(16.30 hodin)

Poslanec Dalibor Matulka: Chtěl jsem také jen drobností zareagovat na vystoupení kolegy Tlustého, který tady zmiňoval, že v těch rozhodujících hlasováních, když se nepřipravený proces tzv. reformy tady projednával, že KSČM hlasovala pro. Jen chci upřesnit - byla to jen část klubu KSČM, i když část větší, jak už to tak chodí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Zajíček ještě s faktickou poznámkou. Pan kolega Martínek také faktická, takže po panu poslanci Zajíčkovi, protože ten se hlásil ještě při vystoupení pana poslance.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Dovolte mi jen drobnou reakci především na slova pana poslance Grulicha. Měl pravdu, že reforma, která byla diskutována v této Poslanecké sněmovně, byla v některých částech odsouhlasena poměrně velkým počtem poslanců. Číslo 176 si pamatuji zrovna tak dobře jako on u některého zákona.

Tehdejší pan ministr Grulich zapomněl teď jako poslanec zmínit jednu dost důležitou věc. Vzpomeňte prosím všichni v této sněmovně ne minutou ticha, ale vzpomeňte na to, jak byla tehdy představena reforma, jaké jsou její cíle a čeho bude po reformě dosaženo. Já jsem to v této sněmovně řekl už několikrát, proto mi odpusťte vy, kteří jste to už slyšeli, protože myslím, že je tady stále dostatek těch, kteří přesto, že to opakuji poněkolikáté, to dnes uslyší jako premiéru.

Tehdy se říkalo, že reforma státní správy a samosprávy do formy veřejné správy bude po reformě ne dražší než před reformou, že po reformě se jí nebude účastňovat více úředníků než před ní, že bude jednodušší, přehlednější a více frendlich k občanům této země. Musím přiznat, že jediné, co z toho zůstalo - a tím zdůrazňuji, že jsme tehdy hlasovali pro jinou reformu, protože už v této chvíli víme, že z těchto proklamací zbylo jen jedno. Ta reforma byla koncipována na základě doporučení, ne rozhodnutí Poslanecké sněmovny, jako spojený model. Celá reforma je exekutivní záležitost a vláda se mohla rozhodnout klidně k opačnému modelu, tedy k oddělenému modelu státní správy a samosprávy. Tím, jaké Poslanecká sněmovna přijala usnesení, pouze vládě sdělila, že se domnívá, že v případě, že vláda přistoupí na tento spojený model, bude prostup Poslaneckou sněmovnou jednodušší.

Ještě mi dovolte poslední větičku. Jsem opravdu rád, že si pan poslanec Grulich vzpomíná na to, jakým způsobem jsme tady tu reformu schvalovali. Ještě raději jsem ovšem, že si uvědomuje, že takové maličkosti jako nerozvinutá dopravní infrastruktura v tom novém uspořádání, geografické i jiné překážky, které budou nesmírně komplikovat našim občanům život, a řada dalších věcí, které on tady zmínil, že si uvědomuje, že to reálně existuje, že jsme to nevyfabulovali ve snaze reformu brzdit.

Moje poslední věta je: Mluvilo se tady také o převodu kompetencí okresních úřadů na města v místech okresních úřadů, tedy na okresní města. To není žádný návrh na racionálnější uspořádání tohoto státu. To je ústupová varianta, to je zatažení za záchrannou brzdu, nic víc a nic méně. Není v tom ovšem nic odlišného od určitých návrhů, které jsou do reformních kroků zakomponovány. Všichni, kdo přečetli tyto zákony, vědí, že na naše otázky v průběhu projednávání, co se stane, když náhodou - a já také věřím ve velkou flexibilitu obcí - ale co se stane, když obec typu III nebude dostatečně připravena na výkon státní správy, který na ni bude převeden, je tam navrhováno, aby se na základě dohody toho mohlo ujmout ono okresní město. Ptám se jen, jestli to není jen opačný proces. A já vám říkám, že jestli se sněmovna rozhodne k tomu, aby byl dostatečný prostor k projednání a prodiskutování těchto věcí, pak je možný převod na 70, 5, 8 nebo kolik chcete okresních měst, je samozřejmě snazší, protože tyto kompetence se dají dále rozvolňovat. Jestliže dnes určíme 192, 230 nebo 260 obcí s rozšířenou působností, nikdo nikdy zpátky tento krok nevrátí.

To je poslední věta. My jsme vždycky upozorňovali na řadu chyb, které vidíme, ale především na tu nejzávažnější, že jestliže se jednou nasedne do tohoto vlaku a ten vlak se rozjede s reformou, je to proces nevratný a nezastavitelný a z něj vyplývají všechny ty katastrofické představy, které tu máme.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, nicméně prosím všechny kolegy, aby hlásí-li se s faktickou poznámkou, skutečně dodrželi rozměr faktické poznámky. Vzhledem k tomu, že jsem byl tolerantní vůči vám, nemohu být jiný vůči panu poslanci Martínkovi, takže avizuji, že bude-li hovořit v rámci faktické poznámky déle než dvě minuty, nechám ho dokončit jeho vystoupení.

 

Poslanec Radko Martínek: Tuto práci vám ušetřím, pane kolego. Chtěl bych reagovat na pana kolegu Tlustého. Když jsem tady hovořil ve svém projevu o tom, že při projevech některých mých kolegů z ODS by stačilo vzít stenozáznam z projednávání minulých zákonů, ani jsem netušil, že se potrefená husa ozve. Doporučuji vám, přátelé, abyste si přečetli, co říkal pan kolega Tlustý před vznikem krajů, kdy také hrozil katastrofou. Žádná katastrofa nenastala, zato členové ODS s razancí sobě vlastní sedli do připravených křesel.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, jenom Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že 500 mil. Kč bylo investováno naprosto zbytečně v rámci výstavby okresních úřadů, ale to není katastrofa, souhlasím s vámi.

Pan poslanec Beneš s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, probíhá velké dohadování, velké hádání. Mám dojem, že karty jsou rozdány. Promluvili zástupci ČSSD, promluvili zástupci ODS, promluvili zástupci KSČM. Tiše mlčí tichá síla lidovci, kteří to nakonec stejně rozhodnou. Možná že by nám mohli říci, jak to tedy dopadne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tichá síla. Pane poslanče, ještě jste se ani nepřihlásil, takže vám tedy uděluji slovo. Tichá síla promluví.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak to dopadne, to možná tuší každý z nás. Nicméně chtěl bych zde říci, že zde zaznívá mnoho argumentů, které zpochybňují reformu veřejné správy a tu její druhou etapu, co se týká nárůstu počtu úředníků apod. Chtěl bych vám zde přednést návrh na delimitaci pracovníků okresního úřadu ve Svitavách, kde došlo k dohodě mezi přednostou okresního úřadu a starosty, na které mají být tito pracovníci delimitováni. Současný stav ve Svitavách je 241 zaměstnanců. Na kraj a na pověřené obce s rozšířenou působností má přejít 200. Na okresním úřadě má zůstat tzv. zbytková skupina, která bude provádět likvidaci a správu budovy, to je 29 pracovníků, a 11 jich má být propuštěno. Troufám si tvrdit, že je to samozřejmě jeden okres, ale i ten může být určitým náznakem toho, že skutečně nedojde ke zvýšení pracovníků po vzniku obcí s rozšířenou působností. Samozřejmě kdo má v tomto směru pravdu, ukáže budoucnost.

Vážené kolegyně a kolegové, domnívám se, že nastartování tohoto procesu skutečně nastalo 19. května v roce 1999.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP