Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Petr Kott

Schůze: 6, 8, 20, 23, 27, 30, 48, 51, 52, 55

6. schůze (8. - 22. 10. 2002)

64. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001 /sněmovní tisk 18/
část č. 173 (15. 10. 2002)

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

34. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení
část č. 248 (11. 12. 2002)

79. Ústní interpelace
části č. 255-256 (12. 12. 2002)

20. schůze (23. - 26. 9. 2003)

47. Ústní interpelace
části č. 108-109 (25. 9. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

25. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - druhé čtení
část č. 280 (10. 12. 2003)

27. schůze (10. 2. - 23. 3. 2004)

část č. 321 (25. 2. 2004)

18. Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 496/ - druhé čtení
část č. 181 (18. 2. 2004)

179. Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku jednání k podnětu předsedy Poslanecké sněmovny o přešetření souvislostí s hlasováním č. 137 ze dne 18. února 2004
části č. 325-326, část č. 348 (25. 2. 2004)

30. schůze (23. 3. - 22. 4. 2004)

34. Návrh poslanců Jiřího Karase, Jana Kasala a Petra Plevy na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, a vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb., ve znění vyhlášky č. 467/1992 Sb., a kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení
část č. 151 (30. 3. 2004)

118. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2002 (ve srovnání s rokem 2001) /sněmovní tisk 421/
část č. 258 (1. 4. 2004)

48. schůze (11. - 27. 10. 2005)

15. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 744/ - druhé čtení
část č. 73 (13. 10. 2005)

16. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 746/ - druhé čtení
část č. 77 (13. 10. 2005)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

část č. 454 (14. 12. 2005)

27. Návrh poslanců Anny Čurdové, Jitky Kupčové, Taťány Fischerové, Kateřiny Dostálové, Lucie Talmanové, Kateřiny Konečné, Zdeňka Jičínského, Vladimíra Doležala, Pavla Svobody, Vlastimila Ostrého a Vladimíra Koníčka na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 969/ - druhé čtení
část č. 335 (8. 12. 2005)

31. Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1005/ - druhé čtení
část č. 371 (8. 12. 2005)

160. Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1005/ - třetí čtení
část č. 649 (21. 12. 2005)

52. schůze (17. 1. 2006)

1. Návrh na odvolání ředitelky Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 9 (17. 1. 2006)

55. schůze (18. 4. - 9. 5. 2006)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - druhé čtení
části č. 48-50 (19. 4. 2006)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - třetí čtení
části č. 202-203 (26. 4. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP