Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ladislav Urban

Schůze: 6, 8, 10, 13, 18, 20, 22, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 51, 53, 54, 55

6. schůze (8. - 22. 10. 2002)

76. Ústní interpelace
část č. 121 (10. 10. 2002)

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

34. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení
část č. 213 (11. 12. 2002)

10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)

47. Návrh poslance Michala Krause na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 153/ - prvé čtení
část č. 168 (25. 2. 2003)

49. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií /sněmovní tisk 161/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 171 (25. 2. 2003)

13. schůze (2. 4. 2003)

1. Návrh na odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 27, část č. 35 (2. 4. 2003)

18. schůze (24. 6. - 8. 7. 2003)

6. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií /sněmovní tisk 161/ - druhé čtení
části č. 14-15 (24. 6. 2003)

66. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií /sněmovní tisk 161/ - třetí čtení
část č. 184 (1. 7. 2003)

117. Ústní interpelace
část č. 118 (26. 6. 2003)

20. schůze (23. - 26. 9. 2003)

47. Ústní interpelace
části č. 103-104 (25. 9. 2003)

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

část č. 412 (31. 10. 2003)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 345/ - druhé čtení
část č. 16 (14. 10. 2003)

189. Vládní návrh zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 451/ - druhé čtení
část č. 318 (29. 10. 2003)

27. schůze (10. 2. - 23. 3. 2004)

53. Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 529/ - prvé čtení
část č. 98 (12. 2. 2004), část č. 129 (13. 2. 2004)

54. Vládní návrh zákona o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 530/ - prvé čtení
část č. 222 (18. 2. 2004)

31. schůze (4. - 13. 5. 2004)

6. Vládní návrh zákona o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 530/ - druhé čtení
část č. 13 (4. 5. 2004)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 641/ - prvé čtení
část č. 44 (5. 5. 2004)

46. Vládní návrh zákona o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 530/ - třetí čtení
část č. 151 (11. 5. 2004)

33. schůze (15. 6. - 1. 7. 2004)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - druhé čtení
část č. 197 (23. 6. 2004)

35. schůze (21. - 24. 9. 2004)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 641/ - druhé čtení
část č. 71 (22. 9. 2004)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - druhé čtení
část č. 51, část č. 57 (22. 9. 2004)

31. Vládní návrh zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 637/ - druhé čtení
části č. 94-95 (22. 9. 2004)

36. schůze (12. - 21. 10. 2004)

72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - třetí čtení
část č. 136, část č. 140 (15. 10. 2004)

37. schůze (2. - 5. 11. 2004)

76. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2003 /sněmovní tisk 726/
části č. 189-190 (5. 11. 2004)

38. schůze (23. - 26. 11. 2004)

6. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 774/ - druhé čtení
část č. 25 (23. 11. 2004)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

11. Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 529/ - druhé čtení
části č. 158-159 (11. 2. 2005)

106. Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 529/ - třetí čtení
část č. 346 (23. 2. 2005)

42. schůze (22. 3. - 1. 4. 2005)

58. Zpráva o zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human
část č. 158, část č. 161 (31. 3. 2005)

61. Ústní interpelace
část č. 114 (24. 3. 2005)

44. schůze (3. - 18. 5. 2005)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 833/ - druhé čtení
část č. 122 (10. 5. 2005)

45. schůze (14. 6. - 1. 7. 2005)

138. Ústní interpelace
část č. 100 (16. 6. 2005)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

část č. 140 (29. 11. 2005), část č. 423 (13. 12. 2005)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1128/ - druhé čtení
část č. 62 (23. 11. 2005)

53. schůze (24. 1. - 10. 2. 2006)

45. Vládní návrh zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) /sněmovní tisk 1114/ - druhé čtení
část č. 95 (26. 1. 2006)

77. Návrh poslanců Ladislava Urbana, Ladislava Býčka, Marty Bayerové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Třešňáka, Václava Votavy a Antonína Zralého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 981/ - prvé čtení
část č. 333, část č. 337 (7. 2. 2006)

214. Ústní interpelace
části č. 115-116 (26. 1. 2006), část č. 265 (2. 2. 2006), část č. 421 (9. 2. 2006)

54. schůze (7. - 21. 3. 2006)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1191/ - druhé čtení
část č. 37 (8. 3. 2006)

164. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2004 /sněmovní tisk 1037/
část č. 293 (17. 3. 2006)

165. Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 6. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický vývoj v letech 2005 až 2007 /sněmovní tisk 1038/
část č. 294 (17. 3. 2006)

55. schůze (18. 4. - 9. 5. 2006)

42. Návrh poslanců Ladislava Urbana, Ladislava Býčka, Marty Bayerové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Třešňáka, Václava Votavy a Antonína Zralého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 981/ - druhé čtení
část č. 28 (18. 4. 2006), část č. 44, část č. 46 (19. 4. 2006)

119. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 118 (20. 4. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP