(16.00 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem uvedl, že mě požádal předseda vlády o zkrácení o 40 dnů, čili já jsem to z prezidiálky uvedl do úvodu tohoto projednávání, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedo, to můžeme vzít na vědomí, ale vzhledem k tomu, že žádný poslanec si tento návrh neosvojil a nepřednesl ho, je mi líto, ale není o čem hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové, nezbývá mi tedy nic jiného, než abychom stoprocentně dodrželi jednací řád, než říci, že navrhuji zkrácení lhůty o 40 dnů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 113 z přítomných 128 poslanců 82 pro, 32 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme skončili projednávání bodu 53. Toto jednání skončilo.

 

Nastává bod 145 - ústní interpelace na předsedu vlády, který je omluven, je v zahraničí. Uvedl jsem možnost, že bychom po přednesení interpelací mohli pokračovat v bodech 54 a 55.

Předám řízení panu místopředsedovi.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem v 16.00 jsou

 

145.
Ústní interpelace

 

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády.

Po zahájení 47. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a klást ústní interpelace nejprve předsedovi vlády České republiky panu Miloši Zemanovi či vládě České republiky, a to v čase od 16 do 17 hodin, poté ostatním členům vlády České republiky. Seznam poslanců podle vylosovaného pořadí nám byl v úterý rozdán do lavic.

Jak zde sdělil předseda Poslanecké sněmovny, předseda vlády Miloš Zeman je na služební cestě přes Londýn do Barcelony, na summitu Evropské unie, takže je z dnešního jednání omluven. Přesto bod interpelací nejde jinak řešit, než že poslanec přednese svou interpelaci, pan předseda vlády je povinen mu do 30 dnů písemně odpovědět. Pokud se poslanec vzdá této interpelace, jeho pořadí propadá a nebude se opakovat.

Udílím proto slovo prvnímu vylosovanému poslanci a to je pan poslanec Radim Chytka, který má interpelaci na předsedu vlády Miloše Zemana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové. Vážený nepřítomný premiére, obracím se na vás jakožto na známého milovníka přírody. Každý rok touto dobou na jaře Česká republika zavádí tzv. letní čas. Domnívám se, že tím zasahujeme do přirozeného běhu věcí. Já osobně se domnívám, že stát by měl co nejméně zasahovat do přirozeného běhu věcí. Kromě toho biorytmus člověka reaguje na dobu tmy a světla, nikoli na to, jak jsme si nastavili hodinové ručičky na svých hodinkách. Kromě toho se domnívám, že je nepřirozené, aby obzvlášť lidé ve směnném provozu déle než půl roku vstávali za tmy a usínali za světla. Tento nesoulad mezi biorytmem člověka může vést až k poškození zdraví člověka a cokoli, co poškozuje zdraví člověka, je podle mého záhodno pozornosti vlády České republiky.

Proto se na vás, vážený pane premiére, obracím s dotazem, zda by letos, popřípadě v nejbližší budoucnosti, nemohla Česká republika upustit od zavádění tzv. letního času. Děkuji vám za vyčerpávající písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Samozřejmě, že nebudete asi moci využít svého práva a položit doplňující otázku. Jedině opět písemně.

Nyní žádám, aby se slova ujal pan poslanec Josef Janeček, který má také ústní interpelaci na premiéra české vlády. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já se musím obrátit v tomto okamžiku na nepřítomného předsedu vlády.

Vážený pane nepřítomný předsedo, jste předsedou vlády v zemi, kde každý den umírá na následky kouření 60 lidí, kde boj s kouřením stojí řádově desítky miliard korun ročně, kde jsou cigarety díky nízké ceně dostupné dětem i mládeži.

Vláda vyjednala při vstupu do Evropské unie tzv. přechodné období, čímž splnila jeden ze snů tabákového průmyslu. Já se musím ptát, když vláda toto všechno prosadila, v čím zájmu a ve prospěch koho vlastně jedná.

Dovolte mi, abych na úvod citoval vaše slova, která jste pronesl dne 28. června 2000 na 26. schůzi Poslanecké sněmovny. Tehdy jste při obhajobě vládního návrhu zákona o regulaci reklamy, který reklamu zakazoval, prohlásil: "Plně podporuji zákaz na reklamu tabákových výrobků, a to proto, že za prvé nehodlám být agentem tabákových firem, za druhé jsem dospěl k názoru, že reklama na cigarety může ovlivnit pouze pubertální část našeho obyvatelstva." A pubertální část našeho obyvatelstva je právě tou částí, která se rozhoduje, zda bude, či nebude kouřit.

Dovolil bych si, pane premiére, vzhledem k těmto vašim slovům, která jste pronesl na půdě Poslanecké sněmovny, položit vám následující otázky.

Vaše vláda je dnes na rozdíl od března roku 2000 proti zákazu reklamy na tabákové výrobky. Co vás přimělo k této změně názoru? V březnu 2000 jste nehodlal být agentem tabákových firem. Proč jste ve spolupráci s nimi prosadil zákon v podobě, která odpovídá jejich zájmům? V březnu 2000 jste dospěl k názoru, že reklama na cigarety může ovlivnit pouze děti a mládež. Proč tedy vědomě ohrožujete zdraví dětí a mládeže?

Vážený pane premiére, jak jinak si mám vysvětli tuto změnu postoje než jako výsledek korupčního prostředí v České republice?

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Jedná se o procedurální návrh. Já bych navrhoval, aby tento bod byl přerušen. Konzultoval jsem s legislativou, je to možné u ústních interpelací. Navrhuji tedy, aby ústní interpelace na premiéra byly přerušeny jako bod.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, jsem přesvědčen, že ze zákona, pokud interpelace existují, musí ve čtvrtek proběhnout. Není k tomuto bodu rozprava. Pokud pan kolega Langer, který je nyní na řadě, nebude chtít využít svého práva a vzdá se, nebude hovořit - on svého práva hovořit chce využít -, pokud ho vy nevyužijete, protože jste čtvrtý, je to zase vaše právo, ale interpelace podle zákona musí dnes proběhnout.

Prosím, pane kolego. Ještě k procedurálnímu návrhu? Pokud nesouhlasíte s mým rozhodnutím, tak můžete podat námitku a o ní já nechám hlasovat.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Pane předsedající, já podávám námitku proti vašemu rozhodnutí a požaduji, aby se o ní hlasovalo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře. Prosím, abyste se všichni přihlásili, odhlásil jsem vás.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP