(18.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Kolegyně a kolegové, proběhla podrobná rozprava ve druhém čtení tohoto návrhu zákona, ve kterém padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona, tedy návrhu, o kterém rozhodneme v hlasování.

Prosím všechny, kteří přišli, aby se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 45. Kdo je pro to, předložený návrh zamítnout? Kdo je proti?

Z přítomných 138 pro 68, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Vzhledem k těsnému výsledku hlasování ponechám čas pro přezkoumání výsledku hlasování. Ukončili jsme tím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Vážené kolegyně a kolegové, je 18.42, před sebou máme další návrhy zákonů, které považuji za poměrně komplikované, a tudíž je nepravděpodobné, že by se nám podařilo jejich projednávání ukončit ještě do 19 hodin. Proto končím dnešní jednání schůze Poslanecké sněmovny. Uvidíme se zítra v 9 hodin ráno.

 

(Jednání skončilo v 18.43 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP