Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jitka Vojtilová

Schůze: 10, 14, 16, 20, 22, 23, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 51, 53, 54, 55

10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)

46. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 151/ - prvé čtení
část č. 180 (26. 2. 2003)

14. schůze (8. - 30. 4. 2003)

28. Návrh poslanců Václava Exnera, Stanislava Grospiče a Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 230/ - prvé čtení
části č. 128-129 (11. 4. 2003)

16. schůze (13. 5. - 10. 6. 2003)

30. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Svatopluka Karáska, Evžena Snítilého a Petra Bratského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu /sněmovní tisk 281/ - prvé čtení
část č. 145 (16. 5. 2003)

20. schůze (23. - 26. 9. 2003)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 391/ - druhé čtení
část č. 55 (24. 9. 2003)

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ - druhé čtení
část č. 184 (22. 10. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 460/ - druhé čtení
část č. 47 (26. 11. 2003)

30. schůze (23. 3. - 22. 4. 2004)

11. Vládní návrh zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 527/ - druhé čtení
část č. 30 (24. 3. 2004)

35. schůze (21. - 24. 9. 2004)

část č. 4 (21. 9. 2004), část č. 42 (22. 9. 2004)

4. Vládní návrh zákona o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 684/ - druhé čtení
část č. 13 (21. 9. 2004)

88. Vládní návrh zákona o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 684/ - třetí čtení
část č. 157 (24. 9. 2004)

36. schůze (12. - 21. 10. 2004)

část č. 3 (12. 10. 2004), část č. 123 (15. 10. 2004)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 787/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 130 (15. 10. 2004)

37. schůze (2. - 5. 11. 2004)

část č. 57 (3. 11. 2004)

23. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 677/ - prvé čtení
část č. 151 (4. 11. 2004)

47. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Anny Čurdové a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 658/ - třetí čtení
část č. 59 (3. 11. 2004)

38. schůze (23. - 26. 11. 2004)

část č. 2 (23. 11. 2004)

6. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 774/ - druhé čtení
část č. 27 (23. 11. 2004)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce /sněmovní tisk 686/ - druhé čtení
část č. 137 (25. 11. 2004)

39. schůze (14. - 17. 12. 2004)

část č. 2 (14. 12. 2004), část č. 57 (15. 12. 2004)

69. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 787/ - třetí čtení
část č. 166 (17. 12. 2004)

70. Zpráva o činnosti dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy České republiky
část č. 99 (16. 12. 2004)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

část č. 7, část č. 9 (8. 2. 2005), část č. 385 (24. 2. 2005)

3. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Anny Čurdové a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 658/ - druhé čtení
část č. 28 (8. 2. 2005)

6. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 677/ - druhé čtení
část č. 65 (9. 2. 2005)

9. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Marie Rusové a Hany Orgoníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 725/ - druhé čtení
část č. 69 (9. 2. 2005)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti /sněmovní tisk 877/ - prvé čtení
část č. 57 (9. 2. 2005)

98. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Anny Čurdové a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 658/ - třetí čtení
část č. 200 (16. 2. 2005)

101. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 677/ - třetí čtení
část č. 201 (16. 2. 2005)

104. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Marie Rusové a Hany Orgoníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 725/ - třetí čtení
části č. 204-205 (16. 2. 2005)

42. schůze (22. 3. - 1. 4. 2005)

část č. 2 (22. 3. 2005)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 786/ - druhé čtení
část č. 20 (22. 3. 2005)

44. schůze (3. - 18. 5. 2005)

část č. 2 (3. 5. 2005)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

části č. 503-504 (15. 12. 2005)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1128/ - druhé čtení
část č. 62 (23. 11. 2005)

14. Vládní návrh zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1102/ - druhé čtení
část č. 308 (7. 12. 2005)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1103/ - druhé čtení
část č. 314 (7. 12. 2005)

18. Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1076/ - druhé čtení
část č. 407 (9. 12. 2005)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 975/ - druhé čtení
část č. 478 (14. 12. 2005)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - druhé čtení
část č. 367 (8. 12. 2005)

143. Vládní návrh zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1102/ - třetí čtení
část č. 615, části č. 617-621 (21. 12. 2005)

144. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1103/ - třetí čtení
část č. 622 (21. 12. 2005)

147. Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1076/ - třetí čtení
část č. 628 (21. 12. 2005)

53. schůze (24. 1. - 10. 2. 2006)

část č. 2 (24. 1. 2006), části č. 280-281 (3. 2. 2006)

30. Vládní návrh zákoníku práce /sněmovní tisk 1153/ - druhé čtení
část č. 161, část č. 178, část č. 180 (31. 1. 2006)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce /sněmovní tisk 1154/ - druhé čtení
část č. 182 (31. 1. 2006)

78. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Antonína Zralého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 985/ - prvé čtení
část č. 340 (7. 2. 2006)

79. Návrh poslanců Antonína Zralého, Miroslava Grebeníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 986/ - prvé čtení
část č. 430 (9. 2. 2006)

148. Vládní návrh zákoníku práce /sněmovní tisk 1153/ - třetí čtení
části č. 351-361 (8. 2. 2006)

149. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce /sněmovní tisk 1154/ - třetí čtení
části č. 367-369 (8. 2. 2006)

54. schůze (7. - 21. 3. 2006)

část č. 152 (14. 3. 2006)

43. Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 964/ - druhé čtení
část č. 15 (7. 3. 2006)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1191/ - druhé čtení
část č. 38 (8. 3. 2006)

55. schůze (18. 4. - 9. 5. 2006)

43. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Antonína Zralého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 985/ - druhé čtení
část č. 47 (19. 4. 2006)

44. Návrh poslanců Antonína Zralého, Miroslava Grebeníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 986/ - druhé čtení
část č. 47 (19. 4. 2006)

88. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Antonína Zralého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 985/ - třetí čtení
část č. 199 (26. 4. 2006)

89. Návrh poslanců Antonína Zralého, Miroslava Grebeníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 986/ - třetí čtení
část č. 201 (26. 4. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP