Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miroslav Pátek

Schůze: 23, 27, 37, 38, 39, 41, 48, 51, 53, 54

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

část č. 5, část č. 11 (25. 11. 2003)

7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 460/ - druhé čtení
část č. 48 (26. 11. 2003)

43. Návrh poslanců Hany Marvanové, Evy Novákové, Jana Klase, Stanislava Křečka, Karla Kühnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 388/ - prvé čtení
část č. 241, část č. 247, část č. 254 (4. 12. 2003)

27. schůze (10. 2. - 23. 3. 2004)

část č. 4 (10. 2. 2004)

37. schůze (2. - 5. 11. 2004)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 747/ - druhé čtení
část č. 128 (4. 11. 2004)

24. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 708/ - prvé čtení
části č. 152-154 (4. 11. 2004)

38. schůze (23. - 26. 11. 2004)

17. Návrh poslanců Taťány Fischerové a dalších na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 650/ - druhé čtení
část č. 114 (25. 11. 2004)

39. schůze (14. - 17. 12. 2004)

51. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 774/ - třetí čtení
část č. 59 (15. 12. 2004)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

10. Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/ - druhé čtení
část č. 70 (9. 2. 2005)

48. schůze (11. - 27. 10. 2005)

část č. 4, část č. 12 (11. 10. 2005)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1128/ - druhé čtení
část č. 65 (23. 11. 2005)

53. schůze (24. 1. - 10. 2. 2006)

část č. 3 (24. 1. 2006)

54. schůze (7. - 21. 3. 2006)

část č. 29 (8. 3. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP