(16.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Jestli to opravdu v této sněmovně nikomu nevadí a nebude alespoň takový krok, který tady podnikl předtím Jaroslav Palas, tak nezbývá nic jiného, než prohlásit, že klub KSČM pro takovýto zákon nemůže zásadně hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ještě nějaké klubové stanovisko? Není. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1157, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 483. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro 94, proti 65. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych nyní ještě předtím, než přistoupíme k dalšímu plánovanému bodu našeho programu, požádal o 20 minut na jednání poslaneckého klubu sociální demokracie.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Během 20 minut bude vysušeno hlasovací zařízení, takže se budu moci řídit také podle krabičky, kterou mám před sebou. Vyhlašuji přestávku do 16.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.12 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP