(12.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Při respektování všech zákonných lhůt je technicky možné i s odložením předložení návrhu zákona o státním rozpočtu schválit návrh zákona o státním rozpočtu do konce tohoto roku za předpokladu samozřejmě vstřícnosti sněmovny a svolání mimořádné schůze. Ale technicky to možné je, z předloženého harmonogramu to vyplývá.

Doporučuji návrh zákona schválit. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji také. Teď bych opět nechat hlasovat o jedné větě z vašeho návrhu usnesení, která se týká obecné a podrobné rozpravy.

 

Vážení poslanci a poslankyně, zahajuji hlasování o tom, kdo souhlasí, abychom konali obecnou a podrobnou rozpravu k tomuto bodu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 11 bylo z přítomných 162 pro 120, proti 11. Takže jsme rozhodli o tom, že obojí rozpravu budeme k tomuto bodu konat.

 

V této chvíli víme, že chceme konat obecnou a podrobnou rozpravu ke třem navrženým novelám. Výjimkou je pouze novela návrhu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky. Tento v této chvíli čtvrtý bod našeho programu chceme projednat bez obecné a podrobné rozpravy. Takto jsme rozhodli. Já mohu nechat hlasovat o sloučení obecné rozpravy ke třem zbývajícím bodům.

 

Zahajuji hlasování o sloučení obecné rozpravy k těmto třem bodům, jak jsme to postupně odhlasovali. Kdo je pro? Kdo je proti sloučení obecné rozpravy?

V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 168 bylo pro 140, proti nebyl žádný.

 

Vážení kolegové, v tuto chvíli bych vám navrhl tento další postup. Chci vyhlásit polední přestávku s tím, že jsem chtěl požádat, aby organizační výbor se posunul, aby se nejdříve sešlo vedení sněmovny s představiteli vlády. Organizační výbor by se sešel až ve 13.45 hodin. Schůze by pokračovala ve 14.15.

Děkuji, že přijímáte tento návrh, a vyhlašuji polední přestávku.

 

(Jednání přerušeno ve 12.44 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP