Stenografický zápis 49. schůze, 25. dubna 2002


(Schůze zahájena v 9:05 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus


17. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon) /sněmovní tisk 1150/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání bylo přerušeno v 10.10 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 10.20 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Karel Kühnl
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 10.23 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 10.38 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Petr Mareš


18. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Michaely Šojdrové, Petra Mareše, Petra Plevy, Václava Brouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 947/ - druhé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Václav Pícl
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Pavel Suchánek
Poslankyně Alena Svobodová
Poslankyně Michaela Šojdrová
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová


19. Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím a o změně některých dalších zákonů (zákon o právu shromažďovacím) /sněmovní tisk 1163/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec František Pejřil
Poslanec Václav Exner
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vojtěch Filip


20. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Pavla Severy, Tomáše Kladívka, Miloše Titze, Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1179/ - druhé čtení

Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Radim Turek
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Radim Turek
Poslanec Jan Vidím


21. Návrh poslanců Toma Zajíčka, Pavla Peška a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1181/ - druhé čtení

Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Petr Hort
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Petr Hort
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Tom Zajíček


22. Návrh poslanců Václava Grünera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1202/ - druhé čtení

Poslanec Václav Grüner
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Petr Hort
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Václav Grüner


88. Návrh na volbu kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Jan Vidím


89. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 12.42 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


89. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Jan Vidím


88. Návrh na volbu kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředseda PSP František Brožík


23. Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1185/ - druhé čtení

Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vilém Holáň


24. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 1189/ - druhé čtení

Senátor Jiří Stodůlka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Exner
Senátor Jiří Stodůlka


25. Návrh poslanců Jana Bláhy a Evžena Snítilého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 1200/ - druhé čtení

Poslanec Jan Bláha
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Zuzka Rujbrová


26. Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění přepisů pozdějších /sněmovní tisk 1203/ - druhé čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Petr Koháček


28. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona /sněmovní tisk 1230/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 15.50 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


105. Ústní interpelace

Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 16.42 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Pavel Hojda
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Pavel Hojda
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 18.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP