(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení ministři, udeřila 17. hodina, budeme pokračovat v bodu ústní interpelace na členy vlády. Vyzývám jako prvního pana místopředsedu Ivana Langera, aby přednesl interpelaci na ministra vnitra Stanislava Grosse, a zahájil tak tento blok odpovědí členů vlády ČR. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, kterou mám k dispozici a která shrnuje hospodaření na Ministerstvu vnitra, osmi krajských úřadech a dále i v několika okresních úřadech. Cílem kontroly bylo mimo jiné prověřit hospodaření s prostředky státního rozpočtu, které byly v rámci tzv. reformy veřejné správy určeny na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci sídel a k zajištění počátečního provozu krajů. Kontrolovaným obdobím byly roky 1999 až 2001.

Myslím, že nemá smysl připomínat všechny chyby, které zpráva NKÚ popisuje. Kdybych se o to pokusil, byli bychom tady asi velmi dlouho. Na dokreslení závažnosti zjištění NKÚ, závažnosti pochybení Ministerstva vnitra jen několik čísel. Celkem byl kontrolován objem finančních prostředků ve výši 1,7 mld. Kč. Zjištěné nedostatky představovaly 40,85 %, tedy velmi vážně se blížily k téměř polovině veškerých kontrolovaných prostředků, což znamená částku 716 milionů chybně investovaných korun. Zdůrazňuji, že jsem se nikdy neztotožnil s takto koncipovanou reformou veřejné správy, vždy jsem zdůrazňoval, že je to reforma ukvapená, nekoncepční, drahá. Myslím si, že skutečnost, že díky špatné práci Ministerstva vnitra bylo promrháno 716 mil. Kč peněz daňových poplatníků, je jen důkazem toho, co jsem řekl - chaos, zmatek, přílišně vysoká cena a náklady pro daňové poplatníky.

Jistě pochopíte mé znepokojení - doufám, že ho budete sdílet, byť z vašeho vystoupení při projednávání dalších zákonů v souvislosti s reformou veřejné správy jsem o tom nabyl vážné pochybnosti - když vám položím následující otázky.

Kdo je konkrétně zodpovědný za tyto závažné chyby, které zpráva NKÚ popisuje, a jak byl potrestán? Jak je možné, že vůbec ze strany Ministerstva vnitra došlo k tak zásadním chybám v objemu 716 mil. Kč? Jaké konkrétní kroky učiníte k tomu, aby se tato situace neopakovala? A ptám se také do budoucna, což mě velmi zajímá: kolik občany ČR už dosud podle vašich odhadů stála ona chaotická tzv. reforma (Předsedající Brožík: Pane místopředsedo, čas.) a kolik nás tato reforma ještě bude stát?

 

Místopředseda PSP František Brožík: Poprosím ministra vnitra pana Stanislava Grosse, aby odpověděl na položené otázky.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Já budu poměrně stručný. Otázky jsem si zaznamenal, doufám, že všechny, i když mám pocit, že mi tam jedna chybí z těch, které byly položeny.

Otázka, kdo je za to odpovědný. Pokud pan místopředseda Langer četl správně zprávu NKÚ, tak ví, kdo je za to zodpovědný. Je tam mnoho subjektů, které se na tomto podílely, a mezi nimi samozřejmě je i Ministerstvo vnitra s tím, že podíl Ministerstva vnitra nepochybně jako garanta, který měl realizovat reformu veřejné správy, je v tomto směru velmi významný.

Pokud jde o jmenovité záležitosti, tak já mohu říci pouze to, že ta jedna výtka, která ze strany NKÚ tam je a kterou uznávám, která se týká změn projektové dokumentace v oblasti informačních systémů a v oblasti slaboproudých kabeláží, tak tam došlo k nápravě, která spočívala v naprosto konkrétních personálních změnách na tomto úseku. Ostatně to bylo poměrně výrazně medializováno - ty změny, které tam probíhaly.

Pokud jde o to, kolik bude stát druhá etapa reformy veřejné správy, my jsme tady o tom hovořili včera v Poslanecké sněmovně. Co se týče jednorázových nákladů, je to 1,2 plus 1,4 mld. Kč. Co se týče provozních nákladů, zatím vypadají ty předpoklady optimističtější než ty, které jsem prezentoval v Poslanecké sněmovně při prvním čtení těch tzv. reformních zákonů, což znamená, že při zvýšeném luxusu může být toto zajišťováno za stejné provozní prostředky, případně mírně navýšené, ale je to menší nárůst, než jsme ještě před časem očekávali.

A pokud jde o opakování, tak opakování samozřejmě nenastane v okamžiku, kdy nebudeme vystaveni do té pozice, ve které jsme byli, respektive Ministerstvo vnitra v roce 1999. Kdyby tady byl můj předchůdce Václav Grulich, tak by nepochybně dokázal na to lépe reagovat, protože v té době stál před úkolem zajistit během 18 měsíců přípravu sídel krajských úřadů, a to zvládnout jak všechna výběrová řízení, tak projektovou dokumentaci, tak samozřejmě i samotnou realizaci.

A poslední poznámka, která tady zazněla z úst pana místopředsedy Langera, ta byla velmi tendenční. Nikde ve zprávě nenajdete to, co pan místopředseda Langer tady sdělil, to je, že bylo promrháno 716 mil. Kč. Nebylo promrháno 716 mil. Kč, byly u některých částek pochybnosti o efektivitě využití těchto prostředků. Nicméně když se řekne "promrháno 716 mil. Kč", tak posluchač by po právu z takovéto formulace nabyl dojmu, že za těch 716 mil. nebyla nabyta žádná hodnota. To není pravda. Jsou za to postaveny hodnoty. Jenom jde o to, jestli se ty prostředky nedaly využít efektivněji. A tady přiznávám, že určité pochybení bylo, ale rozhodně ne v řádu promrhání 716 mil. Kč. To je velmi, velmi zavádějící formulace.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Pan místopředseda využije své doplňující otázky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to spíše reakce, pane ministře. V té situaci, kdy se "tlačilo tak rychle na pilu", jste byli proto, že jste to byli vy, kdo tak strašně tlačil na to, aby reforma se spustila dříve, než byla řádně připravena. ODS říkala, že by se k tomu mělo přistupovat s velkou rozvahou. Navíc již v roce 1998 Tošovského vláda uložila přednostům okresních úřadů, aby na vytypování těch budov pracovali.

Ano, máte pravdu v tom, že mnoho subjektů se podílelo na těch závažných chybách, ale jeden jediný je jim všem nadřazen. A je to Ministerstvo vnitra a v jeho čele stojí ministr vnitra. Tedy jestliže někam spadá konkrétní odpovědnost, je to právě na ministra vnitra.

A já musím trvat na tom, a divím se, že vás to nechává v takovém klidu, že bylo promrháno 700 mil. Kč. Ony se postavily nové baráky krajských úřadů, ale postavily se v takové podobě, že už teď je jasné, že nedostačují, že jsou naprosto nezpůsobilé v mnoha případech plnit svoji funkci, že se budou muset tedy znovu rekonstruovat, že se budou možná kupovat a rekonstruovat baráky další, takže se utratí a promrhá ještě více peněz, než je těch 716 milionů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane kolego. Reagovat bude ještě ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Tak já rozumím, kolegyně a kolegové, tomu, že se blíží volby a že je zapotřebí před volbami prostě říkat věci, na kterých se dá potom politicky stavět. Ale myslím si, že by argumenty měly být opravdu věcné.

Pokud jde o administrativní kapacitu budov, ano, administrativní kapacita je a jediné, co mohlo být, je dimenzována na kompetenční zákon o krajích, zákon, který byl schválen někdy, pokud se nepletu, v květnu roku 2000, což znamenalo i některé změny, protože do schválení tohoto zákona nebylo zcela jednoznačné, jaké působnosti na krajských úřadech budou vykonávány, a také samozřejmě, na které agendy mají být dimenzovány informační systémy v těchto budovách.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP