovny.

Mám tady jeden technický problém. On ten návrh je v podstatě velmi jednoduchý, protože když si vezmete vládní návrh zákona, tak v podstatě v § 1, body A - F, se všechny termíny, které tam jsou, zkracují o 21 dní a v § 3 termín 10 dní se zkracuje na 5 dní. Pokud by ovšem Poslanecká sněmovna trvala na tom, že tento pozměňovací návrh chce mít předložený v písemném znění, tak bych pak musel požádat o přerušení tohoto bodu zhruba na jednu hodinu, aby se celá záležitost mohla zpracovat a předat vám do lavic.

Doufám, že toto moje vysvětlení vezmete a že pan předkladatel s mým vysvětlením souhlasí.

Já to ještě jednou zopakuji: § 1, všechny body A - F se zkracují o 21 dní a v § 3 termín 10 dní se zkracuje na 5 dní, to znamená o 5 dní. Pokud jsou s tím všichni srozuměni, dalo by se o tom teď hned hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji. O slovo se přihlásila místopředsedkyně PSP paní Miroslava Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřila k tomu, co zde řekl pan ministr Gross ohledně nehlasovatelnosti našeho pozměňovacího návrhu.

My jsme byli vedeni dvěma motivy. Prvním motivem bylo prohlášení předsedy vlády, který přišel s návrhem na tři týdny, které my jsme nutně museli považovat za prohlášení ve vládě zvažované, diskutované, opřené o odborné stanovisko legislativního odboru vlády. S tímto termínem jsme pracovali a vyžádali jsme si také legislativní stanovisko a právní stanovisko, které nás vedlo k předložení uvedeného pozměňovacího návrhu. Vycházeli jsme z toho, že je to možné, samozřejmě za tu cenu, že bude nutné zkrátit některé lhůty, ale v podstatě se to bude spíše týkat nikoliv proveditelnosti voleb, ale toho, že bude tato úprava klást větší nároky na úředníky státní správy a samosprávy, samozřejmě zčásti i soudů, ale jsme přesvědčeni, že předložený pozměňující návrh odpovídá mimořádné situaci a tomu, že tyto úřady jsou schopny tuto situaci zvládnout. Návrh je jednoznačně hlasovatelný.

K výhradě, kterou řekl pan ministr Gross, chci říci toto. Je to v podstatě pseudoproblém. Tam, kde z nejrůznějších důvodů se nebudou moci konat komunální volby, nebude moci být ustavena volební komise z politických stran, tak ji přece ustaví starosta svým rozhodnutím a je úplně na něm, zda bude respektovat situaci v daném místě a do této komise bude jmenovat zástupce různých politických stran, nebo zda tuto situaci reflektovat nebude a sestaví komisi takzvaně úřednickou bez toho, že by v ní tito zástupci byli. Domnívám se, a mám hlubokou důvěru v naši samosprávu, že v těch místech, kterých by se to týkalo, by starosta ze svého vlastního zájmu jmenoval komisi toho prvního gardu, to znamená, že by umožnil relevantním politickým skupinám ve své obci, aby se dozoru nad volbami mohly účastnit.

Odmítám stanovisko ministra vnitra, že se jedná o nehlasovatelný pozměňující návrh. Chtěli jsme vyhovět starostům obcí, které se nacházejí v naprosto fatální situaci a pro které je prodloužení termínu o jeden týden nulovým řešením.

Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní místopředsedkyni Němcové a prosím, aby se slova ujal pan ministr Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já opravdu nechci polemizovat s dobrým úmyslem, a věřím, že dobrý úmysl zde opravdu je. Pokud se podíváte na pozměňovací návrh, tak on neobsahuje změnu lhůty pro delegování do okrskových volebních komisí. To znamená, že platí stávající právní úprava, která znamená, že lhůta pro delegování je dle stávajícího zákona 2. října tohoto roku. Registraci navrhujete posunout až na 3. října tohoto roku a zároveň zachováváte princip ze zákona, že ten postup má být opačný. To je, jako bychom tímto zákonem prohlásili, že 2. říjen je až po 3. říjnu. Nic jiného by ten zákon neznamenal. Obávám se, že to opravdu odporuje zdravému rozumu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nicméně, pane ministře, já setrvám na svém názoru, že o nehlasovatelnosti rozhodne sněmovna hlasováním o pozměňovacím návrhu.

(S technickou poznámkou se hlásí poslanec Robert Kopecký.)

Pane kolego, není rozprava. Chcete-li vystoupit, můžete tak učinit pouze k věci, která zazněla v rozpravě, ale nikoliv k diskutované proceduře, která tady zaznívá. Já chápu, že jako starosta k tomu máte co říci, ale slovo vám v tuto chvíli neudělím. Máte-li návrh na to, aby byla přestávka nebo něco podobného, tak vám slovo dám, v opačném případě vám slovo odeberu. Děkuji za pochopení.

Prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, vážená vládo, myslím, že můžeme přikročit k hlasování. Navrhoval bych následující proceduru, že bychom nejdříve hlasovali o pozměňovacím návrhu klubu ODS ke sněmovnímu tisku 22. Znovu zdůrazním, co je obsahem tohoto pozměňovacího návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP