(12.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, myslel jsem, že budeme projednávat materiál o úvěru na financování nákupu gripenů, ale místo toho se celá obecná rozprava vede o obraně vzdušného prostoru a jejím řešení. Prosím, nejsem voják. Já si dovolím říci několik slov k doprovodným programům offsetovým. Také v této věci tady bylo již hodně řečí proneseno.

Offsetové programy jsou vlastně koncipovány proto, že Česká republika hodlá zatím nakoupit velkou zakázku ze zahraničí, takže by měly nahradit úbytek možností ekonomiky České republiky, která přijde o svůj potenciál tímto nákupem ze zahraničí. Bylo zde řečeno, že offsetové programy mají mít hodnotu kolem 82 miliard, a bylo tady také řečeno - zatím nepřesně, já bych si to dovolil upřesnit, oni to mají odborníci přesně spočítáno -, že offsetové programy by měly přinést 3700 nových pracovních míst a stabilizovaných současných pracovních míst, to znamená nejen nových pracovních míst. Můj předřečník řekl, že v půlmiliardové armádě nezaměstnaných to mnoho neznamená. Někdo může říci, že to, co říkám, je demagogie. Já se pokusím na konci vysvětlit, že to demagogie není.

Pokud jde o Moravskoslezský kraj, jak říkal kolega Kořistka, vláda uznala, že je třeba posílit jeho ekonomiku, a v rámci offsetových programů má jít do tohoto kraje dokonce 27 % investic. Zatím je jasná jedna investice, kde už snad byla podepsána i smlouva. Je to nová hala na letišti v Mošnově, kde se mají opravovat a udržovat airbusy. Pominu to, že to bude technicky zřejmě velice zajímavá stavba, protože tak technicky rozsáhlá stavba na jedněch nosnících bude zřejmě unikátní. Co je zajímavé u této stavby, je to, že se u tohoto offsetového programu plánuje, že ve třetím roce existence má zaměstnávat 200 pracovníků. Pan kolega Kořistka zde hovořil o tom - a je to pravda - že v Moravskoslezském kraji je 95 tisíc nezaměstnaných. Tato významná investice zcela určitě Moravskoslezskému kraji pomůže razantním způsobem řešit situaci. Já jsem přesvědčen o tom, že je docela reálné nebezpečí, že dokonce těch 200 pracovníků nebude ani z Moravskoslezského kraje, protože bude třeba tam zaměstnat špičkové odborníky, protože tam bude zcela určitě high technology. Je možné, že si těch 200 pracovníků investor doveze ze zahraničí. O to více a razantněji zřejmě bude řešena nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji.

Teď bych měl vyvrátit to, že je to demagogie. Dámy a pánové, já jsem se zúčastnil konference na Ministerstvu obrany k offsetovým programům, kterou svolal ministr obrany Tvrdík a ministr průmyslu a obchodu Grégr. - Ani jeden z těchto ministrů se nezúčastnil. To bylo pro mne zajímavé zjištění. - V této souvislosti jsem se zeptal, zda by mi někdo odpověděl na otázku, jaká je vazba mezi offsetovými programy a zákonem o investičních pobídkách. Odpověděl mi vrchní ředitel Ministerstva průmyslu pan Jarabica, že samozřejmě program investičních pobídek pro tyto programy bude platit také.

Byl bych rád, kdybychom si uvědomili, že v rámci offsetových programů jako ve vyrovnání nákupu gripenů sem přijdou investoři, kteří mají vyrovnat tuto velkou zakázku do zahraničí, a Česká republika jim poskytne území připravené inženýrskými sítěmi, za tvorbu každého pracovního místa peníze, dostanou daňové prázdniny, neboli Česká republika si to zaplatí ještě jednou. Tomu říkáme pomoc a vyrovnání za tuto velkou zakázku. To, dámy a pánové, není demagogie. To jsou offsetové programy, které České republice nepomohou k ničemu.

Nebudu se šířit o tom, že na této konferenci vystoupil generální ředitel Jihlavanu a vysvětlil na konkrétním předoffsetovém programu, který jede, jak je možné, aby tento ofsetový program přivedl český podnik k bankrotu. Koneckonců se můžete účastníků zeptat.

Byl bych rád, abychom si tyto záležitosti uvědomili při rozhodování o tomto materiálu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. To byla poslední písemná přihláška do obecné rozpravy. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Tešnar.

 

Poslanec Dušan Tešnar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rovněž jsem se zúčastnil této konference, o které mluvil můj předřečník. Byl tam rovněž Martin Starec. Bylo vysvětleno panem ředitelem Jarabicou, že investiční pobídky se počítají z metodiky přidané hodnoty, takže co nám tady vykládal pan poslanec Vymětal, není tak docela košer.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? S faktickou poznámkou pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Chtěl bych jen krátce reagovat na to, co říkal kolega Tešnar. Ptal jsem se, jestli se bude vztahovat zákon o investičních pobídkách na tyto offsetové programy. Bylo mi odpovězeno, že ano. Zákon je zákon, ten říká jasně, co je investiční pobídka, takže - nemaťme pojmy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: S faktickou poznámkou pan poslanec Tešnar.

 

Poslanec Dušan Tešnar: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si reagovat. Poprosil bych vaším prostřednictvím kolegu Karla Vymětala, aby si trochu doplnil vzdělání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Vymětal slyšel vaši poznámku. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a předám slovo panu ministrovi k závěrečnému slovu. Chtěl bych všechny upozornit, že po závěrečném slově přeruším projednávání tohoto bodu. Bude svolán organizační výbor a hlasování o návrzích na zamítnutí proběhne až po polední přestávce. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, pro tuto debatu je charakteristické to, že to není debata, ale že jsou to jednostranné monology. Pro tuto debatu je charakteristické to, že jsme slyšeli při prvním čtení stejné argumenty jako při druhém čtení a pravděpodobně stejné argumenty uslyšíme i při třetím čtení, přestože se nám v průběhu posledních měsíců podařilo řadu věcí objasnit pro ty, kdo chtěli naslouchat. Pro tuto debatu je určitě zajímavé, že projev zpravodaje v rámci jeho osobního názoru trval delší dobu než diskuse ve výboru pro obranu a bezpečnost. Škoda, že se nikdo ze zde diskutujících poslanců neobtěžoval přečíst si materiály, které jsme Poslanecké sněmovně postupně nabídli, to znamená zprávu o zabezpečení vzdušného prostoru, smluvní vztahy, přílohy smluvních vztahů a řadu dalších dokumentů.

V průběhu vyjednávacího procesu jsme se pokusili být bezprecedentně vstřícní, poslancům jsme dávali všechny materiály, jak je průběžně jednotlivé týmy dopracovávaly. K vyjednávacímu procesu jsme Poslanecké sněmovně i Senátu nabídli možnost účasti celkem na čtyřech konferencích včetně závěrečného semináře. Všech konferencí dohromady se zúčastnilo celkem šest poslanců, závěrečného semináře tři poslanci a zprávu o zabezpečení vzdušného prostoru si do dnešního dne neprostudovalo více než 20 poslanců.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP