(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, polední přestávka nám vypršela, budeme projednávat poslední bod jednání 50. schůze Poslanecké sněmovny, kterým je

 

6.
Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování
Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen
/sněmovní tisk 1229/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali ministr obrany Jaroslav Tvrdík a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost Petr Nečas. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1229/7.

Než otevřu rozpravu, chtěl bych omluvit ministra financí Jiřího Rusnoka, který předkládá návrhy v Senátu.

Nyní otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první vystoupí ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Vážený předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, při posledních projednáváních tohoto bodu jsem měl příležitost podrobně vás seznámit s průběhem a výsledky kontraktačních jednání o nákupu 24 víceúčelových nadzvukových letadel JAS 39 Gripen. Zdůrazním proto jen několik podstatných skutečností.

První skutečnost. Žádám vás, abyste nepropadli pocitu, že budete nyní hlasovat jen o financování nákupu nadzvukových letadel a několika nepřímých novelách zákonů. Pravdou je, že budete hlasovat o úrovni zajištění vzdušného prostoru naší země, o našich schopnostech reagovat na asymetrické hrozby, které přináší začátek 21. století. Neříkám, že je to jednoduché rozhodnutí. Proto vás již rok seznamujeme nejdříve s výběrovým řízením a následně i s kontraktačním jednáním. Právě proto jsme se snažili být maximálně transparentní a maximálně vstřícní.

Dnes, v době vašeho rozhodování, máte před sebou všechny rozhodující části informační mozaiky. Máte podrobnou zprávu o stavu a alternativách ochrany našeho vzdušného prostoru, máte text kontraktů a možnost seznámit se se všemi jeho částmi, včetně podrobné zprávy o průběhu a výsledcích kontraktačních jednání. Máte vojenskou strategii jako základní koncepční materiál a máte možnost nahlédnout do stovek stránek koncepce profesionalizace Armády České republiky či do jejího střednědobého plánu. Měli jste možnost účastnit se řady seminářů a konferencí a přesvědčit se tak o velmi důsledném a systémovém přístupu k nákupu nadzvukových stíhacích letounů.

Dokazovali jsme sami sobě, ale i vám, že tato letadla a schopnosti, které přinášejí, jsou nedílnou součástí reformy Armády České republiky, nedílnou součástí námi deklarované armády - malé, mobilní, moderní a mladé, zejména myšlením.

Druhá skutečnost. Říkám otevřeně, že nejsem zrovna nadšený z toho, že o tak důležité otázce jednáme již v rámci předvolební kampaně. Otevřeným kritikům této časové souvislosti chci jasně zdůraznit dvě hlavní věci. Především - kontrakt nespadl z čistého nebe, ale je výsledkem několikaletého úsilí. Byla to právě pravicová vláda, která již v roce 1997 odpovídajícím a korektním způsobem odrazila diskuse o náhradě zastaralé a neodpovídající ruské nadzvukové techniky za techniku novou, za nové schopnosti. Souhlasila tehdy se záměrem nákupu nadzvukových letadel a uložila předložit návrh příslušných kritérií a postupu výběru dodavatele. To, že dnes projednáváme nákup, je logickým výsledkem tohoto procesu, ve kterém současná vláda na sebe převzala zodpovědnost za zajištění obranyschopnosti naší země.

Dovolte mi související poznámku. Sejme z nás tuto odpovědnost očekávané členství Slovenska v Severoatlantické alianci nebo snad fakt, že některé z nových členských zemí, které hodláme přijmout, nemají nadzvukové letectvo? Odpověď je jednoznačná: Nesejme. Pokud bychom tomuto pokušení podlehli, pak budeme my sami tím, kdo přispěje k erozi základních principů Severoatlantické aliance a kdo přispěje k vytvoření šedých zón uvnitř samotné aliance. Přispějeme k tomu, že bude víc těch, kdo budou bezpečnost přijímat, a méně těch, kdo ji budou schopni poskytovat.

Zpět k časovým souvislostem. Z toho, co jsem uvedl, vyplývá, že výběr nadzvukových letadel, dojednání kontraktů a operační nasazení spolu s výcvikem pilotů je dlouhodobým procesem. Dovolte mi připomenout fakta. První rozhodnutí bylo učiněno v roce 1997. Tendr byl vyhlášen v roce 2000.

(V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře, já bych chtěl skutečně požádat o zachování slušnosti a klidu ve sněmovně. Pan poslanec Volák, pan poslanec Cyril Svoboda… Pokud vás nezajímá výstup pana ministra obrany, můžete si povídat v kuloárech. Ale i na levé straně - poslanecký klub ČSSD.

Prosím, pane ministře, můžete pokračovat.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: (Po chvíli mlčení:) Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, národní zájmy nezajistíte tím, že si takovéto heslo vytisknete na předvolební plakáty. Jestli národní zájmy volíte, pak to naplňte konkrétním obsahem. Ochrana vzdušného prostoru České republiky, zvýšení obranyschopnosti České republiky a posílení schopnosti aliance je národním zájmem.

Necítím potřebu v této Poslanecké sněmovně v tuto chvíli dál hovořit. Pozornost, která mi je věnována, není skutečně důstojná tohoto tématu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: I já vám děkuji, pane ministře. Do rozpravy jsou písemně přihlášeni pan poslanec Karel Vymětal a pan poslanec Miroslav Ransdorf. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, nehodlám přednášet žádný dlouhý projev. Necelé tři minutky mi budou stačit.

Chtěl bych jen připomenout, že když jsme v této Poslanecké sněmovně projednávali různé programy privatizace, vždy poslanci za Komunistickou stranu Čech a Moravy žádali, aby alespoň jedna obecná banka zůstala v rukou státu. Na tento požadavek byly všechny vlády hluché a hluchá byla i sněmovna. Teď vláda k profinancování stíhaček ji potřebuje, a nemá ji. Chce se mi říci: Vážená vládo, měla jsi poslouchat hlas komunistů. Teď chce vláda kvůli chtíčům na stíhačky zlikvidovat Českou exportní banku, která byla zákonem zřízena ke státní podpoře vývozu celého českého hospodářství. Považuji to za nehoráznost.

Pro vládu jsou důležitější stíhačky než ekonomika státu. Je to pozoruhodný přístup vlády České strany sociálně demokratické vzhledem k jejímu programu a mnoha různým prohlášením. Na druhé straně tento přístup vlády z historického pohledu nepřekvapuje u evropské sociální demokracie, do níž se Česká strana sociálně demokratická hlásí. Války a kanóny jsou pro ni důležitější než ekonomika a sociální problematika, i když hlásá pravý opak.

Dámy a pánové, Poslanecká sněmovna se připravuje přijmout významné rozhodnutí, za které již neponese odpovědnost, protože končí své volební období.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP