(Jednání pokračovalo v 9.37 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas na jednání poslaneckého klubu ČSSD do 9.35 hodin vypršel, budeme se zabývat dnešním dopoledním programem.

Jedno technické sdělení na začátek dnešního jednání. Byl omluven pan poslanec Milan Urban pro nemoc. Pan poslanec Milan Urban je již zdravý jako rybička a je přítomen.

Dnešní jednání začneme body již pevně stanovenými, tzn. body 45, 64, 66, 83, 84 a 85.

Dříve než přistoupíme k bodu 45 se o slovo přihlásil předseda poslaneckého klubu KSČM Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, budu stručný, bez emocí. Pokud bychom začínali v 9 hodin, chtěl jsem požádat o svolání kolegia u předsedy sněmovny. Vzhledem k tomu, že vím, že předseda sněmovny přijímá korejskou parlamentní delegaci, jen oznamuji, že budu trvat na organizačním výboru dnes v odpoledních hodinách, aby se vyjasnil článek 77 jednacího řádu, aby k těm zmatkům, které byly včera, už dále nedocházelo.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. I já se připojuji k tomuto řešení, a pokud vám to udělá dobře, tak se vám za včerejšek omlouvám.

 

Přistoupíme k bodu

 

45.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 1116/ - druhé čtení

 

Prosím, aby ho za navrhovatele uvedl primátor hlavního města Prahy Jan Kasl, kterého mezi námi vítám.

Dobrý den, pane primátore. Okamžitě vám uděluji slovo a požádám vás, abyste návrh zákona uvedl. Ostatní kolegy a kolegyně poprosím o ztišení atmosféry, aby věnovali pozornost tomuto návrhu zákona.

 

Primátor hlavního města Prahy Jan Kasl Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych před vás předstoupil podruhé, tedy ve druhém čtení, s naší iniciativou, která by měla odstranit důvod, proč nejenom mně, ale i jiným starostům a primátorům píší rozhořčení občané, posílají emaily. Věřím, že se obracejí i na vás, a to se zcela zjevným nepochopením, proč mají platit cca 500 Kč na hlavu ročně, když oni přece separují sběr, když oni kompostují, oni odvážejí plechovky, plasty, papír do separačních kontejnerů a nezávisle na tom mají platit pokutu za to, že žijí v ČR, pokutu za to, že byl přijat zákon 185.

Nebral jsem všechny faxy, emaily a další dokumenty s sebou, ale jsou jich desítky. Myslím, že od prosincové schůze, kdy jsem předkládal návrh v prvním čtení, se v médiích objevily desítky článků, a věřím, že i rešerše ve vašich klubech to dokládají.

Mohu požádat o jediné: dejte obcím šanci volby, dejte jim šanci, ať si mohou vybrat systém, který jim vyhovuje. My nechceme měnit stávající zákon v tom, že vesnička o sto lidech by měla měnit systém. Nechť se v těchto obcích vybírá na hlavu, nechť se v Plzni ale umožní svoz na smlouvu s občanem, nechť se v Praze, Brně, Olomouci, Karlových Varech atd. platí za popelnici ve vší logice, tak jako se to děje v podobných případech v zahraničí.

Teď jsme diskutovali s vašimi kolegy o tom, že jsou to někde plastové pytle, že jsou to někde různé kontejnery, ale je to za množství odpadu, nikdy ne sankce na hlavu.

Vím, že ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí náš návrh nenalezl velké pochopení. O to víc věřím, že nalezne pochopení u vás, protože nakonec všichni naši voliči produkují odpad. Děkuji, pánové a dámy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane primátore. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu , regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1116/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jan Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedající, členové vlády, pane primátore, kolegyně a kolegové. Měl jsem možnost velice jednoduchou - sdělit pouze stroze usnesení a projednání návrhu tohoto zákona na půdě garančního výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, kde jak usnesení podvýboru při projednání se všemi zúčastněnými, včetně zastupitelstva hlavního města Prahy, Svazu měst a obcí a jednotlivých resortů, tak i na vlastním výboru jako takovém, a obě usnesení, i z výboru, které máte k dispozici, včetně stanoviska vlády, jsou k tomuto tisku zamítavá.

Takto by to možná zcela stačilo, protože profesní diskuse proběhla. Tady bohužel ale v tuto chvíli z úst předkladatelů zazněla velmi nepřesná, nechci-li říci rovnou falešná slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP