(Jednání pokračovalo ve 14.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, polední přestávka nám vypršela.

Před malou chvilkou skončila porada vedení Poslanecké sněmovny s předsedy poslaneckých klubů a dovolte, abych vám sdělil, jak budeme pokračovat v dnešním jednání a jak budeme pokračovat příští týden.

V prvé řadě po polední přestávce budeme rozhodovat o revokaci usnesení Poslanecké sněmovny, kterým jsme zařadili na jednání zítřejšího dne zákon vrácený prezidentem republiky o Českém rozhlasu. Poté budeme projednávat návrhy zpráv, které jsou v oddílu "Zprávy, návrhy a další body", a to nejprve o činnosti veřejného ochránce práv - bod 98, poté o hospodaření České národní banky - bod 91. Po těchto dvou zprávách budeme pokračovat ve třetích čteních zákonů, to jsou body 70, 74, 79, 52, 81, pokud bude 16.15 hodin body 82 a 85. Ostatní body naší schůze nám zbudou na projednání v příštím týdnu, a to 7. 5. a 9. 5., ať už vrácené návrhy zákonů ze Senátu nebo i zákon vrácený prezidentem republiky, a samozřejmě i body, které jsou ve vložené 50. schůzi, na kterou jste již všichni obdrželi pozvánku.

Já si dovolím zahájit prvé hlasování po polední přestávce o revokaci usnesení na zařazení bodu 107 na zítřejší den, návrh zákona o Českém rozhlase, který vrátil prezident republiky, abychom tento bod zařadili mezi ostatní návrhy, které vrátil Senát a současně prezident republiky.

Žádám vás všechny, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, protože jsem vás odhlásil. Prosím všechny zúčastněné kolegyně a kolegy, kteří jsou v kuloárech Poslanecké sněmovny, aby se dostavili do jednacího sálu.

 

Ještě jednou opakuji: hlasujeme o revokaci usnesení o zařazení bodu č. 107 na zítřek, 4. 5.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 266 z přítomných 119 poslanců pro 112, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o zařazení těchto bodů: č. 107, vrácený prezidentem republiky, a bodů, které vrátil Senát - finanční arbitráž, advokacie, trestní řád a holocaust - na čtvrtek 9. 5.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 267 z přítomných 134 poslanců pro 118, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Přistoupíme k projednání bodu č. 98. (Námitky, bušení do lavic.) S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl ještě jeden procedurální návrh. Chtěl bych požádat o pevné zařazení bodu 90, což je volba členů dozorčí rady Pozemkového fondu ČR, a to na úterý 7. května jako poslední bod dopolední části jednání sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane předsedo, to je bod 90 - volba členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky, to znamená na čtvrtek 9. května. (Poslanec Vidím nesouhlasí.) Na úterý 7. května před polední přestávkou. Takže máme ještě jeden procedurální návrh.

 

Budeme hlasovat o zařazení bodu 90, Návrh na volbu členů dozorčí rady Pozemkového fondu ČR, na úterý 7. května před polední přestávkou.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 268 z přítomných 139 poslanců pro 124, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Dovolte, abych otevřel bod číslo

 

98.
Souhrnná zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2001
/sněmovní tisk 1288/

***
Přihlásit/registrovat se do ISP