(16.40 hodin)
(pokračuje L. Ježek)

Jde o tyto politické strany a politická hnutí (jejich seznam je uveden v usnesení).

IV. Konstatuje, že následující politické strany a politická hnutí, které nepředložily výroční finanční zprávy za rok 2001, jsou navrženy na zrušení, avšak návrh výmazu nebyl dosud předložen, nebo jsou v likvidaci. Jejich seznam je uveden v usnesení.

B. K výročním finančním zprávám politických stran a hnutí za rok 1998, 1999 a 2000 doplnění:

I. Konstatuje, že výroční finanční zprávy předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, v platném znění, jsou po doplnění úplné. Rok 1998 (jejich seznam je uveden v usnesení), rok 1999 (jejich seznam je uveden v usnesení), rok 2000 (jejich seznam je uveden v usnesení).

II. Konstatuje, že výroční finanční zprávy předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, v platném znění, byly doplněny a jsou i po doplnění neúplné. Rok 1998 (jejich seznam je uveden v usnesení), rok 1999 (jejich seznam je uveden v usnesení), rok 2000 (jejich seznam je uveden v usnesení rozpočtového výboru).

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, všeobecnou rozpravu uzavírám a zahajuji podrobnou rozpravu k uvedenému usnesení a opět se táži, kdo se do ní hlásí. Nikdo se nehlásí. Tuto rozpravu končím.

Budeme tedy hlasovat o usnesení rozpočtového výboru, které jste obdrželi dnes po 14. hodině všichni na lavice, sněmovní tisk 636. Toto usnesení je rozsáhlé, tak jak je předložil zpravodaj výboru. Nebudu je znovu opakovat. Budeme hlasovat ve smyslu tohoto navrženého usnesení, jak zaznělo od zpravodaje pana poslance Ježka.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 315 z přítomných 148 poslanců pro 127, proti jeden. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s usnesením sněmovna vyslovila souhlas.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, tím jsme vyčerpali možný program dnešního jednacího dne. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do úterý do 10. hodiny ranní, kdy nejprve zahájíme svolanou 50. schůzi Poslanecké sněmovny, která bude po zahájení přerušena a budou pokračovat písemné interpelace na členy vlády. Poté je zařazen pevný bod "platy státních zástupců", poté opět tuto schůzi přerušíme a budeme pokračovat ve vložené 50. schůzi, kterou opět přerušíme ve 14 hodin, kdy bude plnění programového prohlášení vlády. Další program upřesníme při jednání v úterý.

Přeji vám krásný víkend a hodně elánu do volební kampaně.

 

(Schůze přerušena v 16.45 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP