Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
21. března 2002 v 9.02 hodin

Přítomno: 152 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane premiére, vážení členové vlády, zahajuji sedmý jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá nebo má vydánu náhradní kartu.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Jan Bláha - zdravotní důvody, Brtnický Jiří - zdravotní důvody, Čelišová Květoslava - nemoc, Čevela Rostislav - lázeňská léčba, Mandík Josef - hospitalizace, Mihaličková Monika - zdravotní důvody, Matějů Petr - zahraniční pracovní cesta, Paulík Vladimír - vážné rodinné důvody, Zahradil Jan - zasedání Konventu Evropské unie v Bruselu, Kupčová Jitka, Navarová Světlana, Němec Pavel, Zuna Milan - pracovní cesta ÚPV do Velké Británie, a poslanci a poslankyně Ekert Milan, Jičínský Zdeněk, Nájemník Václav, Nedvědová Veronika, Parkanová Vlasta, Pešek Pavel a Svobodová Alena - zahraniční pracovní cesta, zasedání Meziparlamentní unie v Maroku.

Z vlády je na dnešek omluven pan ministr Pavel Dostál - pracovní cesta do USA, pan ministr Jan Fencl - účast na fóru ministrů zemědělství k rozšíření Evropské unie v Chorvatsku, pan ministr Jan Kavan - pracovní cesta do Peru, Mexika a Texasu, pan ministr Kužvart Miloš - neodkladné pracovní cesty a účast na setkání ministrů životního prostředí Visegrádské skupiny v Maďarsku, pan místopředseda Rychetský Pavel - účast na 15. schůzi Senátu.

Prvním bodem dnešního jednání je bod 144. - odpovědi členů vlády na písemné interpelace.

Znovu všem klubům připomínám, že dnešní odpolední jednání bude probíhat až do 17 hodin, protože nejsou žádné interpelace na premiéra vlády Miloše Zemana, a budeme tedy pokračovat až od 17 hodin ústními interpelacemi na vládu a členy české vlády.

 

Dovolte mi tedy, abych zahájil bod

 

144.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Interpelace poslance Jiřího Payna ve věci zamýšleného nákupu stíhacích letounů JAS-39 Gripen, dodržování průběhu výběrového řízení, sněmovní tisk 1279.

Na tento pořad Poslanecké sněmovny je předloženo osm odpovědí, s nimiž nejsou poslanci spokojeni, jak jsem již avizoval. První je na předsedu vlády Miloše Zemana, který odpověděl na interpelaci Jiřího Payna ve věci stíhacích letounů JAS-39 Gripen, a průběh jeho výběrového řízení. Interpelace se předkládá jako sněmovní tisk 1279.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane místopředsedo, vážené a milé kolegyně poslankyně a neméně milí kolegové poslanci, už vzhledem k nepřítomnosti pana poslance Payna budu velmi stručný.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Payne se právě dostavil.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Přesto budu velmi stručný. Dostali jste do svých lavic jak otázky pana poslance Payna, kterých je celkem 11, tak mé odpovědi na těchto 11 otázek, a můžete se tedy sami přesvědčit, zda podle vašeho názoru tyto odpovědi jsou nebo nejsou vyhovující.

Samozřejmě, pokud pan poslanec Payne vyslovil nespokojenost s odpověďmi na těchto 11 otázek, pak jsem poprosil pana minstra obrany, kterého se problém nadzvukového letectva týká, aby se obrátil na pana poslance Payna a aby se pana poslance zeptal, jaké doplnění těchto odpovědí si přeje, abychom panu poslanci Paynovi mohli vyjít vstříc. Podle dopisu pana minstra Tvrdíka, a pan ministr obrany je přítomen, takže to může potvrdit, pan poslanec Payne oznámil, že jeho důvody nespokojenosti jsou ryze politické, a nespecifikoval žádné bližší podrobnosti, které si přeje objasnit, takže jsem nemohl svou odpověď doplnit při nejlepší možné vůli dalšími podklady.

Pan ministr obrany mi ve svém dopise současně sděluje citaci pana poslance Payna, že "obviní lidi spojené s rozhodnutím vlády a následným jednáním o tomto kontraktu z vlastizrady". Kromě toho bych rád připomněl ctihodné Poslanecké sněmovně, že jedna z otázek pana poslance Payna zní, zda "příslušné zpravodajské služby dostaly za úkol preventivně sledovat funkcionáře vládní ČSSD a státní úředníky, kteří měli na výběrové řízení jakýkoli vliv, a proto jsou podezřelí z korupce".

Chtěl bych sněmovně sdělit, že jenom výběrová komise má 300 členů a zhruba dalších 800 úředníků se zabývá například offsetovými a dalšími programy, takže jen tato množina zahrnuje 110 osob bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Nejsem přesvědčen o tom, že by vláda měla právo, nebo dokonce povinnost zadávat zpravodajským službám preventivní sledování příslušníků jakékoli politické strany.

Z důvodů zde uvedených, vážená sněmovno, trvám na své odpovědi a omlouvám se, že z důvodů profesních moje odpověď nemůže být jiná. Jsem totiž jenom ministerský předseda České republiky a nejsem psychiatr. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená sněmovno, za prvé bych rád zareagoval na to, že pan premiér posílá úředníky jiného ministerstva než svého úřadu, aby o jeho interpelaci jednali s poslancem. Když my například ve výboru se chceme obracet na ministra, tak musíme velmi pečlivě sledovat, který ministr je k čemu kompetentní, protože v opačném případě nám ministr sdělí, že to není v jeho kompetenci. Obdobně také my jako poslanci máme právo trvat na tom, že pokud pan premiér ve věci své interpelace chce o nějaké věci jednat s poslancem, pošle své poradce a své lidi, nikoli úředníky Ministerstva obrany, kteří kompetenčně mají na starosti jiné záležitosti a spadají pod jiného nadřízeného.

A nyní věcně k interpelaci. Ptal jsem se předsedy vlády, z jakého důvodu požadoval nabídky pro výběrové řízení v českém jazyce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP