S t a n o v i s k o
vlády k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a
o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/1991 Sb.
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 1022)


Vláda na jednání své schůze dne 12. září 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1022), a vyslovila s tímto návrhem n e s o u h l a s.

Korespondenční forma voleb pro občany žijící v zahraničí by měla své výhody, avšak pouze v případě, že by byla jedinou alternativou; předložený návrh zákona však ponechává současně i volbu na zastupitelských úřadech, což by nepochybně znamenalo podstatné zvýšení nákladů na volby v zahraničí a vzhledem k tomu, že se volič, zapsaný v soupisu osob hlasujících korespondenční volbou, může, ve smyslu ustanovení § 19b odst. 3 předloženého návrhu zákona dodatečně rozhodnout, že bude hlasovat na zastupitelském úřadu, zvyšuje se též riziko duplicit a jiných zkreslení výsledků hlasování.

Předložený návrh zákona není v souladu s čl. 18 odst. 2 Ústavy České republiky, který, mimo jiné, zakotvuje princip tajného hlasování a nezajišťuje ani, aby hlasovací lístek odesílal, popřípadě úpravy v něm provedl, pouze volič.

Lhůty, obsažené v předloženém návrhu zákona a týkající se organizačně technického zajištění voleb voliči v zahraničí, neodpovídají reálným možnostem doručování v některých státech; to se týká zejména doručování hlasovacích lístků, neboť jestliže mohou být definitivní hlasovací lístky k dispozici 30 dnů před volbami (§ 33 odst. 7 předloženého návrhu zákona) a volič v zahraničí je má dostat 20 dnů před volbami, je zbývajících 10 dnů, určených na přípravu zásilky a na její doručení voliči, nedostatečných.

Kromě toho předložený návrh zákona obsahuje též četné legislativně technické nedostatky, například nereaguje na zákon o hlavním městě Praze a zejména na zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, upravující trvalý pobyt státních občanů na území České republiky, i když bydlí v cizině.

Vláda se rovněž neztotožňuje s návrhem novely zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a zejména s odůvodněním tohoto návrhu.

Uplatnění korespondenční formy hlasování doporučuje vláda zvážit až v souvislosti s přípravou nové právní úpravy voleb do Parlamentu České republiky, například zpracování volebního kodexu.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP