(10.13 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Dne 21. srpna jsem svým rozhodnutím č. 4 vyhlásil stav legislativní nouze od 22. srpna do 13. září t. r. Dále jsem rozhodl podle § 99 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny o projednání předložených vládních návrhů ve zkráceném jednání. Sněmovní tisky 22 a 23 jsem přikázal k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, sněmovní tisky 24 a 25 jsem přikázal k projednání rozpočtovému výboru a stanovil jsem nepřekročitelnou lhůtu pro předložení jejich usnesení do 23. srpna 2002 do 9.45 hodin, tedy dnešního dne. Ta usnesení z těchto výborů byste měli mít v tuto chvíli před sebou na stolech.

Vážení kolegové, vážené kolegyně...

Paní poslankyně Orgoníková hlásí náhradní kartu č. 8.

Tedy, ještě jednou - podle § 99 odst. 4 jednacího řádu máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze v této chvíli trvá. Já otevírám rozpravu k tomuto problému. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování a já vám přednesu návrh usnesení.

Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text usnesení? Kdo je proti?

V našem hlasování pořadové číslo 2 bylo přítomno 171 poslanců. Pro hlasovalo 169, proti žádný. Návrh byl schválen.

 

A my nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 4. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Já prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy. Mám tady přihlášku premiéra Vladimíra Špidly. Prosím ho o slovo.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, v tento okamžik se jedná pouze o technické sdělení. Hodlám využít možností, které mám jakožto premiér republiky, a poté co bude schválen pořad, vystoupit mimo pořad s informací o situaci, tak jak je platná k dnešnímu dni. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Hlásí se někdo s pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem k návrhu pořadu? Pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, vím, že proběhla jednání napříč politickým spektrem a je základní shoda na programu této schůze, proto nehodlám tento program rozšiřovat, ale přesto mi dovolte poznámku, která se týká právě programu schůze. Za normálních okolností, kdyby nebylo této dohody a řekl bych určité netrpělivosti, která je pochopitelná ze strany veřejného mínění, navrhl bych bod, který si na základě konzultací i v našem klubu vyhrazuji pro následující jednání schůze v září.

Jedná se o to, že jsou tady zkušenosti z povodní z roku 1997, a je sice pravda, že naše společnost jako celek se naučila za to minulé období díky právě těmto trpkým zkušenostem reagovat koordinovaněji, lépe, připraveněji, a já se domnívám, že v tomto směru je třeba toto kvitovat stejně jako určité kroky, které udělala vláda této země.

Domnívám se například, že krok premiéra Špidly při vyhlášení stavu nouze byl krok správný, oprávněný a kvitovaný veřejností, bohužel za ním nenásledovaly kroky, které by se logicky očekávaly například v souvislosti s tím, že máme tři velké chemičky na řekách. Logické by bylo, aby v takovém případě kontrolovali tyto nebezpečné výroby vojáci.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane kolego, nechcete navrhnout nový bod, tak v této chvíli nemůžete...

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Ale já vám, pane předsedo, chci říci následující věc. Právě tyto zkušenosti nás vedou k tomu, abychom v tom následujícím období iniciovali zřízení komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu pomoci, povodňové pomoci, využití prostředků, které přijdou, protože víme, že právě v těch severomoravských a jihomoravských oblastech v roce 1997 docházelo k případům, kdy tato pomoc nebyla využita nebo byla využita jiným způsobem, než se předpokládalo, a domnívám se, že veřejnost právem očekává, že tady bude průhlednost, že bude korektní využívání těchto prostředků, a to je plně v kompetenci naší sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP